Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu

 

 

Domovinski rat kroz srpske dokumente
Vlada Borislava MikelicaA 157/12

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 35. sjednice Vlade RSK održane 02.03.1995. godine u zgradi Vlade u Kninu

Odsutni: Branko Petrović, Milan Babić, Milivoj Krička, Uroš Funduk
Sjednici prisustvuju po pozivu : Svetozar Vinčić
Sjednici predsjedava predsjednik Vlade B. Mikelić
Sjednica je počela s radom u 16,20 časova

Predsjednik Mikelić istiće da se optužba koju je g-din Martić iznio mora demantovati.
Zato smo sinoć pripremili saopštenje za javnost koje će lektorisati ministar Retković.
Nakon kraće rasprave usvojen je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Zadužuju se Minstarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i građevinarstvo, Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo odbrane da pripreme izvještaj do naredne sjednice skupštine koja će se održati 08.03.1995.godine.

Sjednica je završena s radom u 18,00 časova.

SEKRETAR PREDSJEDNIK
Savo Štrbac Borislav Mikelić


A 156/53

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 26. sjednice Vlade RSK održane 01.12.1994. godine u zgradi Vlade u Kninu

Osim ministara i predsjednika Vlade prisutni su : Ranko Bakić i Nebojša Pavković
Sjednici predsjedava predsjednik Vlade Borislav Mikelić
Sjednica je počela s radom u 19,50 časova.

Za sjednicu je predviđen slijedeći

Dnevni red
(izvadak)

1. Informacija o sporazumu o ekonomskim odnosima RH i RSK

AD-1
Predsjednik Mikelić obavijestio je prisutne o sastanku sa poslanicima iz Zapadne Slavonije (bili su prisutni i ministri Ratković, Tanjga, Babić, Krička) na kom je predočena cjelokupna situacija kao i sporazum o ekonomskim odnosima RH i RSK (prilog br.1)

Predsjednik Mikelić - dogovorili smo se sa poslanicima da se i na vojnom i na policijskom bezbjedonosno sigurnosnom planu moraju pojačati snage u Zapadnoj Slavoniji. Po ovom pitanju predlažem članovima Vlade da donesemo odluku radi pojačane bezbjednosti i veće vjere naroda u ovo šro radimo. Potom ćemo odluku saopštiti na terenu u Okučanima, Pakracu.

G-din Nebojša Pavković - dodaje da je u toku osnivanje stanice milicije za kontrolu saobračaja na auto putu što bi bila garancija u smislu bezbjednosti.

G-din Ranko Bakić - van je teme, ali je hitno i moram da vas obavijestima, prema informacijama iz stanice javne bezbjednosti u Bosanskom Grahovu, ustaške snage su napredovale 8-9 kilometara u dubini na teritorij RS (od Livna prema Grahovu).

Sekretar Štrbac je nadopunio informaciju podatkom da je 11 ranjenika sa tog područja stiglo u bolnicu u Knin.

G-din Ranko Bakić - moramo dokazati narodu Zapadne Slavonije da otvaranje autoputa znaći čvršće i jače ostajanje stanovništva na tom terenu. Prijedlog poslanika sa tog područja je da Vlada čini nešto konkretno na ovom planu.

Predsjednik Muikelić - način kako ćemo to odrađivati i raditi riješit će se na narednoj sjednici Vlade.
Vezano za Sporazum o ekonomskim odnosima RH i RSK imali smo konsultacije s Andijem i dvojicom kopredsjednika u smislu ublažavanja naših zaključaka.

Ministar Budić predlaže da se ispusti iz teksta "aneks B točka 6" zbog toga što time uzimamo dio posla Centralne komisije.
Ministar Babić - da se predloži Skupštini na usvajanje tekst zaključaka

Usvojeni su slijedeći
Z A K LJ U Č C I
(prilog br.2)

Sjednica je završena s radom u 20.35 časova.

SEKRETAR PREDSJEDNIK
Savo Štrbac
Borislav Mikelić


A 156/36

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 8. redovne sjednice Vlade 05.i 06. 07.1994. godine u 12,00 časova u zgradi Vlade u Kninu

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Odsutni : Dragutin Bolić
Sjednici prisustvuju po pozivu : Vukašin Masnikosa , Nebojša Mladinić, Nikola Milovanović, Simo Radić, Milan Trbulin, Nebojša Jakšić i Živko Šegan.
Sjednici predsjedava predsjednik Vlade gosp. Borislav Mikelić

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED
(izvadak)

1. Verifikacija zapisnika
AD-1

Verifikovan je zapisnik sa 7. sjednice Vlade.

1.1. Ministar Veselinović naglašava da do daljnjeg neće isplaćivati plate dok se ne raščisti da li smo u ratu ili nismo. Dodaje da nema sredstava za prekovremeni rad i da će ministarstvo finansija izvršiti kontrolu nad svim nosiocima budžetskog troška. Ministar Vojnović - potrebna je i tematska sjednica . U ratu smo i takve trebaju biti plate. Predlažem da Vlada odredi koliko će biti najviša, a koliko najniža plata.

Ministar Krička - u vezi zahtjeva ministra Ratkovića da se prosvjetnim radnicima
isplati prekovremeni rad daje podršku, ali dodaje da se to ne može odobriti samo
prosvjeti.
Pomoćnik ministra prosvjete Živko Šegan - problem je u tome što je polovini ljudi
isplaćen prekovremeni rad , a polovini nije.

Ministar Veselinović - predlaže da se svi organi za budžet RSK i javnu potrošnju
moraju držati odluke o osnovicama.

Donesen je
Z A K LJ U Č A K

Do sutra treba donijeti Odluku koja mora zahvatiti sve resore da bi se zaustavila anarhija u RSK.

1.2. Ministar Krička je na sjednicu Vlade pozvao direktora elektroprivrede Vukašina Masnikosu koji naglašava da nastaju veliki pritisci otkad je nastupila redukcija i ukratko izlaže o problemima vodova, dotoka struje itd.
Nakon toga je otvorena diskusija u kojoj su učestvovali:
Ministar Vojnović- ima razlike u redukciji po opštinama , što nije u redu.
Predsjednik Mikelić - Banja Luka isključuje naša područja , a nas o tome ne obavještava i to moramo zaustaviti.
Ministar Babić- predlaže da se informacija koju je podnio direktor Masnikosa ne prihvati jer je površna i nedovoljna.

Donesen je
Z A K LJ U Č A K

Do iduće sjednice Vlade predsjednik Mikelić zadužuje ministra Kričku da dostavi cjelovitu informaciju , a da se u međuvremenu pošalju naši ljudi u B.Luku koji će kontrolisati isporuku električne energije za RSK.

Nakon donesenog zaključka predsjednik Mikelić je pročitao pismo koje se odnosi na nestale ljude u Kašiću.
Ministar Prijaić - 04.07.1994.godine u 9,00 časova grupa naših ljudi u frezama je krenula prema Kašiču , s namjerom da vrše berbu bresaka u Baščici. Pošto Baščica nije naša područje je predpostavlja se da su ih Hrvati uhapsili. (uz pomoć UNPROFOR-a) . Činjenica je da se naši ljudi kreču na tom području kako hoće , što je krajnje neodgovorno.
Sekretar vlade Štrbac dodaje da su uhapšeni ljudi , prema informaciji jedne djevojke, trenutno u Zadru.
Ministar Babić dodaje da on još nije vidio kartu u vezi sa UNPA područjima.

Donesen je
Z A K LJ U Č A K

Nakon što se utvrdi na koji način su ljudi nestali, da se preduzmu odgovarajuće mjere.
Karte u vezi sporazuma u Zagrebu umnožiti i podijeliti članovima Vlade.
Vlada hitno treba da zauzme stav i pokrene proces prema UNPROFOR-u a o tome će raspraviti na sjednici za 14 dana.
Sjednica je završena s radom u 00,45 časova.

SEKRETAR VLADE PREDSJEDNIK VLADE
Savo Štrbac Borislav Mikelić

PREGLED
Prisutnih na 8. sjednici Vlade RSK održanoj dana 05.07.1994. u Kninu

1. Borislav Mikelić, predsjednik
2. Milan Babić - ministar za inostrane poslove
3. Tanjga Rade - MUP
4. Ratko Veselinović - ministar finansija
5. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
6. Vukašin Masnikosa - direktor elktroprivrede
7. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
8. Milan Pađen - ministar za saobračaj i veze
9. Petrović Branko - ministar za ekonomske odnose, gospodarski razvoj i industriju
10. Simo Šijan - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
11. Vojnović Milivoj - ministar fizičke kulture i sporta
12. Stevo Ratković - ministar prosvjete
13. Fundak Uroš - pravosuđe
14. Borivoj Rašuo - bivši ministar za inostrane poslove (Matkovićeva Vlada)
15. Bosnić Mile - ministar za trgovinu i turizam
16. Đurić Stevan - ministar zdravlja
17. Perić Slobodan - ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
18. Mladinić Nebojša -
19. Milovanović Nikola -
20. Radić Simo - po.ministra pr.
21. Trbulin Milan - komeserijat za izbjeglice- komesar
22. Jakšić Nebojša -
23. Živko Šegan - ministarstvo prosvjete
24. Štrbac Savo - sekretar


A 157/4

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK

Sa tematske sjednice Vlade RSK održane 06.07.1994.
u 10,00 časova u zgradi Vlade u Kninu
Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika u čini njegov sastavni dio.
Odsutni: Dragutin Bolić i Borivoj Rašuo
Sjednici prisustvuju po pozivu: Ljubomir Domazetović, Neđo Krajnović, Milan Šuput, Mile Vignjević, Mirko Bjelanović, Sava Milović, Branko Dobrijević, Dmitar Arula i Siniša Čakić
Sjednici predsjedava predsjednik Vlade Borislav Mikelić.

Za sjednicu je predviđen slijedeći
DNEVNI RED

1. PROBLEMATIKA MINISTARSTVA ODBRANE
(teze u prilogu)

1. MJESTO I ULOGA SVK I ODBRAMBENE PRIPREME RSK U OBEZBJEĐENJU SUVERENITETA I MEĐUNARDONOG PRIZNANJA RSK

1. Procjena stanja i namjera RX
Svi podaci govore da nas očekuje nova agresija što se vidi iz hrvatskih sredstava informisanja, kao i dodatnih priprema i obučavanja hrvatske vojske. Postavlja se pitanje oblika njihove agencije i pravca djelovanja. Vrlo vjerovatna je agresija na lokalnom pravcu, ne duž cijele linije fronte. Dosadašnji primjeri takve agresije su Miljevački plato, Maslenica, Medački džep.
Cilj agresije bi naj vjerovatnije bio presijecanje Koridora i napad na cijeloj liniji fronta.

2. Procjena stanja i namjera AP Zapadna Bosna
Fikret Abdić postepeno postaje zavistan od srpske pomoći i sve manji mu je prostor za balansiranje između nas i ustaša. To nam omogućava aktivniju i efikasniju ulogu u pružanju pomoći AP Zapadna Bosna.

3. Procjena mogućnosti pomoći VRS i VJ za slučaj agresije na Republiku Srpsku Krajinu.
Ima veliki broj profesionalnih vojnika iz Jugoslavije koji su na prvoj liniji dok im prodice žive u Srbiji po kasarnama u užasnim uslovima.

Stanje civilne odbrane

Do 01.08.1994.god. napravit ćemo početni ratni plan zajedno sa Ministarstvom za industriju. Ima problema na terenu - nije razvijena infrastruktura i službe koje su funkcionisale u miru pa su to jedinice civilne zaštite preuzele na sebe. (snabdijevanje vodom stanovništva, zdravstvena zaštita i dr.). Morat će se rasteretiti obaveze civilna zaštita što će preuzeti na sebe opštine.

Problem pravne regulative odbrane

Moramo ići u usklađivanje pravne regulative sa SRJ. To ne znači da ćemo slijepo preslikavati pravnu regulativu SRJ. Morat ćemo donijeti četiri važna Zakona, a to su

1. Zakon o odbrani
2. Zakon o SVK
3. Zakon o vojnim sudovima
4. Zakon o vojnim tužilaštvima

Mijenjat ćemo
- Zakon o penziono - socijalnom osiguranju
- Zakon o zdravstvenom osiguranju

Problemi snabdijevanja

Potrebno je da se ne iznose pare iz RSK (onoliko koliko imamo). Mi imamo tri vrste dobavljača iz SRJ, RS, RSK.
Iz Republike Srpske - 58 dobavljača
Iz SR Jugoslavije - 112 dobavljača
Iz Republike Srpske Krajina - 257 dobavljača

Najviše dugovanja ima prema našim dobavljačima kao što su preduzeće VUPIK, PIK Okučani, Gavrliović itd.

Problem finansiranja odbrane

280 miliona treba da se obezbedi za SVK da bi se mogli pokriti rashodi od nabavke naoružanja i vojne opreme. Ima nekoliko prijedloga o modelima financiranja. Jedan od modela je iz budžeta RSK, iz direkcije robnih rezervi, zatim porez koji je izglasan 3%, krediti - možda bi trebali ići sa stranim kreditom. Iz rebalansa budžeta se vidi oko 80 milona dinara potrebe za uvozom naoružanja i vojne opreme.

Nakon uvodnog izlaganja ministra Tanjge riječ dobija pukovnik Lalić koji govori o četiri važna dijela a to su:
- Karakteristike ratišta RSK
- Oružane snage Hrvatske
- Namjena i organizacija SVK
- Aktivnosti SVK

Ratište ima nepovoljan geografski položaj, a veličina i oblik ratišta SRK spada u male teritorije. Reljef RSK dijelimo na brdsko planinski i kraško zemljište Like; manevarsko zemljište i ravnice.
Rijeke RSK teku pravcem sjever - jug što predstavlja otežanu okolnost prilikom manevra snaga po fronti.
Materijalne mogućnosti su skromne. Privredni potencijal RSK uspio da proizvede minimalne borbene potrebe.
Za uspješnu odbranu treba izvesti komunikacije u RSK. Željeznička mreža samo djelimično zadovoljava potrebe.

Može se zaključiti da se oružane snage Hrvatske vjerovatno pripremaju za rat prema RSK. Najvjerovatnije će se to desiti na izabranom , ne na cjelokupnom pravcu. Pri napadu bi imali snažnu podršku artiljerije i avijacije. Možda će doći i do upotrebe hemijskih borbenih sredstava.


Mogući pravci dejstva hrvatskih oružanih snaga
a) Zadar - Benkovac- Knin
b) Split - Drniš - Knin
c) Šibenik - Oklaj - Knin
d) Sinj - Vrlika - Knin

U okviru namjena i organizacije SVK pukovnik Lalić ističe da je izvršena detaljna
procjena ratišta.
Aktivnosti SVK očituju se kroz dogradnju sistema komandovanja , popravku materijalno - tehničkih sredstava , uklanjanje minskih prepreka itd.

Nakon izlaganja pukovnika Lalića, predsjednik Vlade Borislav Mikelić je uputio nekoliko pitanja , čisto vojnih pitanja:
Ne vidim razloga da ne znamo čime i kako raspolaže SVK, ako već znamo čime raspolaže HV.(kakva je naša snaga i moć da se odbranimo?)
Nisam vidio u vašem izlaganju, način kako ćemo se odbraniti od Hrvatske (način i našu snagu).
Nisam čuo ni našu vezu sa SRJ, njihovu obavezu (vojska Jugoslavije) prema RSK.
Ako nema pomoći Jugoslavije naše perspektive ovdje su vrlo male.

Pitanja su postavljali i ministar Perić, Funduk, Budić, Vojnović, Ratković, Bosnić, Krička.
Pukovnik Lalić - o broju starješina iz Vojske Jugoslavije - mi u SVK imamo 1227 profesionalnih oficira i podoficira koji su upućeni iz Vojske Jugoslavije, a rođeni su na bivšim područjima RH. To je oko 50% ukupnog broja oficira i podoficira rođenih na bivšim područjima Hrvatske. Oko 50% se nalazi još u vojsci Jugoslavije.
Dosta od njih nije riješilo pitanje stanova.

Kratak komentar o Zapadnoj Slavoniji- To je vrlo osjetljivo područje. Formirali smo 2 brigade, oslonit ćemo se i na Republiku Srpsku.
U vezi materijalnog i zdravstvenog obezbjeđenja govori general - major Mirko Bjelanović kako stojimo u ovom trenutku.

Raspolažemo sa minimumom rezervi osnovnih sredstava. Starosna struktura osnovnih sredstava se kreće od 20-30 godina.
Bitna sredstva kojima raspolaže SVK:
- minobacači
- bestrzajni top 82 mm
- haubica
- PA topovi
- borbena vozila svih tipova

Sredstva RV i PVO:
- avioni Jastreb J 21
- helihoptera tipa Gazela
- avioni Jastreb J 20
Avioni Jastreb su u upotrebi 26 godina. Ističe im rok upotrebe. Minsko eksplozivnih sredstava imamo dovoljno.
Postoji nedostatak municije za složene borbene sisteme. U identičnoj situaciji je Vojska Jugoslavije.

Nešto kratko o pogonskom gorivu:
Dnevna potrošnja 16 -18 tona. Mjesečno je to 480 - 580 tona pod uslovom da nema borbenih dejstava. Kada bi svi Korpusi izvodili borbena dejstva potrošnja bi iznosila oko 80 tona dnevno. RSK u skladištima raspolaže sa 21.300 tona goriva. Nas je premještanje nakon sporazuma koštalo oko 700 - 800 tona goriva.
Naglašavam da ulje u sisteme nismo dolijevali u ovom ratu, što je veoma ozbiljan problem.
U vezi problema oko remonta i opreme mi moramo izići iz okvira RSK.
SVK u ovom trenutku nema stabilan izvor finansiranja santitetsko materijalnih sredstava.
Zaključak: SVK jeste najveći potrošač u RSK, ali ona treba da ima prioritet.
Prema ovom čime raspolažemo treba da se domaćinski odnosimo.


General - potpukovnik Ljubo Domazetović

Ističe da je zadovoljan interesovanjem članova Vlade za pitanje odbrane. To je već korak naprijed.
Unutrašnji neprijatelj jeste samo Srpsko nejedinstvo.
Odbrana mora biti jedinstvena. Treba obezbediti ratnu proizvodnju . moramo informisati stanovništvo o svim bitnim pitanjima odbrane. Veoma je važna organizovanost civilne strukture stanovništva što do sada nije urađeno.
Da bi se sve ovo sprovelo neophodno je potrebna pravna regulativa.
Predlaže da Ministarstvo odbrane i vojska praktično preuzmu predložene Zakone , da se umnože, da Vlada da svoj stav i nakon toga po hitnom postupku uputiti u skupštinsku proceduru i da ih Skupština usvoji.
Bitno kod ovih Zakona jeste potpuno odvajanje funkcije Ministarstva odbrane i vojske. Jedna zemlja nema 2 gospodarstva.
Ministarstvo odbrane treba da radi na konceptu organizacije razvoja društvenih struktura ( Ministarstvo odbrane da iznese Vladi koje organizacije treba da rade ; ljudi od bitnog značaja, stručnjaci da se oslobode vojne obaveze).

Predsjednik Mikelić - gosp. Domazetović je govorio o vrlo bitnom pitanju regulisanja odnosa u RSK.
Bilo bi dobro da u drugom dijelu otvorimo raspravu (kako nisu učestvovali svi predviđeni za diskusiju) na osnovu izlaganja general- majora Bjelanovića, koji je to detaljno izložio.(iznio je kompletnu sliku SVK).
Otvara se diskusija na osnovu izlaganja Bjelanovića, Lalića i Domazetovića.

Kratko izlaže pukovnik Neđo Krajinović o problemima finansiranja SVK. Ističe da je prijedlogom plana predviđeno
- u mirnodopskoj varijanti 418 miliona dinara
- u ratnoj varijanti 624 milona dinara
Planovi nisu ostvareni, obaveze prema SVK nisu izmirene. Istrošene su rezerve i našli smo se u vrlo teškoj situaciji. Rješenje se mora iznaći.


Diskusija

Ministar Veselinović - govori o nedostatku sredstava u buđetu. Učinjeni su napori da se obezbedi minimum sredstava za vojsku RSK. Za pokriće troškova vojske izdavali smo obveznice u mjesečnom iznosu od 4.000.000 dinara i 2.000.000 maraka). Planiramo da osiguramo za vojsku do kraja godine oko 40.000.000 dinara. Smatramo da će i taj dio biti nedovoljan.
Ne možemo teret sami podnijeti i SRJ treba da se uključi i da nam pomogne. Moramo uključiti i našu direkciju za robne rezerve.(ima oko 17.000 teladi viška, 50.000 sitnog zuba, određenih poljoprivrednih proizvoda viška).
Nadamo se da ćemo zajedno sa Glavnim štabom i nadležnim Ministarstvima pokušati ublažiti probleme, a riješiti ih vjerojatno nećemo moći.

Nakon toga prelazi se na važno pitanje - problem sardanje sa UNPROFOR-om o čemu je kratko govorio pukovnik Dmitar Arula, a nakon toga predsjednik Mikelić skreće pažnju u vezi UNPROFOR-a .

U sporazumu se načinio veliki propust:
Centralna komisija i sva vojna lica izostavili su važan element a to je da razrade do detalja gdje će se povući linija razdvajanja.
Npr. Ima sela u Zapadnoj Slavoniji gdje se na terenu nije s ljudima razgovaralo. Pomjeranje linije ide na njihovu štetu. Na srpskoj strani ima tampon zone, na hrvatskoj nema. Vojne strukture moraju znati da je to ozbiljno pitanje i o tome se mora voditi računa. Da se profesionalno radi do ovoga ne bi ni došlo. Postoji još jedan podatak a to je da tekstualni dio sporazuma imamo, a karte nemamo.
Daljnji problemi su slijedeći:
UNPROFOR je počeo da se raspoređuje u neposrednoj blizini raskršća gdje najmanje treba biti prisutan.
Jednom riječju UNPROFOR je na strani ustaša. Velikim pritiskom moramo zaustaviti to što oni rade, a to nije jednostavno. Potrebna je odgovornost i vojske , i milicije i ljudi.
Predsjednik Mikelić naglašava da prekidamo ugovor s UNPROFOR-om.( dužni nam 10 miliona dolara). Sve mora ići pod kontrolu platnog prometa u RSK. Obavijestili smo ih pismeno o tome. UNPROFOR nam je ozbiljna prijetnja. Mikelić dodaje da se ne smije isključivo pripremati samo za odbranu u slučaju napada. To je greška i na taj način smo izgubili dosta naših područja (Karlovac, Sisak, dijelove Slavonije). Ako se odluče na agresiju moramo Hrvate na nekim mjestima napasti i oduzeti im dio teritorija.

Zaključna riječ predsjednika Mikelića

Iz svega ovoga danas se može zaključiti stav Vlade da je odbrana RSK zadatak broj jedan. Vidjeli smo da dio tehničkih i materijalnih sredstava koji se obezbjeđuju nisu bili adekvatno tretirani od dijela resora u vremenu koje je bilo i koncem i početkom ove godine.
Danas na sjednici je stečena slika koju će ministar moći iskoristiti na terenu.
Kod pravne regulative u proteklom periodu je dosta učinjeno i stečena je disciplina i na planu poreske politike, akciza, carine i onog što je prije bilo nedokučivo ( naša inspekcija u Vukovaru je utvrdila da je u ovoj godini 20 miliona dinara nisu plaćene obaveze prema RSK što akciza, carina i poreza na promet). Zato se mora znati za svaki kamion koji uđe i koji izađe iz Krajine. Time će se poboljšati pozicija opštine.
Nećemo isto tako dozvoliti dijeljenje plata kako ko hoće (naročiti državni organi , SDK, banke). Zato smo donijeli Odluku da niko ne može imati veću osnovicu od utvrđene, a time postižemo unutarnje jedinstvo.

Kad je riječ o strateškim pitanjima odbrane RSK, o tehnici, o avijaciji, o raketnom sistemu mi nećemo moći biti zadovoljni niti ćemo prihvatiti tezu da kod nas ostanu avioni Jastreb ili J 21. Mi ćemo tražiti dodatni dio tehnike koji nam pripada iz SRJ jer je veća mogućnost da će napasti nas nego SRJ.
Jaka odbrana je garancija mira. Jaka odbrana omogućava i kontranapad. Gospoda u Zagrebu mogu znati da se mi ojačavamo, to je i poželjno.

U vezi nedostatka municije što je rekao gosp. Bjelanović
To moramo razmotriti na Saveznom nivou, da po hitnom postupku obezbedimo ovaj dio sredstava. Ako dođe do agresije mi to moramo imati.
Kad je riječ o minama naše opredjeljenje je da moramo dati podršku našoj vlastitoj proizvodnji u Teslingradu i da ih proizvodimo više nego dosad.
Dogovorili smo se sa željezarom Nikšića da im dajemo propanbutan u zamjenu za granate. Pogonsko gorivo - zbog goriva i metaka izginuli su Srbi na Ozrenu.

Natrpali smo na sebe proljetnu sjetvu (184.000 hektara zemljišta) i imamo višak hrane. To je bitno ako nas napadnu.
Ušli smo u posao sa Crnom Gorom u vezi goriva. Dobijeno gorivo prebacit ćemo u Centralno skladište. Možemo još kupiti 2.000 litara nafte. Nafta treba biti na najugroženijem terenu.
Ušli smo u remont NIK Mirkovaca. Osposobljavamo tri bušotine i imat ćemo sirovu naftu.

Naglašavamo da ćemo i dio drveta posvetiti SVK i zato Vojska mora biti u stalnom dogovoru s Vladom. Dio goriva treba da obezbedi Jugoslavija.
Na kraju je predsjednik Mikelić iznio zamjerku što general Čeleketić, načelnik Štaba ne prisustvuju ovoj sjednici. Naglašava da je ovo ozbiljna rasprava i da su oni dužni da prisustvuju.

O D L U K A
O visini i načinu obračuna isplata plata u RSK
(prilog br. 2)

Ad-8


8.a. O Pravilniku o organizaciji, djelatnosti i načinu rada Agencije za poslovne odnose sa međunarodnim organizacijama (prilog br.3), referisao je g-in Popac, a nakon toga je otvorena rasprava.
Ministar Tanjga predlaže da se hitno usvoji Agencija jer je neophodna.
Ministar Veselinović - da ministar Funduk doradi Pravilnik , uz primjedbu na procent 5% usluga (čl.15) jer smatra da je to previše. Za slijedeću sjednicu da se pripremi tekstualni dio.
Donijet je

Z A K LJ U Č A K
Da se pripremi tekstualni dio za slijedeću sjednicu Vlade.

AD -4
4.1. O prijedlogu Zakona o teritorijalnoj organizaciji RSK i lokalnoj samoupravi (prilog br.4) govorio je pomoćnik ministra pravosuđa Radić, a nakon toga je otvorena rasprava u kojoj su učestvovali :
Ministar Babić - Onaj tko je radio ovaj Zakon nije u toku događaja. Stavljeno je veliko akcentiranje na odvajanje opština.
Daje zamjerke na čl. 10, čl. 3, čl. 22, čl. 7, čl. 8, čl. 13 itd . Ima tehničkih manjkavosti. Član 15 je bespotreban.
Nakon ovih primjedbi ministar Babić je predložio da se Zakon povuče i doradi do slijedeće sjednice (nacrt Zakona).
Ministar Perić dodaje da prethodni o ovaj Zakon treba elaborirati (ima suprotnosti među njima).
Po završetku rasprave donešen je

Z A K LJ U Č A K
Da se napravi nacrt Zakona uz izmjene i dopune za iduću sjednicu vlade.

Broj :
Knin,

SEKRETAR VLADE PREDSJEDNIK VLADE
Savo Štrbac Borislav Mikelić


PREGLED
prisutnih na tematskoj sjednici Vlade RSK održanoj dana 06.07.1994. u Kninu

1. Mikelić Borislav - predsjednik
2. Tanjga Rade - MUP
3. Domazetović Ljubomir -
4. Ratko Veselinović - ministar finansija
5. Perić Slobodan - ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
6. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
7. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
8. Milan Pađen - ministar za saobraćaj i veze
9. Prijić Ilija - ministar unutrašnjih poslova
10. Stevo Ratković - ministar prosvjete
11. Bosnić Mile - ministar za trgovinu i turizam
12. Petrović Branko - ministar za ekonomske odnose, gospodarski razvoj i industriju
13. Simo Šijak - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
14. Vojnović Milovoj - ministar sporta
15. Đurić Stevan - ministar zdravlja
16. Fundak Uroš - pravosuđe
17. Krajnović Neđo - načelnik fin. sl.
18. Šuput Milan - ZMO
19. Vignjević Mile -
20. Mirko Bjelanović - PkPo SVK
21. Milović Sava - nač. CZ u MO
22. Dobrijević Branko - načelnik VPS
23. Arula Dmitar - načelnik odsjeka u MO
24. Ćakić Siniša - načelnik odjeljenja u MO
25. Milan Babić - ministar za inostrane poslove


A 159/9

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA

ZAPISNIK
Sa 5. redovne sjednice Vlade RSK dana 08. 06.1994. godine u Kninu s početkom u 9,00 časova

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Sjednici prisustvuju svi članovi Vlade.

Sjednici kao gost prisustvuju: Mirjana Milanović, Veljko Korolija, Pavao Marjanović, Sretko Petković i Boško Vitas.

Sjednici predsjedava predsjednik Vlade gosp. Borislav Mikelić


Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED
(izvadak)


4. Ministarstvo odbrane
4.1. zahtjev za dodatna novčana sredstva za isplatu v/o pripadnika civilne zaštite i službe ONO
4.2. operativni plan realizacije programa snabdjevanja vodom u 1994.godini.
6.2. donošenje odluke o uređenju prometa roba i usluga sa SRJ, RS i bivšim jugoslovenskim republikama (sa uputstvom)
6.3. donošenje uredbe o malograničnom prometu sa AP Zapadna Bosna.

13. donošenje rješenja o imenovanju člana republičke komisije za popis i procjenu ratne štete.
22. donošenje odluke o finansiranju kataloga "RSK- korijeni državnosti i nastanak".
24. informacija inicijativnog odbora za obnovu i razvoj srpskih pravoslavnih sela Kašića, Islama Grčkog, Islama Latinskog, Smokvića i Murvice,

2.2. sporazum Vlade i UN o statusu zaštitnih snaga UN-a
8.a određivanje Vlade prema prepisci Rašuo - Martić
10.g. donošenje odluke o finansiranju kataloga "RSK- Korjeni državnosti i nastanak" (točka 22. iz skračenog postupka)

AD-1

U zapisniku sa 2. sjednice Vlade održane 28.04.1994. na kraju zapisnika treba da stoji : Na prijedlog predsjednika Mikelića doneseno je
RJEŠENJE
O postavljanju sekretara Vlade"

AD-2

2.1. Predsjednik Mikelić informisao je članove Vlade o razgovorima vođenim u Ruskoj ambasadi u Beogradu sa gospodinom Đurkinom. Osim predsjednika Mikelića s naše strane pozvani su predsjednik Martić i ministar Babić. Razgovaralo se o realizaciji 1. faze
Zagrebačkog sporazuma i konstatovano je da hrvatska strana nije izvršila svoje obaveze. Mi ćemo uputiti zahtjev UNPROFOR-u i hrvatskoj strani da se hrvatska vojska povuče iz tampon zone. U protivnom naše će se snage vratiti na položaje odakle su se povukle. Drugi dio razgovora je bio posvećen nastavku pregovora o ekonomskim pitanjima sa RH. Mi smo rekli da ako se sprovede do kraja 1. faza sporazuma o povlačenju i razdvajanju snaga da onda možemo nastaviti pregovarati o ekonomskim pitanjima s čim se gospodin Đurkin složio. On nam je rekao da je stav međunarodnih faktora da se pregovori moraju voditi na teritoriji RH ili RSK, našto smo mi odgovorili da se moramo konsultovati sa našom Vladom i Parlamentom . U nedjelju popodne obavješteni smo da se ide u Ženevu i predsjednik Martić je rekao da će se ići u utorak i da s njim ide ministar Babić. Predsjednik Martić je otišao u Ženevu s gospodinom Jarčevićem i dobili smo informaciju da su pregovori sa hrvatskom stranom vezano za ekonomska pitanja zakazani za 16. i 17. 06.1994.godine na Plitvicama.

Potom je ministar Babić informisao članove Vlade o razgovorima sa gospodinom Miloševićem. On je obećao da će pokušati obezbejditi preko gospodina Stoltenbergera prethodne konsultacije između nas i hrvatske strane, s tim što smo konstatovali da Knin i Plitvice ne dolaze u obzir za nastavak pregovora. Na kraju je ministar Babić predložio da se o ovom više ne diskutuje dok ne dobijemo potpunu informaciju iz Ženeve.

Potom je otvorena rasprava u kojoj su učestvovali gotovo svi ministri, a po završetku rasprave usvojen je

Z A K LJ U Č A K

Našu delegaciju u razgovorima predvodit će predsjednik Mikelić i ministar Babić, a po potrebi će se uključiti i drugi resorni ministri. Zadužuju se svi ministri da kandiduju pitanja za ekonomske pregovore iz svojih resora i sutra ujutro ih dostave predsjedniku Vlade.

2.2. Ministar Babić i zamjenik ministra Petković ukratko su obrazložili odredbe sporazuma između Vlade Republike Srpske Krajine i ujedinjenih nacija o statusu Zaštitnih Snaga Ujedinjenih nacija (prilog br. 1)
U raspravi koja je potom otvorena učestvovali su ministri Petrović, Veselinović, Tanjga i Šijan a po završetku rasprave usvojen je


Z A K LJ U Č A K

Prihvaća se Sporazum kojeg će ispred Vlade RSK potpisati predsjednik Mikelić i ispred UN-a potpis bi trebao dati generalni sekretar Butros Gali.

2.4.Ministar Pađen obavijestio je članove o razgovorima vođenim s predstavnicima "Pupina" i PTT Srbije shodno zaključku sa zadnje sjednice. On je istakao da su "Iskrine" centrale
atestirane i provjerene, a kod "Pupina" je nešto drugo. Kod "Iskre je rok isporuke kraći i jeftinije su od "Pupina" .

Potom je gospodin Vitas izložio cijene "Iskre" i "Pupina" i konstatovao da je "Pupin" skuplji oko 30%.

Nakon toga ministar Pađen je rekao da je stav ministarstva da je bolja i prihvatljivija ponuda "Iskre" a na Vladi je da odluči. U raspravi su još učestvovali predsjednik Mikelić i ministar Vojnović, Tanjga, Veselinović i Petrović.

Po završetku rasprave usvojen je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Daje se suglasnost Vlade na izbor "Iskre" za opremu telefonskih centrala u Kninu, Korenici, Vojniču i Petrinji (prilog br.5).


AD-7

7.1. Informaciju o proljetnoj sjetvi (prilog br.18) kao i program mjera , akcija za žetvu (prilog
br. 19) podnio je ministar Šijan. Nakon toga, razmotrena je Informacija o mogućim rješenjima finansiranja otkupa pšenice roda 1994. godine (prilog br. 20). Potom je otvorena rasprava , a po završetku rasprave usvojen je slijedeći


Z A K LJ U Č A K

Sredstva za otkup pokušati osigurati na način da se traži da SRJ preko svog bankarstva osigura jedan dio sredstava , jedan dio preko banaka u RSK, a jedan dio preko dirigovanih sredstava ( 5 miliona mjesečno).

Informacija Narodne banke treba da se dopuni.

AD-8

8.a) Na početku je predsjednik Mikelić upoznao članove Vlade sa prepiskom ministra informisanja i predsjenika Republike, a kao podloga za raspravu poslužili su materijale (prilog br. 23) koji su podijeljeni svim članovima Vlade na početku sjednice.

U raspravi su učestvovali svi ministri, osim ministra Šijana i Ratkovića, a po završetku rasprave usvojen je


Z A K LJ U Č A K

Komunikacija između pojedinih struktura vlasti ne smije biti izložena javnosti prije nego se stvari ne iskristaliziraju unutar struktura vlasti. Vlada u konkretnom slučaju predlaže ministru informisanja i predsjedniku Republike da prekinu praksu komuniciranja preko javnosti.

Sjednica je završena s radom u 00,15 časova.

PREDSJEDNIK VLADE
Borislav Mikelić

P R E G L E D
Prisutnih na 5. sjednici Vlade RSK održanoj dana 08.06.1994. u 9,00 časova

1. Borislav Mikelić, predsjednik
2. Milan Babić - ministar za inostrane poslove
3. Tanjga Rade - MUP
4. Ratko Veselinović - ministar finansija
5. Perić Slobodan - ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
6. Đurić Stevan - ministar zdravlja
7. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
8. Milan Pađen - ministar za saobračaj i veze
9. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
10.Bolić Dragutin. - ministarstvo kulture i vjere
11.Petrović Branko - ministar za ekonomske odnose, gospodarski razvoj i industriju
12.Simo Šijan - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
13.Vojnović Milovoj - ministar sporta
14.Prijić Ilija - ministar unutrašnjih poslova
15.Borivoj Rašuo -
16. Fundak Uroš - pravosuđe
17. Mirjana Milovanović - direktor zavoda za statistiku
18. Korolija Veljko - direktor SPP RSK
19. Pavao Marjanović - guverner NB
20. Sretko Petković - zamjenik MIP
21. Boško Vitas - ministarstvo za saobračaj i veze


A 156/55

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA

ZAPISNIK
sa 31. sjednice Vlade RSK održane 09.02.1995. u zgradi Vlade u Kninu

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini sastavni dio.

Odsutni: Milan Pađen, Branko Petrović, Savo Štrbac, Ljubiša Budić, Uroš Funduk i Simo Šijan.

Sjednici prisustvuju po pozivu: Svetozar Vinčić, Mirko Jagetić.

Sjednica je počela s radom u 16,45 časova.

Za sjednicu je predviđen slijedeći

DNEVNI RED
(izvadak)

1. Upoznavanje sa saopštenjem predsjednika Martića


AD-1
Saopštenje za javnost od strane predsjednika RSK Martića (prilog br. 1) pročitao je predsjednik Vlade Mikelić i dodao je da je ovo objavljeno u više TV kuća. Predsjednik Mikelić ne odobrava postupak predsjednika RSK i predlaže:

- da sutra (10.02.) kao prilog na TV ide izjava ministra Tanjge, Veselinovića, Bosnića i Pavkovića,
- da Vlada ide sa saopštenjem na osnovu Martićevog saopštenja, kontraargument na lažnu informaciju,
Potom predsjednik otvara diskusiju.
Ministar Babić- smatra da sada u javnost treba da ide samo saopštenje o odlaganju ekonomskih pregovora.

Ministar Bosnić - katastrofalna greška predsjednika Martića je egzibicionizam i to se više ne može trpjeti. Insistirat ću da svaki dan ministri, jedan po jedan, učestvuju u tipskim emisijama na TV i obavještavaju javnost o stvarnom stanju.
Ministar predlaže da se održi sastanak u Beogradu s predsjednikom Miloševićem, kom će prisustvovati predsjednik Martić, Mikelić, Babić, predsjednik skupštine RSK Ležajić radi raščišćavanja međusobnih odnosa.

Ministar Vojnović- smatra da Vlada nije dobro organizovana; mnogo se radi, a malo se od toga plasira u javnost.
Predlaže da se održi vanredna sjednica Vlade koja će obuhvatiti ove probleme.

v.d. Ministar Nebojša Pavković - osmišljene emisije na TV u kojima bi učestvovali ministri dale bi jasniju sliku o radu Vlade RSK.

Ministar Babić je dodao da ne treba direktno odgovarati na iznesene optužbe.

Većina ministara je bila slična mišljenja te je donesen slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Zadužuju se ministar Veselinović, Ratković, Tanjga, Vojnović, Babić i predsjednik Mikelić da napišu tekst saopštenja za javnost (prilog br.2), a koji će se emitirati 10.02.1995. godine.

Predsjednik Mikelić je potom obavijestio članove Vlade o neprijatnim događajima koji se dešavaju na cestama, presretanja kamiona, otimanja robe, maltretiranja ljudi od strane lica obučenih u vojne uniforme i s čarapom na glavi. Predsjednik ističe da je takvo ponašanje nedopustivo.
Otvorena je rasprava:

Ministar Bosnić- dodao je da se nešto slično desilo i njemu u Slunju na mostu.
Ministar Đurić je mišljenja da ovakav problem zahtijeva vanrednu sjednicu Skupštine.
Ministar Tanjga naglašava da stižu žalbe od strane UNPROFOR-a o istom.

Ministar Veselinović- osuđuje ovakve postupke i predlaže da Vlada donese zaključak da se sva oduzeta roba pohrani u RYJP.

g-din Pavković napominje da su ovakve pojave učestale i koje potvrđuju postojanje nekoliko paravojski u RSK.

Ministar Tanjga -dobar dio problema proizilazi iz činjenice da je vojska praktički postala paraorgan i zapravo nema države iznad nje.
Vojska mora da bude instrument države i da se konstituiše po svim kriterijima drmokratske države, a tim bi Vlada vodila politiku tog segmenta društva.

Nakon rasprave na prijedlog ministra Veselinovića usvojen je

Z A K LJ U Č A K
(prilog br.9)

Sjednica je završena s radom u 19,00 časova


SEKRETAR PREDSJEDNIK
Savo Štrbac Borislav Mikelić


A 159/17

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 6. redovne sjednice Vlade RSK održane 15.i 16. 06.1994. godine u Kninu

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Odsutni : Ratković Stevo, Bolić Dragutin i Vojnović Milivoj

Sjednici prisustvuju po pozivu : Jakšić Nebojša i Vinčić Svetozar. Sjednici predsjedava predsjednik Vlade gosp. Borislav Mikelić
Sjednica je počela s radom u 16,40 časova.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED
(izvadak)

2. Informacija o nastavku pregovora o ekonomskim pitanjima sa RH.

3.1. Donošenje Odluke o osnivanju opštine Vrhovine
3.2. Donošenje Odluke o promjeni naziva naseljenih mjesta.
3.3. Informacija o pitanju rada zatvora u Kninu

4. Ministarstvo unutrašnjih poslova
4.1.Informacija o hapšenjima

8.1. Zaključak o raspisivanju natječaja i prikupljanju ponuda za obnovu Vukovara
8.2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćanju radova na nasipu Strug.
13. Informacija državne komisije za ratne i zločine genocida
14. Informacija Crvenog Krsta o problemu uskladištenja robe iz humanitarne pomoći.


AD-2

Informaciju o ekonomskim pregovorima sa RH podnio je predsjednik Vlade Borislav Mikelić . Na početku svog izlaganja predsjednik je pročitao saopštenje HINE vezano za nastavak pregovora. Nakon toga je sekretar Vlade g-din Štrbac pročitao pismo upućeno generalnom sekretaru UN-a Butorsu Galiju od strane predsjednika Republike, a vezano za realizaciju prve faze zagrebačkog sporazuma o prekidu vatre.
Potom je predsjednik Mikelić informisao članove vlade o jutrošnjim razgovorima s g-dinom Eidom vezano za pregovore zakazane sutra na Plitvicama. Naš je stav da delegacije broje po 5 članova. Na čelu hrvatske delegacije se nalazi Hrvoje Šarinić , a on je savjetnik za nacionalnu bezbjednost , što nema veze sa ekonomskim pregovorima. Hrvati su tražili da dođe 5 njihovih novinara , a naš stav je da se poštuje reciprocitet, da može biti onoliko hrvatskih novinara koliko je naših išlo u Zagreb, a to je jedan.
Gospodin Eide je otputovao u Zagreb na razgovor sa hrvatskom stranom i očekujemo odgovor u toku popodneva hoće li hrvatska strana pristati da pregovara sutra u Plitvicama. Naš zadatak je da nakon što dobijemo odgovor od g-dina Eida damo saopštenje za javnost. Očito je namjera sutrašnjih razgovora da mi damo vodu Zadru i Biogradu, a onda da se nastave razgovori o humanitarnim pitanjima. Mi smo naglasili da se sutra mogu samo kandidovati pitanja , a nikako odlučivati.

Potom je ministar Prijić govorio o pripremama za obezbjeđenje pregovora na Plitvicama i rekao da su sve radnje izvršene i što se tiče obezbjeđenja pregovori mogu započeti sutra.

Ministar Babić - mi ćemo postaviti pitanje ovlaštenja članova hrvatske delegacije , tj. koga oni predstavljaju. Svako pitanje treba dobro prostudirati . Pitanje vode treba tretirati kao pitanje trgovine. Ministar Bbaić sugerisao je članovima vlade da proanaliziraju materijale koji su im od strane MIP-a podijeljeni vezano za ovu tačku dnevnog reda (prilog br. 1)

Nakon izlaganja ministra Babića o definisanju tema za razgovore sa hrvatskom stranom iz područja energetike govorio je ministar Krička Milivoj (prilog br.2)

Potom je o snabdjevanju vodom , hrvatskim i našim potraživanjima , te o prijedlogu teza platforme (prilog br.3) govorio gospodin Jakiš Nebojša.

U raspravi su još učestvovali ministar Perić, Petrović , Veselinović i Pađen, a po završetku rasprave usvojen je


Z A K LJ U Č A K

Ministri koji nisu dostavili teze za razgovore dužni su to učiniti sutra ujutro. Mora biti uvezen stav predsjednika Republike , predsjednika Vlade i ministarstva inostranih poslova kad su u pitanju međunarodni pregovori.
Nakon što resorni ministri dostave teze za ekonomske razgovore zadužuju se ministar Petrović i sekretar Štrbac da ih uvežu u cjelinu i naprave platformu za razgovore.


AD-2

Na početku predsjednik Vlade gospodin pročitao je "Poruku za slanje " (prilog br.4) koju smo noćas dobili od gospode Ovena i Stoltenberga , a nakon toga je sekretar Štrbac pročitao pismo predsjednika Martića koji je kao odgovor na "Poruku " upućen navedenoj gospodi (prilog br.5).
Razmotrena je i Platforma za ekonomske pregovore sa RH 8prilog br.6) koju su shodno zaključku sa jučerašnje sjednice uradili ministar Petrović i sekretar Štrbac.
Potom je usvojen

Z A K LJ U Č A K

Vlada u cjelosti podržava saopštenje predsjednika Martića i verifikuje Platformu za ekonomske pregovore sa RH koja će kao radni materijal poslužiti članovima pregovaračkog tima.


3.3. Informaciju o problemima rada zatvora u Kninu podnio je ministar Funduk Uroš. Prema Zakonu tamo gdje postoji Okružni sud mora biti i zatvor. Mi tako imamo 3 zatvora u Glini, Kninu i Belom Manastiru. Za izdržavanje pravomoćne osude formiraju se KP domove i takve imamo u Glini i Gradišci. Zatvor u Kninu silom prilika smješten je u staru bolnicu u centru grada. Ima oko 60 - 100 pritvorenika , a oko 20 bi trebalo ići u KP Dom jer su pravomoćno osuđeni. Zatvor treba preseliti iz centra grada iz više razloga: nema ogradnog zida, građani kontaktiraju sa zatvorenicima , unutarnja vrata su od šperploče i mogu se provalti , nema prostora za šetnju zatvorenika itd. S opštinom Knin je dogovoreno da se zatvor premjesti na lokaciju 2 km izvan grada. Radi se o površini od 110 hektara , ima sva infrastruktura i mišljenje ministra pravosuđa je da bi se uz ne velika sredstva to moglo brzo uraditi.


AD-4

4.1. Informaciju je podnio ministar Ilija Prijić . Na sastanku koji je organizovao predsjednik Republike u Topuskom i B.Manastiru od strane predsjednika opštine je ukazano na potrebu privođenje lica koja trebaju biti lišena slobode. Po naredbi predsjednika Republike akciju su sproveli MUP i Vojna bezbjednost. Privedeno je 148 lica i nalaze se u Staroj Gradiški. Akcija je pozdravljena od strane javnosti izuzimajući reakciju pravosuđa koja je formalno upravu. Ova lica su upravo sada dostupna pravosuđu , a do sada nisu bila. Dobro je što je i napokon aktiviran KP dom Stara Gradiška koji ima kapacitet 600 mjesta. Sada tamo može biti upućeno na izdržavanje kazne oko 100 lica pravomoćno osuđenih. Danas na sastanku kod Predsjednika kojem je prisustvovao i ministar fundak utvrđen je dio formalne metodologije. Sutra će se održati sastanak u Okučanima kojem će prisustvovati predstavnik MUP-a , ministar pravosuđa i predsjednici okružnih sudova i tužioci, gdje će se razmatrati lista svih lica i zaključiti ko će ostati , ko će se prebaciti na drugo mjesto , a ko može na slobodu.

Ministar Fundak - postavlja se pitanje zašto se zaobišlo ministarstvo pravosuđa. Priznajem da su mnogi bili na slobodi neosnovano , ali su ovom akcijom privedeni i nevini. Privedeni su čak i svi iz pritvora u Glini što se ne bi desilo da se sarađivalo sa nama. Ovo se nije smjelo desiti jer je napravljena racija koja ne ide u prilog pravnoj državi. Međuti, što je učinjeno, učinjeno je i tu povratka nema. Zato sutra u Okučanima treba popraviti što se da popraviti i pustiti na slobodu greškom privedene jer ima i takvih.
U raspravi su još učestvovali predsjednik Mikelić, sekretar Štrabac i ministar Krička, Petrović, Bosnić, Perić i Babić a po završetku rasprave usvojen je


Z A K LJ U Č A K

Prihvata se stav dogovoren jutros kod predsjednika Republike da se sutra u Okučanima održi sastanak relevantnih faktora uz konstataciju da Vlada stoji na stanovištu da ubuduće ovakve i slične akcije ne smiju ići bez znanja i saradnje sa ministarstvom pravosuđa.


Ad-6.

6.1. Nakon što je ministar Perić zatražio donošenje Odluke o odobrenju sredstava fondu PIO za penzije usvojen je slijedeći


Z A K LJ U Č A K

Zadužuju se predsjednik Mikelić i ministar Perić i Veselinović da iznađu način izvora sredstava za ovu kategoriju osiguranika . Kao jedan od načina treba razmotriti i mogućnost vraćanja ovih osiguranika na budžet SRJ.

Sjednica je završena s radom u 20,00 časova

Predsjednik Vlade
Borislav Mikelić


A 157/23

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA

ZAPISNIK
Sa 82. sjednice Vlade RSK održane 22.04.1994. godine u Kninu s početkom u 10,30 časova
Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Odsutni: Borivoj Rašo, ministar informisanja.

Sjednici predsjedava predsjednik Vlade g-din Borislav Mikelić, a prisutan je i dosadašnji predsjednik gosp. Đorđe Bjegović.

Za sjednicu je predložen slijedeći


Dnevni red
(izvadak)

1. Hitni zadaci vlade (realizacija sporazuma o prekidu vatre, pregovori u Turnju,
pripreme za sastanak sa Akašijem, te zadaci na unutrašnjem planu.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.


AD-1

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Mikelića o hitnim zadacima Vlade govorio je dosadašnji predsjednik Đorđe Bjegovoić.

Najprije je bilo govora oko realizacije sporazuma o prekidu vatre. Osnovni zaključak današnje Vlade bi trebao biti da centralna komisija mora profunkcionisati. U rad lokalnih komisija moraju biti uključeni predsjednici opština. Zadatak lokalne komisije je da konstatuje neslaganja, sektorske da ih objedinjava, a centralna komisija da odlučuje. Princip za sve komisije trebao bi biti jedan predstavnik vojske, jedan milicije i jedan civilne vlasti. Predlažem također da se na šest područja koja imamo delegiraju po jedan predstavnik ispred Predsjednika Republike, jedan ispred Skupštine i jedan ispred Vlade koji bi bili domaćini na ovim područjima.

Milan Babić, ministar inostranih poslova - sve ove komisije se formiraju na osnovu sporazuma i treba definisati šat je zadatak svake od njih. Koordinirajuće tijelo treba biti centralna komisija gdje bi, po mom mišljenju, predstavnik ministarstva odbrane, a ne Parlamenta.
Ministar odbrane trebao bi biti na čelu centralne komisije.
Borislav Mikelić- ministarstvo odbrane i ministarstvo unutrašnjih poslova imaju tu izuzetno važnu ulogu. Moramo odrediti ljude od najvažnijeg do najvišeg nivoa. Ministar Tanjga i Prijić trebali bi odrediti ljude s tim da bi lokalne komisije trebali sačinjavati predsjednik opštine, komandant brigade i načelnik skupštine milicije , a regionalne (sektore) komisije komandanti korpusa i sektor SUP-a.
Ni jedan se sporazum ne može voditi, a da se ne vidi s narodom na terenu i zbog toga narod Zapadne Slavonije apsolutno ima pravo na revolt i nezadovoljstvo.
U raspravi su još učestvovali predsjednik Mikelić, gosp. Bjegovoić, ministar Babić, Perić, Prijić, Budić i Tanjga, a po završetku usvojen je

Z A K LJ U Č A K

Prijedlog Vlade je da Centralnu komisiju sačinjavaju ministri Rade Tanjga, Ilija Prijić i Ljubiša Budić. Budući je predsjednik Martić imenovao Centralnu komisiju koju sačinjavaju gen. Novaković, Nebojša Pavković i Lazar Macura i da bi imenovana komisija sutra trebala da se sastane u Turnju s hrvatskom stranom prijedlog - stav Vlade na sastanku u Topuskom sutra u 9,00 časova izložit će predsjednik Mikelić. Sastanku su dužni prisustvovati ministri Tanjga, Prijić i Budić i na tom sastanku će se odlučiti ko će ići na pregovore u Turanj.

Potom je od drugom važnom zadatku Vlade - sutrašnjem sastanku centralnih komisija u Turnju govorio ministar Ilija Prijić. On je istaknuo da će osnovni problem biti najavljivanje milicijie 24 časa unaprijed i zahtjev hrvatske strane da njihova vlast bude tamo gdje je bilo hrvatsko selo što mi ne možemo prihvatiti, a nije regulisano sporazumom. Što se tiče linije razdvajanja dosta je urađeno na terenu, ali ima još spornih situacija ( Smokvić, Kakma, Medački đep, Zapadna Slavonija).

Milan Babić- za sastanak u Turnju treba se dobro pripremiti i razmotriti karte. Mi moramo vrlo brzo poslati miliciju u Kašić , Islam Grčki i Divoselo da zaposjednu ono što su hrvati napustili.
U raspravi su još učestvovali ministri Budić i Prijić, gosp. Bjegović i predsjednik Mikelić a potom je usvojen

Z A K LJ U Č A K
Ostaje dio usvojenog zaključka da se ujutro na sastanku u Topuskom , kojem će prisustvovati i predsjenik Martić i general Novaković odredi sastav naše delegacije za razgovore u Turnju.

Također se zadužuju ministri Tanjuga i Prijić da za iduću sjednicu Vlade pripreme pismeni izvještaj o dosad učinjenom na realizaciji sporazuma o prekidu vatre.

O trećem dijelu vezanom za sastanak sa specijalnim izaslanikom Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija g-dinom Jasušijem Akašijem govorio je gosp. Đorđe Bjegović. On je istaknuo da je Vlada dobila zadatak od predsjednika Martića da napravi nacrt sporazuma o ekonomskoj saradanji. Vlada je to uredila (prilog br. 1) , razmotrila na sjednici i sa sadržajem upoznala predsjednika Martića i Skupštinski odbor.

Rade Tanjga - predlažem da se na sastanku sa Akašijem razgovara o preseljenju UNPROFOR-a iz južne kasarne jer je Srpska Vojska suočena sa nedostatkom prostora.
Đorđe Bjegović - predsjednik Martić je izdao nalog da se UNPROFOR iseli iz južne kasarne u roku od mjesec dana , taj rok je istekao 15. aprila. Na prvom sastanku sa Akašijem je dogovoreno da UNPROFOR napravi svoju mrežu, a SVK svoju. Mislim da bi ministarstvo za urbanizam trebalo ponuditi lokaciju za smještaj UNPROFOR-a , a Vlada bi morala imati sporazum sa UNPROFOR-om.

Milan Babić - za početak treba utvrditi gdje ćemo voditi pregovore, a drugo o čemu razgovarati. Što se tiće ekonoske saradnje treba odrediti prioritete iz humanitarnog dijela. Iza toga dolazi pitanje trgovine. Mi moramo zaobići da dozvole za izvoz dobijamo od Vlade u Zagrebu.

Đorđe Bjegović - oni nude jedan sastanak u Kninu , a jedan u Zagrebu. Mi sa ujedinjenim nacijama nemamo što razgovarati o ekonosmkom saradnjom sa Republikom Hrvatskom, već sa Evropskom zajednicom i predstavnicima o Konferencije o bivšoj Jugoslaviji. Zadatak UNPROFOR-a je da ide na liniju razdvajanja i ništa drugo.

Potom je usvojen slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Na sastanku sa Akašijem u ponedjeljak ponuditi da se sa hrvatskom stranom nađemo u Turnju i počnemo razgovore o humanitarnim pitanjima.
Slijedeće nedjelje organizirati sastanak s Kontićem , Simićem i Jovanovićem vezano za status i smještaj UNPROFOR-a u Republici Srpskoj Krajini.

Zadužuje se ministar Budić da za iduću sjednicu pripremi pismeni izvještaj o dosadašnjim aktivnostima na obnovi Vukovara s prijedlogom mjera.


Potom je na prijedlog predsjednika Mikelića usvojen slijedeći

Z A K LJ U Č A K
Što hitnije početi s eksploatacijom nafte sa Banije i Korduna i iznaći mogućnost ukoliko ne dođe do realizacije uvoza 5.000 tona D-a da se interventno osigura makar 1.000 tona.
Ovo pitanje pokrenuti na razgovoru sa predstavnicima AO Zapadna Bosna.

Na kraju sjednice usvojen je i

Z A K LJ U Č A K
Zadužuje se Sekretar vlade da riješi pitanje legitimacija za članove Vlade.
S ovim je dnevni red iscrpljen i sjednica završena s radom u 15,05 časova.

Predsjednik Vlade
Boris Mikelić


PREGLED
Prisutnih na 82. sjednici Vlade RSK održanoj dana 22.04.1994. u 10,30 časova


2. Borislav Mikelić, predsjednik
3. Milan Babić - ministar za inostrane poslove
4. Fundak Uroš - pravosuđe
5. Simo Šijak - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
5. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
6. Vojnović Milovoj - ministar sporta
7. Bolić Drgautin. - ministarstvo kuture i vjere
8. Bosnić Mile - ministar za trgovinu i turizam
8. Prijić Ilija - ministar unutrašnjih poslova
9. Stevo Ratković - ministar prosvjete
10. Ratko Veselinović - ministar finansija
11. Tanjga Rade - MUP
12. Milan Pađen - ministar za saobračaj i veze
13. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
14. Đurić Stevan - ministar zdravlja
15. Perić Slobodan - ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
16. Petrović Branko - ministar za ekonomske odnose, gospodarski razvoj i industriju


A 159/23
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 14. redovne sjednice Vlade održane 23.08.1994. u zgradi Vlade u Kninu

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Odsutni : Slobodan Perić, Branko Petrović, Simo Šijan, Uroš Funduk i Borivoj Rašuo

Sjednici prisustvuju po pozivu : Vojin Peurača , Svetozar Vinčić, Dragan Božić, Milan Ernjaković

Sjednici predsjedava predsjednik Vlade Borislav Mikelić

Sjednica je počela sa radom u 17,00 časova

Za sjednicu je predviđen slijedeći


DNEVNI RED
(izvadak)

1. Formiranje Štaba za prihvat izbjeglica sa područja AP Zapadna Bosna.

AD-1
Prije diskusije oko tačke dnevnog reda predsjednik Mikelić je upoznao članove Vlade o razgovorima sa predstavnicima UNPROFOR-a vođenim danas (23.08.1994.)
Potom je predsjednik opštine Vrginmost i potpredsjednik Skupštine g-din Ernjaković izložio trenutno stanje vezano za izbjeglice.
G-din Ernjaković:
- Situacija na terenu je katastrofalna, imamo oko 40-45.000 izbjeglica sa područja AP Zapadna Bosna.
- Oko 1000 izbjeglica je primila RH, 2000 je na rampi UNPROFOR-a
- Trenutno je većina izbjeglica na otvorenom prostoru,
- Ima mnogo slučajeva pljačke izbjeglica.
- General Čeleketić sugeriše da se na području Batnog može smjestiti 35-40000 ljudi.

Ministar Ilija Prijić- ističe da je plan da se dio iz Starog Sela prebaci prema Turnju i Kamenskom otpao iz bezbjednosnih razloga.
- Poduzeti su koraci da se spriječi pljačka, milicija je popisala robu koja je završila po preduzećima.
- Vojska je preuzela na sebe obavezu da riješi pitanje pljačke u redovima SVK.
Predsjednik Mikelić - g-din Trbulin me informisao da se situacija pogoršava. Po njgovom mišljenju već sada treba izbjeglice prebaciti iz St. Sela pošto su na otvorenom prostoru.
U vezi naše Odluke, pekare nisu odradile zadatak (osim u Slunju), a najviše bi Glina mogla povećati proizvodnju hljeba.

Nažalost , tačna je informacija da je umrlo četvore djece. G-din Fikret Abdić pohvalio je ponašanje naše milicije. Zamolio je da se izbjeglice udalje od granice AP Zapadna Bosna, zbog eventualnih problema.
Formirat ćemo Štab koji će se večeras sastati. Predsjednik Štaba je ministar Bosnić.

Ministar Mile Bosnić - pozvao sam sve trežišne inspektore Korduna i Banije na sastanak sutra ujutro kako bi spriječili šverc. Sve treba staviti pod kontrolu našeg Štaba.

Štab sačinjavaju :
1. Bosnić Mile , predsjednik
2. Ernjaković Milan , zamj. predsjednika
3. Blagojević Slobodan
4. Mrkić Nikola
5. Popović Milan
6. Trbulin Milan
7. Reljić Miladin
8. Škaljac Đuro
9. Mađarac Ljubomir
10. dr. Paić Dušanka
11. Sava Milović
12. puk. Bosanac Veljko

Krizni Štab će se sastati večeras u Topuskom, a prisustvovat će i predsjednik Vlade B. Mikelić.
SRTV treba imati dežurnu ekipu na terenu.
Donesena je

ODLUKA
O osnivanju Štaba za prihvat, obezbjeđenje i zbrinjavanje izbjeglica sa područja AP Zapadna Bosna sa sjedištem u Topuskom
(prilog br.1)

Sjednica je završena sa radom u 17,50 časova


SEKRETAR VLADE PREDSJEDNIK VLADE
Savo Štrbac Borislav Mikelić


PREGLED
Prisutnih na 14. sjednici Vlade RSK održanoj dana 23.08.1994. u 16,00


1. Mikelić Borislav - predsjednik
2. Milan Babić - ministar za inostrane poslove
3. Tanjga Rade - MUP
4. Ratko Veselinović - ministar finansija
5. Đurić Stevan - ministar zdravlja
6. Prijić Ilija - ministar unutrašnjih poslova
7. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
8. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
9. Milan Pađen - ministar za saobračaj i veze
10. Dragutin Bolić - kultura I vjera
11. Vojin Peurača - svajetnik
12. Svetozar Vinčić - carina
13. Dragan Božić - direktor za robne rezerve
14. Milan dr. Ernjaković - potpredsjednik parlam.
15. Bosnić Mile - ministar za trgovinu i turizam
16. Vojnović Milovoj - ministar sporta
17. Stevo Ratković - ministar prosvjete


A 157/10
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 33. sjednice Vlade RSK održane 24.02.1995. godine u vili "Okučanka" u Okučanima

Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.
Odsutni: Branko Petrović

Sjednici prisustvuju po pozivu : Svetozar Vinčić

Sjednica je počela s radom u 10,15 časova

Za sjednicu predviđen slijedeći
DNEVNI RED
(izvadak)

1. Pripreme za Skupštinu
Predsjednik Mikelić- obavijestio članove vlade da je ova sjednica više konsultativna i potom je dao riječ g- dinu Bosancu.
G-din Bosanac - obavještava o ekonomskom stanju u Zapadnoj Slavoniji, o tome šta je vlada realizovala od zaključaka SO Okučana kao i pozicijama Zapadne Slavonije u odnosu na auto- put.
Dodao je da UNPROFOR ne kontroliše promet sa hrvatske strane.
- Prehrambenih artikala nema u Zapadnoj Slavoniji, a ono malo dolazi iz Republike Srpske .
O stanju u zapadnoj slavoniji izlagali su i g-din Dragičavić , a g-din Vitez je istaknuo da narod Zapadne Slavonije ne misli kao i rukovodstvo.
Ministar Tanjga - naglašava da je Vlada odradila koliko je bilo u mogućnosti.

Predsjednik Mikelić - izražava bojazan da će današnja sjednica Skupštine imati suprotne efekte od zamišljenih. Pošto mi nismo predvidjeli za danas izvještaj o auto-putu , a ni pripremili ga, bit će teško dati odgovore vezano za auto-put.

Ministar Bosnić - nismo se pripremili, i sve treba izaći na vidjelo. Nije tačno da Okučani nisu dobijali dozvole za prevoz roba auto-putem kao što izjavljuju g-din Bosanc i g-din Dragičević. Šta je urađeno sa robom te je nema, nismo mi odgovorni. Ne smijemo dozvoliti da nas kao vladu maltretiraju. Oni nam danas mogu napraviti predstavu, mogu pred kamerama i toga se bojim bez obzira što mi imamo odgovore.

Predsjednik Mikelić - ne smije se desiti da narod misli kao Bosanac i Dragičević.
Ministar Vojnović- čini mi se da se stalno Vlada dovodi pred gotov čin. Moje mišljenje je da nam rukovodioci SO Okučani trebaju odgovoriti na pitanje : da li bi bili u boljoj poziciji da auto - put nije otvoren?
Narod konačno treba da zna.
Ministar Budić - Drago mi je što je g-din vitez rekao da narod Zapadne Slavonije ne misli isto kao i rukovodioci.
Zaključci SO Okučana nisu zaključci cijele Zapadne Slavonije. Ljudi, narod želi da se što prije saniraju i završe mostovi. To je važno.

Sličnog mišljenja je i ministar Đurić.

Predsjednik Mikelić - Rekonstrukcija mostova na Savi za vršit će se do obilježavanja 50-te godišnjice proboja logora Jasenovac i na tom radi Ministarstvo za urbanizam, stambeno -komunalne poslove i građevinarstvo. Ponašanje rukovodilaca Okučana je van civilizacijskih okvira.

Potom je predsjednik Skupštine, Rajko Ležajić, naglasio da je sjednica sazvana u Okučanima radi političkog značaja Zapadne Slavonije kao integralnog dijela RSK i zato ne treba dizati tenzije po tom pitanju.

Predsjednik Mikelić- na sljedečoj sjednici Skupštine podnijet ćemo izvještaj o realizaciji zaključaka SO Okučani, jer to za danas nije predviđeno.

Skupština treba da bude otvorena za javnost osim tačke " Neposredna ratna opasnost" koju će izlagati ministar Tanjga i sa koje ćemo dati kraće saopštenje za javnost.

Ako se proširi pitanje i rasprava oko stanja Zapadne Slavonije , onda moramo dati odgovor (ministar Bosnić, Budić, Krčka, Tnjga).

Ministar Tanjga - ministarstvo odbrane izradilo je niz prijedloga svih ministarstava i želio bih da se zauzme stv da li idemo s tom regulativom ili ne.

Predsjednik Mikelić - prihvata se pristup Ministra odbrane vezano za zakonske akte i na slijedećoj sjednici ministar - Tanjga može iznijeti pripremljene prijedloge.

Sjednica je završena sa radom u 12,05 časova.


SEKRETAR PREDSJEDNIK
Savo Štrbac Borislav Mikelić


PREGLED
Prisutnih na 33. sjednici Vlade RSK, održanoj dana 22.04.1995. u Okučanima


1. Borislav Mikelić - predsjednik
2. Ratko Veselinović - ministar finansija
3. Đurić Stevan - ministar zdravstva
4. Fundak Uroš - ministar pravosuđa
5. Ljubiša Budić, urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
6. Pavković Nebojša - MUP
7. Tanjga Rade - ministar odbrane
8. Pađen Milan - ministar za saobračaj I veze
9. Dragutin Balić - ministar za kulturu i vjeru
10. Mile Bosnić - ministar trgovine i turizma
11. Slobodan Perić , ministar rad, boračka i socijalna pitanja
12. Svetozar Vinčić , carina
13. Branko Petrović - ministar ekonomskih odnosa, gospodarski razvoj i industrija
14. Simo Šijan - ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
15. Milivoj Krička - ministar energetike i rudarstva
16. Stevo Ratković - ministar prosvjete
17. Milivoj Vojnović - ministarstvo za tjelesnu kulturu i sport
18. Štrbac Savo - sekretar
19. Milan Babić - MIP


A 156/52

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
VLADA
ZAPISNIK
Sa 25. sjednice Vlade održane 30 11.1994. u zgradi Vlade u Kninu


Spisak prisutnih na sjednici Vlade nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Odsutni :

Sjednici prisustvuju po pozivu : Pavao Marjanović, Svetozar Vinčić, Veljko Korolija, Nebojša Jakšić

Sjednica je počela s radom u 16,00 časova.

DNEVNI RED
(izvadak)

3. Vojno bezbjedonosna situacija


ZAKLJUČCI
(prilog br.2)

AD-3

Predsjednik Mikelić - zbog velike mobilizacije dovedeno je u pitanje život I rad preduzeća I ustanova koje su od životnog interesa RSK. Zato smo ovu tačku stavili na dnevni red bez obzira što će ona biti sutra na Skupštini.

Ministar Tanjga - moramo uputiti zahtjev GŠ , na ruke komandanta da nam se dostave podaci za pripremu mog uvodnog izlaganja na Skupštini , I to slijedeći podaci.
- obavještajno bezbjedonosna procjena
- izvještaj o izvršenoj mobilizaciji,
- planirani I ostvareni nivo operacija na području bihačke regije
- izvještaj o uzorcima I posljedicama dejstva NATO vazdušnih snaga na aerodrom Udbina,
- materijalno-finansijsko obezbjeđenje operacija na području bihačke regije,
- utrošak sredstava
Ovo je potrebno zbog kompletne ocjene trenutne situacije.
Trenutno je najvažnije da mobilizaciju uskladimo sa Zakonom o SVK I novog Zakona o odbrani pronađemo rješenja pa da to uskladimo s onim što bi nam optimalno bilo potrebno.
Izlaganje ministra Tanjge nadopunio je i gosp. Nebojša (nečitko ) ? U razgovoru su učestvovali gotovo svi ministri.
Potom su usvojeni
Z A K LJ U Č C I
(prilog br.3)


Sjednica je završena s radom u 01.55 časova

SEKRETAR PREDSJEDNIK
Savo Štrbac Borislav Mikelić

PREGLED
Prisutnih na 25 sjednici Vlade RSK održanoj u 16,00 časova, dana 30.11.1994. u Kninu

1. Borislav Mikelić, predsjednik
2. Milan Babić - ministar za inostrane poslove
3. Tanjga Rade - MUP
4. Ratko Veselinović - ministar finansija
5. Perić Slobodan - ministar za rad, boračka i socijalna pitanja
6. Đurić Stevan - ministar zdravlja
7. Budić Ljubiša - ministar za urbanizam, stambeno-komunalni poslovi i građevinarstvo
8. Milivoj Krička - ministar za energetika i rudarstvo
9. Milan Pađen - ministar za saobračaj i veze
10. Dragutin Balić - ministar kulture I vjere
11. Marjanović Pavao - guverner
12. Svetozar Vinčić - direktor republ. Uprave carina
13. Koralija Veljko - direktor SPP RSK
14. Jakšić Nebojša - pomočnik ministra
15. Petrović Branko - minist. Industrije
16. Simo Šijan - ministar polopprivrede
17. Bosnić Mile - minist. trgovine
18. Vojnović Milivoj -
19. Pavković Nebojša - pom. Ministra MUPa
20. nečitko
21. Funduk Uroš - pravosuđe
22. Rajko Ležaić - predstojnik Skupštine RSK
23. Šavo Štrbac - sekretar Vlade
24. Popec Boško - direktor

 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre