HIC http://www.made-in-croatia.com.hr/
03.rujna 2021.
OD 1.RUJNA
Ukidaju se biljezi , država će izgubiti i do 80 milijuna kuna

biljezi


Biljezi odlaze u povijest a neće se plaćati pristojbe ni za izdavanje novih umjesto izgubljenih isprava, za ovjeravanje potpisa, kao ni pri stjecanju nekretnina.

Ukupno za 177 raznoraznih dokumenata za koje su vam dosad bili potrebni biljezi, eto, sada više nisu potrebni. Na snagu je 1.rujna stupila nova Uredba o Tarifi upravnih pristojbi i iz porezne uprave su danas potvrdili kako se očekuje da će zbog toga u državni proračun biti uplaćeno 80 milijuna kuna manje godišnje. Pomoćnica pročelnika u zagrebačkom gradskom uredu za upravu, u sektoru za građanska stanja rekla - sad će sve svima biti jednostavnije.

'To znači jednostavno to da je strankama, a i nama na neki način jednostavnije. Znači, sve isprave i potvrde iz državnih matica i knjige državljana kao iz popisa birača, kad govorimo o oblasti našeg gradskog ureda za opću upravu, je oslobođeno od naplate upravne pristojbe. Isto tako, upravni postupci se više ne naplaćuju, niti jedan iz naše oblasti. To konkretno za građane znači, kad se radi o promjeni osobnog imena, da je besplatno. Jedino što se naplaćuje, naplaćuje se sastavljanje zapisnika za prijavu namjere sklapanja braka, to je 70 kuna i ako se radi o građanskom obliku, onda sam čin sklapanja braka košta 140 kuna', kazala je pomoćnica pročelnika za građanska stanja Asja Ettinger (RTL).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izvijestilo je od srijede, 1. rujna je stupila na snagu nova uredba o tarifi upravnih pristojbi, kojom se, među ostalim, ukidaju neke pristojbe poput one za upis obrta u Obrtni registar ili za upis u registar povlastica, a poslovni sektor financijski rasterećuje za oko 80 milijuna kuna godišnje.

Kako se navodi u priopćenju, uredbom o tarifi upravnih pristojbi smanjuje se broj tarifnih brojeva s 95 na 58, temeljem zaključka Vlade kojim je prihvaćen Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.

Najznačajnija je izmjena u dijelu Općih pristojbi da se za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba i žalbe protiv rješenja više ne plaćaju upravne pristojbe pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju povjerenih poslova državne uprave, ističe se.

Ukidaju se tako pristojbe iz pojedinih posebnih područja, i to: gospodarske pristojbe, pristojbe u području vodnoga gospodarstva (rasterećenje oko 1,2 milijuna kuna), katastarske pristojbe (rasterećenje oko 3,6 milijuna kuna), pristojbe u području odgoja, obrazovanja i sporta, pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina, pristojbe za zaštitu kulturne baštine te pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja.

Od pristojbi za obavljanje djelatnosti ukidaju se pristojbe za upis obrta u Obrtni registar u iznosu 250 kuna, za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice u iznosu od 250 kuna, za upis promjena u Obrtni registar u iznosu od 150 kuna te za ovjerenu presliku rješenja o upisima promjena u Obrtnom registru u iznosu od 40 kuna, kaže se u priopćenju.

Ministarstvo međutim napominje da se zadržavaju pristojbe za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 300 kuna, te za izdavanje rješenja o priznavanju pojedinih dijelova inozemne stručne kvalifikacije o stečenom majstorskom zvanju u iznosu od 150 kuna.

Nadalje, djelomično se ukidaju i pristojbe iz područja unutarnjih poslova, što će predstavljati godišnje rasterećenje oko 69,3 milijuna kuna, prometne pristojbe (rasterećenje oko 2,6 milijuna kuna), pristojbe u području zdravstva (rasterećenje oko 2 milijuna kuna), i pristojbe za zaštitu okoliša.

Ukidanjem tih pristojbi očekuje se administrativno i financijsko rasterećenje pristojbenih obveznika odnosno smanjenje prihoda državnog proračuna u ukupnom iznosu od oko 80 milijuna kuna, kaže se u priopćenju.

Novina je posebno područje u Tarifi upravnih pristojbi - Pristojbe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. Ovdje nije riječ o uvođenju novih pristojbi, već o pristojbama koje su ranije bile u posebnom području Pristojbe u području zdravstva, napominju iz Ministarstva.

Novost je i oslobođenje od plaćanja upravne pristojbe za izdavanje uporabne dozvole za određenu građevinu oštećenu potresom na kojoj se ostvaruju određena prava, te za izdavanje građevinske i uporabne dozvole za zamjensku obiteljsku kuću koju vlasnik samostalno gradi, sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, zaključuje se u priopćenju.

(tportal)

Rasterećenje pozdravljaju i poduzetnici

"Trebali su se ukinuti odavno, ta upravna pristojba je relikt prošlosti. Za nas poduzetnike s jedne strane je bitno da se smanje razni parafiskalnih nameti koji su plaćaju, porezi i obveze. S druge strane također je bitno da se smanji administartivni pritisak, obrazaca i formulara koje trebaš ispunjavati", rekao je Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika. 

 


HIC.hr
foto:
rtl ilustracija
Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre