Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama


ADRESAR HRVATA IZVAN RH (2700 adresa)
Adresar Hrvata izvan RH
narudžba:info@ppr.hr

Accomodation in Croatia
Patria-Promocija, marketing agencija
Made in Croatia, proizvodi i suveniri
Hrvatski iseljenički adresar

24.veljače 2015.
KREDITI U ŠVICARSKOM FRANKU
Dobra vijest za sve korisnike: donesena prva presuda protiv jedne banke.

CH franak

ZABOK: Općinski sud u Zaboku donio je prvu prvostupanjsku i nepravomoćnu presudu u pojedinačnom parničnom postupku u korist korisnika kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima protiv Societe Generale - Splitske banke zbog nezakonite kamate, a iz te banke u utorak su objavili da su na tu presudu uložili žalbu i zahtjev za povrat u prijašnje stanje, jer im presuda nije uredno dostavljena na očitovanje.

Udruga Franak u utorak je na svojim internetskim stranicama objavila da je, nakon prošlogodišnje odluke Visokog trgovačkog suda na temelju kolektivne tužbe korisnika kredita da su odredbe ugovora o kreditu o promjenama kamatne stope nepoštene, pa prema tome i ništetne, jedan tužitelj pokrenuo pojedinačni parnični postupak kod Općinskog suda u Zaboku protiv Societe Generale - Splitske banke.

Prvostupanjskom i nepravomoćnom presudom tog suda utvrđeno je, navode iz Udruge Franak, da je ništetan i bez pravnog učinka dio ugovora o kreditu između tužitelja i banke u djelu u kojem je ugovoreno da je redovna kamatna stopa promjenjiva, a utvrđuje se odlukom kreditora.

Također je naloženo Splitskoj banci da tužitelju isplati preplaćeni iznos od 5.924,52 švicarskih franaka u kunskoj protuvrijednosti prema prodajom tečaju tuženika na dan isplate, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, navode iz Udruge Franak.

Pojašnjavaju kako je tužitelj kao korisnik kredita sa Splitskom bankom u kolovozu 2006. godine sklopio ugovor o kreditu u iznosu od 78.000 CHF "u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj prema prodajnom deviznom tečaju tuženika vrijedećem za CHF na dan korištenja kredita, dok se tužitelj obvezao isti iznos vratiti s pripadajućim kamatama u vrijeme i na način utvrđen ugovorom". Uz to, tužitelj se obvezao plaćati i nominalnu kamatnu stopu koja je tijekom postojanja obveze po ugovoru promjenjiva, a na dan sklapanja ugovora iznosila je 4,20 posto.

Iz Udruge ističe da se kamatna stopa pritom mijenjala "isključivo jednostranom odlukom tuženika te se o takvoj promjeni nije pojedinačno pregovaralo", odnosno banka je o promjeni kamatne stope tužitelja obaviještavala "samo pisanom obavijesti bez da je za takvu promjenu tražila suglasnost tužitelja". Splitska je banka od 2006. do 2014. u nekoliko navrata mijenjala kamatnu stopu, čime je došlo i do promjene u mjesečnim anuitetima tužitelja, "a time i do promjene u prvotno ugovorenom otplatnom planu".

"Tuženik je jednostranom odlukom protivno načelu savjesnosti i poštenja, mijenjao kamatnu stopu, a čime je došlo do promjene u mjesečnim anuitetima u odnosu na prvi otplatni plan kredita (...) , a čime je tužitelj ukupno preplatio mjesečne anuitete u iznosu od 5.924,52 CHF", stoji u priopćenju Udruge Franak.

Iz Splitske banke u utorak odgovaraju kako su u ponedjeljak uistinu zaprimili "predmetnu prvostupanjsku i nepravomoćnu presudu, koja je donesena zbog ogluhe".

"Prema prvim saznanjima Banke, u konkretnom slučaju se radi o neurednoj dostavi tužbe koja nikada nije dostavljena na adresu sjedišta Splitske banke, uslijed čega se Banka nije mogla očitovati na navode iz iste te se pravodobno upustiti u raspravljanje na zakazanom ročištu", kažu iz te banke.

Ističu i "kako konkretna presuda nije rezultat bilo kakve rasprave ili održanih ročišta, zbog čega ovaj slučaj nikako ne može poslužiti kao osnova za buduće slučajeve" te kažu kako su zbog svega toga već uložili žalbu na tu presudu, kao i zahtjev za povratom u prijašnje stanje


izvor:poslovni.hr/HIC


vezene vijesti: Banke predložile model za rješavanje problema sa "švicarcom"


 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre