Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama


ADRESAR HRVATA
IZVAN RH- 2700 adresa
Adresar Hrvata izvan RH
narudžba:info@ppr.hr

Made in Croatia, proizvodi i suveniri
 


11.kolovoza 2015.
SUD ODLUČIO PROTIV HRT-A
Kontrolori HRT-a ne smiju u vaš stan ako im ne dozvolite ulazak.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio je presudu prema kojoj je ukinuo dijelove Odluke o načinu odjave prijemnika jer nije u skladu sa Zakonom o HRT-u. Sud je odlučivao na temelju obavijesti Josipa Kudića iz Labina. 

U presudi stoji da se ukidaju dijelovi prema kojima potpis obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Osim toga ukinuta je Odluka o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012. koja glasi: ''Zahtjev za odjavu Prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a'', te dio Odluke premma kojem službena osoba HRT-a smije u bilo koje doba provoditi kontrolu posjeda prijamnika.

Poništen je i dio Odluke koji je omogućavao HRT-ovoj službenoj osobi da vas ponovo prijavi kao pretplatnika, ako mu ne dozvolite da uđe u vašu kuću ili stan provjeriti koristite li odjavljeni uređaj. Ipak to i dalje neće sprečavati HRT-ove službenike da vam napišu prijavu u slučaju da neovlašteno koristite prijemnik, ali će vjerojatno bitno otežati dokazivanje da to doista i radite.
Presudu Visokog upravnog suda objavio je tportal, a možete je pročitati ovdje.


poslovni.hr/hic

 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre