izdavalastvo-top.gif (16358 bytes)


email117.gif (367 bytes)

hic-info@hic.hr
1998 CIC.
All Rights Reserved

 

Medjunarodni znanstveni skup
"JUGOISTOCNA EUROPA 1918.-1995."

Naslovnica
Nakladnik: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar
Za nakladnika: Ante Beljo
Strucni voditelj skupa: Dr. sc. Dragutin Pavlicevic
Urednik: Aleksander Ravlic
Graficki urednik: Gorana Benic - Hudin
Tisak: TARGA
Naklada: 2000 komada
ISBN 953-6525-05-4

IMPRESUM
SADRZAJ

ETNICKA STRUKTURA STANOVNISTVA BACKE U RAZDOBLJU 1910-1991.

ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF BACKE FOR THE PERIOD 1910-1991

1910

1921

1931

1941

1948

1953

1961

1971

1981

1991

Madjari Hungarian

300263

260998

268711

358531

307343

311146

320566

312575

287565

258724

%

42,49

35,50

34,24

45,4

38,07

37,38

34,83

31,66

30,36

26,63

Hrvati Croatian

58362

87863

96056

62303

88491

80957

101509

99175

71793

65663

%

8,24

11,95

12,24

7,89

10,96

9,73

11,03

10,05

7,09

6,74

Srbi Serbian

144241

158735

188809

151269

303664

317247

386385

429936

434178

463029

%

20,56

21,59

24,05

19,15

37,62

38,12

41,08

43,55

40,9

46,15

Nijemci German

161760

173796

169858

162070

10638

-

-

3895

-

-

%

22,85

23,64

21,64

20,52

1,32

-

-

0,39

-

-

Rumunji Rouman.

354

1181

1012

273

2162

2041

2719

3333

2189

2763

%

0,05

0,16

0,13

0,03

0,27

0,24

0,39

0,34

0,35

0,28

Rusini Ruthenian

10747

11039

11414

13829

17269

18162

-

16832

16020

14895

%

1,52

1,50

1,45

1,76

2,18

2,18

-

1,70

1,68

1,11

Slovaci Slovaks

30052

30993

34234

32578

36041

36424

37665

36881

34997

32092

%

4,34

4,22

4,36

4,12

4,44

4,38

4,09

3,74

3,02

3,3

Jugosl. Yugoslav

-

-

-

-

-

-

-

28308

91757

98052

%

-

-

-

-

-

-

-

1,82

9,86

10,22

Neopredj-
eljeni Undeter-
mined

-

-

-

-

647

9327

2374

3647

2670

7374

%

-

-

-

-

0,08

1,12

0,26

0,28

0,29

0,74

Ostali Others

2496

10512

14802

8852

40514

56640

69482

52702

70943

64587

%

0,35

1,44

1,89

1,13

5,06

6,85

7,52

6,47

6,24

4,83

Ukpuno Total

708275

735117

784896

789705

807122

831945

920600

987284

1012112

1007179

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Izvori: Za godinu 1910. i 1941. popisi stanovnistva Kraljevine Madjarske, za 1921. i 1931. popisi stanovnistva Kraljevine Jugoslavije, a za 1948., 1953., 1961., 1971., 1981. i 1991. godinu stanovnistva Jugoslavije.

Sources: For 1910 and 1941 the censuses of the Kingdom of Hungary, for 1921 and 1931 the censuses for the Kingdom of Yugoslavia and for 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 and 1991 censuses of Yugoslavia.

 


TABLICA 2. ETNICKA STRUKTURA STANOVNISTVA BANATA U RAZDOBLJU 1910-1991.

ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE BANAT FOR THE PERIOD 1910-1991.

1910

1921

1931

1941

1948

1953

1961

1971

1981

1991

Madjari Hungarian

108662

98463

95867

-

110446

112683

111944

103093

90445

76153

%

19,18

17,61

16,37

-

18,35

18,26

17,07

15,47

14,00

11,74

Hrvati Croatian

3685

3588

12546

-

8727

10700

8381

7896

6384

4715

%

0,65

0,64

2,14

-

1,45

1,73

1,28

1,18

0,99

0,73

Srbi
Serbian

229568

235148

261123

-

358067

374258

423837

434815

424765

423475

%

40,53

42,06

44,59

-

59,62

60,64

64,62

65,23

65,66

65,31

Nijemci German

125374

126519

120541

-

17522

-

-

165

-

-

%

22,14

22,63

20,58

-

2,91

-

-

0,03

-

-

Rumunji Roumanian

73303

66433

62365

-

55678

55094

54447

49455

43474

35935

%

12,94

11,88

10,65

-

9,25

8,93

8,3

7,42

6,74

5,54

Rusini Ruthenian

22

7

29

-

204

244

-

125

124

165

%

0,01

0,01

0,01

-

0,04

0,04

-

0,02

0,04

0,02

Slovaci Slovaks

16223

17595

17900

-

20685

21229

22306

22139

21392

19903

%

2,86

3,16

3,06

-

3,44

3,44

3,4

3,32

3,31

3,07

Jugoslaveni Yugoslav

-

-

-

-

-

-

-

10795

42584

42382

%

-

-

-

-

-

-

-

1,62

6,6

6,55

Neopredjeljeni
Undetermined

-

-

-

-

154

719

503

1190

1429

3788

%

-

-

-

-

0,03

0,12

0,08

0,30

0,22

0,58

Ostali
Others

9563

11245

15208

-

30153

42236

34450

36086

42287

41874

%

1,69

2,01

2,60

-

5,01

6,84

5,25

5,41

2,44

6,46

Ukpuno
Total

566400

559096

585579

-

601626

617163

655868

665759

672884

648390

%

100

100

100

-

100

100

100

100

100

100

Od 1948.g. naselja Barca i Ovca ukljuceni su u administrativno podrucje Beograda, pa stoga, u popisima od 1910.g. na ovamo nisu ukljuceni kao dijelovi Banata. Izvori: Za 1910.g. popis stanovnistva Kraljevine Madjarske, a za sve ostale godine popisi stanovnistva Jugoslavije.

Since 1948, the settlements of Barca and Ovca are included in the administrative area of Belgrade, therefore in the censuses since 1910 they are not included as parts of Banat. Sources: For 1910 the census of the Kingdom of Hungary, for the other years the census of Yugoslavia.


Sve obavijesti oknjigama mozete dobiti putem E-Mail adrese:
email117.gif (367 bytes)
knjige@hic.hr

 

|| Povratak na vrh stranice|| Povratak na Home Page || O HIC-u || Vijesti || Usluge ||
|| Projekti || Izdavacka djelatnost || Kontakti || Linkovi |
|