HIC http://www.made-in-croatia.com.hr/
Made-in-Croatia, hrvatski proizvodi i hrvatski suveniri23.siječanj 2019.
MIGRACIJE
EU revizori ispituju upravljanje migracijama u eurozoni

migranti, zima

Europski revizorski sud trenutačno provodi reviziju upravljanja migracijama u EU-u. Revizori će posebice procijeniti ostvarenost ciljeva u okviru potpore Grčkoj i Italiji te djelotvornost i brzinu postupaka azila i vraćanja. Ispitat će se projekti kojima se pruža potpora kako bi se utvrdila njihova važnost, evaluirao način na koji su osmišljeni i kako bi se utvrdilo ostvaruju li se njima željeni rezultati. Također će se ispitati daljnje postupanje kako bi se utvrdilo je li poboljšana uspješnost tih projekata, stoji u priopćenju eca.europa.eu 


Revizori su danas objavili uvodni dokument o reviziji o upravljanju migracijama u EU-u. U uvodnim dokumentima o reviziji (koji su se prethodno nazivali dokumentima s pregledom osnovnih informacija) iznose se informacije u vezi s tekućim revizijskim zadatcima. Osmišljeni su kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku ili programe obuhvaćene revizijom.


„Na temelju izazova u području migracija utvrđeni su nedostatci u politikama EU-a u pogledu azila i migracija te u upravljanju vanjskim granicama EU-a. Uspostavljeni mehanizmi stavljeni su pod velik pritisak, što je u nekim slučajevima čak rezultiralo njihovom privremenom obustavom. Stoga jamčenje provedbe odgovarajućih mjera i pravnog okvira za postupanje s migracijama ima ključnu važnost”, poručio je Leo Brincat, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju.

Migracijska kriza doživjela je vrhunac 2015., tijekom koje je više od milijun ljudi pokušalo doći u EU. Unatoč činjenici da se broj migranata smanjio na razinu iz razdoblja prije krize, desetci tisuća ljudi i dalje migriraju u Uniju.

Zbog svojeg najizloženijeg položaja Grčka i Italija najviše su pogođene.
Na razini EU-a osmišljeno je nekoliko mjera za upravljanje tom krizom, među ostalim uspostavljene su žarišne točke i uvedeni mehanizmi premještanja, pri čemu su obje mjere prvotno trebale biti privremenog karaktera. Obje mjere bit će obuhvaćene revizijom. U okviru pristupa na temelju žarišnih točaka tijela EU-a pomagala bi najizloženijim državama članicama na terenu pri utvrđivanju identiteta te prijavljivanju i uzimanju otisaka pristiglih migranata kako bi se utvrdilo kojim migrantima treba međunarodna zaštita uz potpuno poštovanje temeljnih prava pojedinaca. U Grčkoj, kao i u Italiji, postoji pet žarišnih točaka.
Objava revizijskog izvješća očekuje se prije isteka 2019. godine.

NAPOMENA

Izvješće revizora EU-a o upravljanju migracijama četvrta je publikacija po redu u nizu publikacija u području migracijske politike. Revizori su u ožujku 2016. objavili tematsko izvješće o potrošnji sredstava EU-a u području vanjskih migracija u zemljama južnog Sredozemlja i istočnog susjedstva do 2014. godine. Revizori su u travnju 2017. ispitali pristup na temelju žarišnih točaka te su u svibnju 2018. objavili informativni dokument o društvenoj integraciji migranata iz zemalja izvan EU-a. Revizijom u tijeku provest će se praćenje mjera poduzetih u okviru izvješća o žarišnim točkama koje je izrađeno 2017. godine.
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke uvodnog dokumenta o reviziji koji je izradio Europski revizorski sud. Cjeloviti tekst tog dokumenta dostupan je na eca.europa.eu na engleskom jeziku.eca.europa.eu / HIC.hr
foto: arhiva