Made-in-Croatia, hrvatski proizvodi i hrvatski suveniriAccomodation in Croatia

Patria-Promocija, marketing agencija


ADRESAR HRVATA
IZVAN RH(2700adresa)
Adresar Hrvata izvan RH
narudžba:info@ppr.hr


01.listopada 2015.
Međunarodni je Dan starih osoba

Međunarodni je dan starijih osoba. Obilježava se već 25 godina radi podizanja svijesti o potencijalu starijih građana. Slogan Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a 'Stariji ljudi kao nova snaga za razvoj' upućuje na važnost zdravog, aktivnog i produktivnog starenja. 

Međunarodni Dan starih osoba

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović istaknula je da položaj više od milijun starijih osoba u Hrvatskoj i dalje nije dovoljno dobar, a ogleda se u četiri ključna problema - ekonomskom iskorištavanju, nedostupnosti usluga u zajednici, dobnoj diskriminaciji i nedostupnosti informacija. Starije osobe, ističe pučka pravobraniteljica, često su žrtve prevara preko ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju te nerijetko ostaju bez imovine i prikladne skrbi. Stariji građani ili članovi njihovih obitelji obraćaju se Uredu pučke pravobraniteljice zbog nedostupnosti raznih usluga u zajednici, poput pomoći u kući, savjetovanja ili boravka. Iako su zakonom zajamčene, u mnogim mjestima te usluge ne postoje ili starije osobe na njih nemaju pravo zbog ograničenog prihoda.

Istodobno, sustav ne pruža potporu članovima obitelji koji brinu o svojim starijima, često i bolesnima, što znači da su nerijetko prepušteni brizi nestručnih osoba. One pak, radeći na crno, ne podliježu nikakvom nadzoru ni kontroli, što nužno treba promijeniti. Osobe starije životne dobi, koje su još uvijek radno sposobne, posebno su izložene diskriminaciji pri zapošljavanju, a česte su pritužbe i na diskriminaciju u zdravstvenoj zaštiti ili pristupu dobrima i uslugama. 'Problem je i neprimjereni javni govor, poput onoga u oglasu za umirovljenički dom: Naporni su vam djed i baka? Želite ih se riješiti, ali ne znate kako?

 Položaj starijih osoba u Hrvatskoj bio bi u određenoj mjeri poboljšan kada bi se poradilo na njihovoj informiranosti. Zato bi uz korištenje suvremene tehnologije trebalo kombinirati i tradicionalne načine komunikacije, prvenstveno putem telefona i osobnog kontakta', preporučuje Vidović.

Na Trgu Nikole Šubića Zrinskog (Zrinjevac) u Zagrebu tradicionalno će se održati 12. gerontološki tulum s početkom u 10:00 sati. Na tulumu starije će osobe primjerima iz prakse prikazati pozitivne učinke svojih aktivnosti u gerontološkim centrima, koje uključuju izvaninstitucijsku skrb za starije te bogat kulturno-zabavni i rekreativni program. Istodobno bit će postavljena 32 štanda na kojima će predstavnici domova za starije osobe, udruga umirovljenika, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Zaklade Zajednički put predstaviti svoje programske aktivnosti i usluge namijenjene osobama starije životne dobi.

Hrvatska stari
Produljenjem očekivane životne dobi na 80 godina za žene i 73 za muškarce stanovništvo u Hrvatskoj sve brže stari. Prosječna se starost s 30,7 godina prije šezdesetak godina povisila na 41,7 godina. U dobi od 60 i više godina danas je gotovo četvrtina stanovnika Hrvatske (24%), a prije pedesetak godina taj je udio iznosio 12%. Nadalje, stanovništvo u osnovnoškolskoj dobi danas čini tek 15% ukupne populacije, a početkom 1960-ih taj je udio bio 27%. S procesom starenja stanovništva usko je povezana prirodna depopulacija, odnosno smanjenje stanovništva zbog više umrlih nego rođenih, te pad prosječnog broja djece po ženi u fertilnoj dobi (1,5), čime se Hrvatska također svrstava uz bok ostalih europskih država (iznimka je Island sa stopom od 2,15).

(hrvatska.eu)


hrt/hic


Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre