BiH
 

09.listopada 2015.
PREDSJEDNIŠTVO BIH
Predaja zahtijeva za članstvo u EU do 31.prosinca 2015.

BiH-zastava

Predsjedništvo BiH je na sjednici održanoj u četvrtak zadužilo Vijeće ministara BiH da za narednu sjednicu dostavi izvješće o pripremljenosti BiH za predaju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, koji će BiH podnijeti najkasnije do 31. prosinca 2015. godine.

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o dosadašnjem procesu pregovora radi zaključivanja Protokola uz Privremeni sporazum – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, te Informaciju s tehničkog sastanka u svezi Protokola o proširenju Privremenog sporazuma – Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, održanog 29. svibnja 2015. godine. Zadužuje se Vijeće ministara BiH da poduzme sve neophodne mjere, s ciljem zaključivanja Protokola uz Privremeni sporazum do 1. siječnja 2016. godine.

Predsjedništvo BiH je također usvojilo Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje I.-VI. 2015. godine, koje će biti dostavljeno Parlamentarnoj skupštini BiH.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama potpore miru, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. Predsjedništvo BiH predlaže da Parlamentarna skupština BiH ocijeni opravdanim i odobri nastavak sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama potpore miru, i to u mirovnoj misiji UN-a u DR Kongo (MONUSCO), u mirovnoj misiji UN-a u Republici Mali, u NATO vođenoj misiji „Odlučna potpora„ u Afganistanu, u mirovnoj misiji UN-a u Liberiji (UNMIL) i u mirovnoj misiji UN-a u Južnom Sudanu (UNMISS), odnosno Abeyi (UNISFA), i mirovnoj misiji UN-a na Cipru (UNFICYP).

Predsjedništvo BiH je primilo k znanju Informaciju o sudjelovanju izaslanstva Ministarstva obrane BiH na Europskom obrambenom summitu, te potpisivanju sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o uspostavljanju okvira za sudjelovanje Bosne i Hercegovine u operacijama Europske unije za upravljanje krizama.

Također je danas donijelo Zaključak da će BiH preuzeti aktivnosti vezane za predlaganje rezolucije za uspostavu Univerzalnog kodeksa o svetim mjestima (Univerzal Code on Holy Sites), kao i za pregovaranje, lobiranje i konačno usvajanje ove rezolucije na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Predsjedništvo BiH odobrilo je zaključivanje Ugovora o donaciji između Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva obrane, civilne zaštite i sporta Švicarske, o donaciji materijalnih sredstava protivpožarne zaštite i pripadajuće opreme i njihovog prijevoza iz Švicarske i Pisma razmjene o donaciji rezervnih dijelova za viljuškare, i Sporazuma o provedbi projekta „Genetski nemodificirana kvalitetna soja iz Dunavske regije – Bosna i Hercegovina i Srbija“ između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Njemačke razvojne banke GIZ-a, priopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o prihvaćanju Trgovinskog sporazuma između BiH i Gruzije, i Odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Donesene su i odluke o ratifikaciji: Nota sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za nabavu vozila nove generacije; Nota sporazuma – razmjena nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o realizaciji grant pomoći Vlade Japana Bosni i Hercegovini za 2014. godinu; Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u svezi s Regionalnim stambenim programom u BiH 2 (2013); Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta; Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o suradnji i području veterinarstva; Sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiscalic 2020; Dopune Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europskog povjerenstva o programu prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2011. godinu; Provedbenog protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Slovačke Republike o primjeni Sporazuma između Europske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje borave bez dozvole; Sporazuma o uspostavi Međunarodne organizacije ST-EP (Eliminacija siromaštva putem održivog turizma); Sporazuma o suradnji u području znanosti i tehnologije između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, priopćeno je iz Službe za informiranje Predsjedništva BiH.

hms/hicVijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre