ADRESAR HRVATA IZVAN RH (tiskani)
Adresar Hrvata izvan RH
narudžba:info@ppr.hr

Made in Croatia, proizvodi i suveniri


11.rujna 2015.
PROCJENA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
Stanovništvo u Hrvatskoj se smanjuje i stari, samo za godinu dana izgubljeno 17300 stanovnika.

Državnog zavoda za statistiku objavio je danas procjenu broja stanovnika u Hrvatskoj prema kojoj je sredinom 2014. Republika Hrvatska imala 4 238 389 stanovnika ( 2 045 801 muškarca i 2 192 588 žena). U odnosu na procjenu prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 17 300 osoba ili 0,4%. Procjena broja stanovnika izračunana je na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

Unatoč smanjenju ukupnog broja stanovnika, tri županije bilježe lagan porast stanovništva (Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad Zagreb). U odnosu na procjenu prethodne godine, najveći relativni pad broja stanovnika zabilježen je u Sisačko-moslavačkoj županiji, 3 061 ili 1,83%.Najveći relativni porast zabilježen je u Gradu Zagrebu, 2 919 ili 0,37%.

Iako višegodišnji niz podataka o broju stanovnika zbog razlike u metodologiji nije neposredno usporediv
, Državni zavod za statistiku navodi kako se može uočiti nastavak trenda kretanja određenih pokazatelja, pa se tako konstatira da se u 2014. nastavlja  kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starosna dob ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 42,4 godine (muškarci 40,5; žene 44,1), što ga svrstava među najstarije u Europi.

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0–19 godina) u ukupnom stanovništvu. Navedeni udio na razini države u 2014. iznosio je 20,5%, dok je na razini županija najmanji u Primorsko-goranskoj županiji, 17,0%, a najveći u Brodsko-posavskoj županiji, 23,0%. Najviše stanovništva starog 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo ima u Ličko-senjskoj županiji (24,6%), a najmanje u Međimurskoj županiji (16,2%) i Zagrebačkoj županiji (16,9%).

U Republici Hrvatskoj 51% stanovništva živi u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (798 424 ili 18,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (454 627 ili 10,7%), dok najmanje stanovnika imaju Požeško-slavonska (74 991 ili 1,8%) i Ličko-senjska županija (48 670 ili 1,2%).

hrt/hic

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre