Broj 378 || 18. ožujka  2002.   «««Povratak na sadržaj

POVODOM SMRTI KARDINALA KUHARIĆA

Bog je ljubav

          Piše: prof. mr. Pero Lebo, Hrvatski svjetski kongres u Austriji

          Ražalostila nas je vijest o smrti kardinala Franje Kuharića, ali smo zahvalni Bogu što nam je dao tako veliki uzor u Katoličkoj crkvi u teškim povijesnim trenucima u našoj domovini. Njegovi nastupi i propovijedi o blaženom Alojziju Stepincu i ustrajnosti u vjeri, pouzdanju u Katoličku crkvu i hrvatski narod, bile su mudre, razborite, bliske i razumljive narodu i uvelike su doprinijele hrvatskom zajedništvu, samostalnosti hrvatske države, a pogotovo proglašenju blaženim kardinala Alojzija Stepinca.
           Držeći se svoga životnoga gesla: "Bog je ljubav", propovijedao je svome narodu toleranciju, miroljubivost i opraštanje, kad mu je bilo najteže u obrani. Vjerujemo da su oni naši zagovornici kod Boga, a na nama je da ostanemo na njihovu putu vjerni vječnim vrednotama: Božjoj ljubavi, Kristovoj crkvi s Petrovim nasljednikom i kao takvi tolerantni i miroljubivi u našoj samostalnoj domovini Hrvatskoj.

«««Povratak na sadržaj


|| Povratak na početnu stranicu || Stari brojevi || O nama ||

E-Mail:dom@hic.hr
Copyright © 1998, 1999 all rights reserved
Croatian Information Centre