ADRESAR HRVATA
IZVAN RH-2700 adresa
Adresar Hrvata izvan RH
narudžba:info@ppr.hr

03.kolovoza 2015.
HRVATSKA USVOJILA NOVI ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA
Djeci do 14 godina ne treba suglasnost , mogu preko granice bez roditelja

Djeca hrvatskih državljana ubuduće u inozemstvo mogu putovati bez pratnje roditelja, ali i bez ovjerene suglasnosti roditelja. Naime, u Republici Hrvatskoj je na snagu stupio novi zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana kojim se mijenjaju pravila prelaska djece preko granice, a koji vrijedi za sve one koji imaju dokumente ove države.

Izbrisan članak

Tako je usvajanjem novog zakona došlo do značajne novine u proceduri granične kontrole. Naime, članak 6. zakona koji je do sada bio na snazi propisivao je da djeca do 14 godina mogu preko granice putovati samo u pratnji roditelja, drugog zakonskog zastupnika, ili neke druge osobe. U posljednjem slučaju bila je potrebna suglasnost roditelja. Spomenutu suglasnost morao je ovjeriti javni bilježnik, diplomatska misija ili konzularni ured. Najnovijim izmjenama i dopunama zakona taj članak više nije na snazi. Točnije, izbrisan je, a samim time prestala je i obveza roditelja za vađenje propisane suglasnosti u slučaju kada im djeca putuju preko granice u pratnji drugih osoba, bilo da su to članovi obitelji, prijatelji, različite organizacije i slično.

Rok važenja

U novom zakonu također stoji i novi rok važenja dokumenata u RH. "Putne isprave s osnovnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 2. generacije) koje se izdaju od 1. siječnja 2015., a do početka izdavanja putnih isprava s dodatnom kontrolom pristupa podacima na elektroničkom nosaču podataka (putne isprave 3. generacije), važit će najduže do 31. prosinca 2024.", stoji u zakonu. Također protiv odluke o odbijanju zahtjeva za izdavanje putne isprave i odluke o oduzimanju putne isprave koju je donijelo nadležno tijelo ili diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

a Prestala je obveza roditelja za vađenje propisane suglasnosti u slučaju kada im djeca putuju preko granice u pratnji drugih osoba a Spomenuta suglasnost morala je biti ovjerena od javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog uredavecernji.ba/hic

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre