Program potreban za čitanje dokumenata u .pdf formatu možete naći ovdje:

JUČER - DANAS - ...

 

Memorandum SANU
Dossier RSK
Sekretar Savo Štrbac, koeficijent 4,70
Prisajedinjenje ili odlazak u otadžbinu
Srpski terorizam finan_ ciran je iz Beograda

Pripreme za odlazak iz Hrvatske

Za odlazak spremni
Terorističke vlade provele su dvostruko etničko čišćenje
Washingtonska uputa
JNA podelite Uviše delova

Evropa može samo da besni

Sudija Čedomir posu_ đuje pisaću mašinu
Ljubane,sad Te pozivam, ono nisi bio Ti
S ustašama nema pregovora!
Magare koje je prevelo "Silovanje Srbije"
Stojan Španović: Zaustavili smo Nemačku
Mile Novaković:Naši su problemi ljudi i pare
Božić u Borovo Naselju 1992.
Umjesto u Osijek pravac Vojvodina


VLADA RSK


 

 

Čitali smo za vas

KRAJNA KROZ VIJEKOVE (II.dio)

 

Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu

 

 

Domovinski rat kroz srpske dokumente


Paravojne srpske skupine Banovine:

I. "STIV",
II. "IDG Jose Kovačevića",
III: "ŠILTOVI",
IV. "IG Milana Šimulije",
V. "IG Jovana Ljiljka i Zlatka Milankovića"

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:
1. A-301-01 -"Molba za prijem u radni odnos" ( sa dvije potvrde) od 28. listopada 1992. - podnositelj Boro Rudić;
2. A-301-02 "Ponuda za prijem na radno mjesto zatvorskog čuvara" (sa dvije potvrde) od 02. studenog 1992. - podnositelj Nikola Papuča;
3. A-301-03 "Izveštaj 19/92" - autor "k-dant ZnŠTO Banija" pukovnik Rade Vujaklija;
4. A-301-04 Akt "K-de 24. br. TO Glina" od 21. lipnja 1992. autor "načelnik OB" Ilija Vujić
5. A-301-05 "Obaveštajno-bezbednosna informacija" od 28. lipnja 1992. autor tadašnji "PNŠ za OIP" u "Zn ŠTO Banija", pukovnik Stevan Janjanin;
6. A-301-06 "Informacija" od 02. srpnja 1992. autor "Operativni tim OB Glina", potpisnik "major" Đorde Milković;
7. A-301-07 "Obaveštajno - bezbednosna informacija" od 06. srpnja 1992. . autor kao pod 5;
8. A-301-08 Akt "Bezbednosno-politička situacija u Glini" od 08. prosinca 1992. . autor "ZnŠTO Banija", potpisnik "potpukovnik Mirko Martić";
9. A-301-09 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 7-1/11 ", od 18. siječnja 1993.;
10. A-301-10 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 07-1/1? (? = nečitak broj) od 18. siječnja 1993.;
11. A-301-11 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 07/1-59" od 06. veljače 1993.;
12. A-301-12 Akt "K-de 39 K., str. pov. br. 07/1-76" od 08. veljače 1993.;
13. A-301-13 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 07/1-127" od 01. ožujka 1993.;
14. A-301-14 Akt "K-de 39.K., str. pov. br. 07/1-135" od 02. ožujka 1993.;
15. A-301-15 Akt "K-de 39.K., str. pov. br. 07/1-138" od 03. ožujka 1993.;
16. A-301-16 "Izveštaj načelnika ObBo 24. pbr." od 05. ožujka 1993.;
17. A-301-17 "Izveštaj načelnika ObBo 24. pbr." od 07. ožujka 1993.;
18. A-301-18 Akt "K-de 39.K., str. pov. br. 07/1-154" od 07. ožujka 1993.;
19. A-301-19 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 07/1-159" od 08. ožujka 1993.;
20. A-301-20 "Izveštaj načelnika ObBo 24. pbr." od 09. ožujka 1993.;
21. A-301-21 Akt "K-de 39.K., str. pov. br. 07/1-170" od 09. ožujka 1993.;
22. A-301-22 "Izveštaj načelnika ObBo 24. pbr." od 12. ožujka 1993.;
23. A-301-23 Akt "K-de 39. K., str. pov, br. 07/2-962" od 21. listopada 1993.;
24. A-301-24 Akt "K-de 39.K., str. pov. br. 4-1" od 22/23. siječnja 1994.;
25. A-301-25 Akt "K-de 39. K., str. pov. br. 4-6" od 03. ožujka 1994.;
26. A-301-26 Akt "RSK, MO, Uprava Banija, broj SP-OS-27/1" iz ožujka 1994." (s dva privitka; drugi privitak pronađen samo u preslici);
27. A-301-27 "Kontraobaveštajna procena 24. pbr." od 08. travnja 1995.;
28. A-301-28 Akt "K-de 24. pbr. , str. pov. br. 6-26", od 20. travnja 1995.;
29. A-301-29 Akt "Odseka bezbednost i 39.K., str. pov. 4-2" od 24. travnja 1995.;
30. A-301-30 Akt VP T-7916 Glina, od 22.09.1992.;
31. A-301-50 Akt ''Organa bezbednosti 31. pbr. 1xOB 39. korpusa'', ev. Br. 17-1133 od 09.09.1993. - službena zabilješka - lica van evidencije o vojnoj obavezi,
32. A-301-51 ''Izvještaj o vanrednom događaju u jedinici - komandi 33. pbr.'', od 28.02.1994.
33. A-133-105 Obavijest K-11/94-89 od 27.06.1994., 'Okružnog suda u Glini' ' Ministarstvu pravosuđa i uprave' u svezi 'ubistva Dušana Lukača …'
34. A-143-112 Akt 'komande 24. brigade TO' br. 01-380/1 od 26.06.1992.
Gore navedena dokumentacija pronađena je tijekom ili nakon VRO "Oluja".

OPASKE:
Iz dokumentacije je vidljivo da se Siniša Martić "Šilt" sastao 27.06.1992. sa Milanom Babićem (dokument: A-301-5.), te da se pozivao na Milu Paspalja i Gorana Hadžića. (dokumenti: A-301-14 i A-301-15).
Vidljivo je i da su neke, istina rijetke, osobe u Glini osuđivale četnička divljanja nad Hrvatima. To su:
- sudac RADOVAN JOVIĆ (Općinski sud Glina),
- Dr. TOMIĆ (Medicinski centar Glina),
- Dr. TRIVANOVIĆ, ili TRIVUNOVIĆ (Medicinski centar Glina),
- RANKO COKLIN (Općinski sud Glina),
- AVDEJ POPOV (Općinski sud Glina),
- LJUBICA SLJEPČEVIĆ (Općinski sud Glina - dokumenti: A-301-6 i A-301-7).
Budući da neprijateljska dokumentacija kojoj smo u posjedu uglavnom sadrži samo djelomične podatke o pojedinim kaznenim djelima i počiniteljima ne može se prema podacima iz "iste napraviti zaokružen i cjelovit prikaz pojedinog slučaja, te je nužno objedinjavanje podataka obavještajnih službi Republike Hrvatske koje su obrađivale problematiku nestalih osoba, ratnog zločina ili koje posjeduju obavještajne podatke koji bi mogli poslužiti u predistražnom i istražnom postupku za procesuiranje počinitelja ratnih zločina.
U sagledavanju djelovanja zločinačke skupine "ŠILT", kako na području Gline, tako i cijele Banovine, značajno je navesti da su njihovi zločini bili "najučinkovitiji" instrument velikosrpske politike stvaranja etnički čistog srpskog prostora. Ovdje smo detaljnije opisali dva primjera takvog zločinačkog djelovanja, ubojstvo obitelji Nikole Kreštalice 05.11.1991. g. i ubojstvo 21 stanovnika sela Joševica 16.12.1991. g. Nakon ovih zločina s prostora tzv. Majskog bazena koji čini pet hrvatskih sela ( Maja, Dolnjaci, Prijeka, Svračica i Joševica ) iselilo je sve hrvatsko stanovništvo i velikosrbi su dobili etnički čist prostor od grada Gline do Dvora na Uni. Ista je situacija bila i sa 27 sela sjeverno od grada Gline ( Šatornja, Bišćanovo, Selkovac Donji, Selkovac Gornji, Donji Viduševac, Gornji Viduševac, Velika Solina, Mala Solina, Gornje Taborište, Donje Taborište, Donja Bućica, Gornja Bućica, Ilovačak, Desni Degoj, Slatina Pokupska, Zaloj, Gračanica, Stankovac , Donje Jame, Gornje Jame, Hađer, Dvorišće, Marinbrod, Novo Selo Glinsko, Kihalac, Prekopa, Jukinac) u kojima su isključivo živjeli Hrvati, a u kojima, nakon okupacije i počinjenih zločina, nije ostao niti jedan stanovnik od oko 7.000 koliko ih je prebivalo do tada. Na taj je način cjeli prostor koji administrativno pripada gradu Glini, od rijeke Kupe na sjeveru do Dvora na jugoistoku, bio potpuno etnički čist prostor na kojemu su boravili isključivo Srbi.
Ispod pojedinog dijela teksta, ili podataka o osobi, u zagradama se navode redni brojevi priloženih dokumenta koji se odnose na sadržaj određenog dijela teksta, ili osobu.

I. Paravojna srpska skupina "STIV"

I. 1. Pripadnici paravojne srpske skupine ''STIV''
Prema podacima iz pronađene dokumentacije tzv. RSK pripadnici paravojne skupine "STIV" bili su, kako slijedi:

1. STEVO BUNČIĆ, otac Ilija, rođ. 24.11.1968. g. u Glini, nadimak "STIV" - vođa skupine, prebivao u Petrinji, Sajmište 2/3. Bio je proglašen nesposobnim za vojnu službu zbog epilepsije. (dokument: A-301-50 i A-301-51)

2. MILAN GRMUŠA, otac Miloš, rođ. 02.09.1970.g. u Bojni, prebivao u Petrinji, Sajmište 20.
(14.02.1994. g. Nasilno odveden iz zatvora u Dvoru na Uni i ubijen u Dvoru, na mjestu zvanom Sajmište). (dokumenti: A-301-50, A-301-51).)

3. RATKO PUZIĆ, otac Lazo, rođ 26.02.1971. g., prebivao u Petrinji, Ratkovićeva 183. (dokument: A-301-50)

4. DUŠKO STJELJA, otac Branko, rođ. 05.10.1971. g., prebivao u Petrinji, Ratkovićev III. odvojak kbr. 10. (dokument: A-301-50)

5. DAMIR PRILJEVA, otac Stojan, rođ. 05.04.1964. g., prebivao u Petrinji, Đ. Jakšića 10. (dokument: A-301-50)

6. DEJAN PLAVLJANIĆ, otac Dušan, rod 14.08.1971. g., prebivao u Petrinji, J. Čipora 29. (dokument: A-301-50)

7. DAVOR ŠLJIVO, otac Miloš, rođ. 17.09.1972. g., prebivao u Petrinji, J. Čipora 22. (dokument: A-301-50)

8. SLOBODAN RADOSOVIĆ, otac Lubomir, rođ. 23.10.1974. g., prebivao u Petrinji. (dokument: A-301-50)

9. DEJAN JUZBAŠIĆ, otac Jovica, rođ. 17.05.1972. g., prebivao u Petrinji. (dokument: A 143-112 i A-301-50)

10. NEDELJKO PUZIĆ, otac Miloš, rođ. 11.04.1960. g., prebivao u Petrinji, Livadarski put bb. (dokument: A-301-50)

11. GORAN JEKIĆ, otac Stojan, rođ. 23.10.1961. g., prebivao u Petrinji, Arhova 50. (dokument: A-301-50)

12. MILE ERKALOVIĆ, rođ. 01.11.1952. g., prebivao u Petrinji, ul. 29.11. kbr. 5. (dokument: A-301-50)

13. MIROSLAV MEĆAVA, rođ. 25.05.1974. g. u V. Šušnjaru, prebivao u V. Šušnjaru 58. (dokument: A-301-50)

14. VASILJ LAZIĆ, otac Gojko, rođ. 14.02.1967. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, R. Koraća 18. (dokument: A-301-50)

15. DUŠKO KONČAR, rođ. 10.05.1972. g., prebivao u Petrinji. (dokument: A-301-50)

16. DALIBOR ČUGALJ, otac Mile, prebivao u Petrinji, ul. Uroša Predića bb. (dokument: A-301-50)

17. DRAGAN ČAVIĆ, otac Mile, rođ. 28.12.1968. g. u Vukovaru, prebivao u Petrinji, Karađorđeva 117, nadimak "RAMBO".(dokument: A-301-50)

Moguće je da su grupi pripadali i:
- ĐURO GALIJAN;
- PERO RADOVANOVIĆ-PERIKA;
- ALEKSA VOJNOVIĆ;
- SLAVKO MALOBABIĆ - SIVKO.
- ŽELJKO SANADER;
- DRAGAN STAJKOV;
- DUŠKO DŽAIĆ


II. Paravojna srpska skupina "IDG Jose Kovačevića"

Skupina je organizirana za izvršenje izviđanja i diverzantskih akcija usmjerenih protiv legalnih institucija vlasti RH i nikada nije bila veća od jednog voda. Od samog osnivanja bila je pod zapovjedništvom stožera TO Glina, a kasnije 24. pb. 39. korpusa tzv. VRSK.
Zapovjednik skupine bio je JOSIP Franjo KOVAČEVIĆ, a zapovjednici unutar skupine bili su: BOGDAN JEDNAK, BRANKO BULAT i SINIŠA ŠEOVIĆ.
Skupina je plaćana istovjetno kao i skupina "ŠILT", znači iz "budžeta općine Glina", ali za razliku od skupine "Šilt", "IDG Jose Kovačević" bila je mobilizirana skupina podređena višem zapovjedništvu i vodila se pod šifrom 06, a smještena je bila u Glini, ulica Kralja Tomislava (u kući Ive Klobučar). Nakon rasformiranja skupine "Šilt" pojedini pripadnici iste prešli su u "IDG Jose Kovačević"

II. 1. Zlodjela paravojne srpske skupine "IDG Jose Kovačevića"
Od samog osnivanja skupina je izvršavala zadaće i činila zlodjela nad hrvatskim pučanstvom tog kraja i to:
- od samog početka proglašenja neovisnosti RH skupina je imala zadaću prikupljanja saznanja o broju pripadnika ZNG, MUP-a RH, punktovima, stražarskim mjestima i skladištima oružja;
- sumnja se da je skupina sudjelovala dana 16.10.1991. godine u masakru hrvatskog pučanstva iz sela Novo Selo Glinsko (ubijene 32. osobe);
- sumnja se da je skupina sudjelovala u masakru 21 osobe hrvatske nacionalnosti iz sela Joševica, dana 16.12.1991. godine, a isto je najvjerojatnije učinjeno kao odmazda za "Gračaničke žrtve" tj za poginule četnike tijekom akcije HV i MUP-a RH u selu Gračanica, 13.12.1991. godine);
- sumnja se da je skupina tijekom cijelog razdoblja rata, na čelu sa Josom KOVAČEVIĆ (predstavljao se i kao kapetan MARIĆ) preuzela poslove razmjene ratnih zarobljenika, suradnje s predstavnicima UN-a, te "čuvanje" Hrvata - stanovnika Majskog bazena (sela: Dolnjaki, Svračica, Prijeka, Joševica, Maja i Ravno Rašče). Tijekom obavljanja takovih zadaća izvršeno je nekoliko desetaka ubojstava Hrvata u Glinskom zatvoru, dok je na području Majskog bazena ubijeno 50 osoba hrvatske nacionalnosti (selo Joševica 26 osoba, selo Maja 10 osoba, selo Svračica 5 osoba, selo Dolnjaki 2 osobe, selo Ravno Rašče 7 osoba);
- sumnja se da je tijekom velikosrpske agresije na glinskom i petrinjskom području, skupina sudjelovala u genocidu nad Hrvatima - civilima, masovnom pljačkanju i uništavanju njihove imovine i objekata. Ta su zlodjela u rujnu 1991. počinjena u Zaloju i Gračanici, a također su u drugoj polovici 1991., posebice od rujna do prosinca, počinjena u Andrijevićima, u Gornjim Jamama, Donjim Jamama, Ilovačaku, Degoju, Stankovcu i Taborištu ( Taborište je na petrinjskom području, a ostalo su naselja s glinskog područja).
- zajedno sa skupinom, "IDG Jose Kovačevića"je za potrebe tzv. VRSK, mas-medija u Srbiji i tzv. RSK, a u cilju promidžbe ''posebno pripremao" preostalo hrvatsko pučanstvo za razgovor s predstavnicima UN-a i inim humanitarnim i političkim Međunarodnim udrugama, a u smislu ne ugroženosti hrvatskog pučanstva u tzv. RSK, što je u svijetu davalo pogrešnu sliku o istome;
Josip KOVAČEVIĆ vodio je ukupno na ovom području tri (3) razmjene (Petrinja 1991. godine, Turanj 1994. godine i Mošćenica kod Petrinja 1994. godine) i ukupno je razmijenjeno 50-ak osoba, a navodno je vodio i razmjene u Zadarskom zaleđu, o čemu još nemamo bližih spoznaja.

II. 2. Pripadnici paravojne srpske skupine "IDG Jose Kovačevića"
1. JOSO Franjo KOVAČEVIĆ, rođ. 19.01.1948., Strizivojna, Đakovo, Osječko-baranjska županija, RH, Hrvat, prebivao u Glini, Petrinjska 4. Trenutna moguća mjesta boravišta: Banovo Brdo - Beograd ili vlastiti stan u Novom Sadu. Navodno promijenio ime u JOVAN ili JOVICA JOVIĆ. Isti je bio zapovjednik skupine, te direktor firme "Progres" Glina, a poslovne kontakte imao je sa tzv. "vojskom RSK", Srbijom i UN-om.

2. BOGDAN JEDNAK, nadimak BAĆO; Veljkov, rođ. 22.06.1966. u Sisku, Srbin, za vrijeme okupacije bio na adresi Gornje Selište 26, Glina.

3. STANKO ŽARKOVIĆ, nadimci ČANGI i ČANGEL, rođen u selu Roviška, Srbin.

4. MILORAD RELIĆ, Ilijin, rođ. 11.04.1962. u Glini, Srbin, za vrijeme okupacije prebivao na adresi Dvorska 72, Glina.

5. ĐURO KOLUNDŽIJA, star oko 40 godina, iz naselja Veliki Gradac.

6. DRAGAN LIBAR, star oko 40 godina, iz naselja Veliki Gradac.

7. MILAN MILANKOVIĆ, star oko 40 godina, iz naselja Veliki Gradac.

8. ČEDO STEFANOVIĆ, star oko 45 godina - iz Trnovca Glinskog (njegov sin Dragiša poginuo u Glini, 26.06.1994.).

9. ŽIVKO PRODANIĆ iz Buzete.

10. ŽIVKO MARTIĆ, star oko 30 godina, iz Buzete.

11. SINIŠA STEFANOVIĆ, star oko 25 godina - iz Trnovca Glinskog.

12. NEDO STEFANOVIĆ, milicajac, star oko 40 godina - iz Gline.

13. SIMO STEFANOVIĆ, milicajac, star oko 45 godina - iz Gline.

14. RAJKO STEFANOVIĆ, milicajac, star oko 45 godina - iz Gline.


III. Paravojna srpska skupina "ŠILTOVI"

III. 1. "Ratni put'' paravojne srpske skupine ''ŠILTOVI''
Prema raspoloživim podacima skupina je formirana u proljeće 1991. g. nakon što je 20-tak pripadnika iste završilo tečaj u Golubiću i Bruškoj kod Knina (nedostaje podataka o točnom datumu osnivanja skupine). Do napada na policijsku postaju u Glini dana 26.06.1991.g. bili su poznati kao "Martićevci" po prezimenu Milana Martića, inspektora "SUP-a" iz Knina, koji ih je formirao. U napadu na policijsku postaju u Glini skupina je od strane specijalaca MUP-a RH razbijena te je na okupu ostalo 11 pripadnika, SINIŠA MARTIĆ, DUŠKO MARTIĆ, tri brata VLADIĆA, BOŽOVIĆ, LAMA, KAMI, GARI, DŽO i STRUJA. U napadu na PP u Glini poginuo je pripadnik grupe DRAGIŠA STEFANOVIĆ, te je na inicijativu spomenute jedanaestorice grupa u narednih nekoliko mjeseci nosila ime "Gerilski odred DRAGIŠA STEFANOVIĆ". Zapovjednik tog odreda bio je SINIŠA MARTIĆ, zvani ŠILT, te se s vremenom i grupa prozvala "ŠILTOVIMA". Do napada na policijsku postaju u Glini zapovjedništvo nad skupinom imao je dr. DUŠAN JOVIĆ, predsjednik općine Glina, a nakon toga skupina je bila u nadležnosti pukovnika Milana BEGOVIĆA, "komandanta VP 7916 - Glina" koji im daje konkretne zadaće u smislu "pretresa terena" i otkrivanja "ubačenih ustaških formacija". (dokument: A-301-30)

Kako je već navedeno, većina pripadnika skupine ima završen tečaj u Golubiću i Bruškoj kod Knina, a plaćeni su bili iz "općinskog budžeta" općine Glina i imali su pravo na međusobnu razdiobu opljačkane imovine protjeranih ili ubijenih Hrvata, a u kasnijem periodu pojedinci su se bavili nedozvoljenom trgovinom (pogonsko gorivo, cigarete, droga i sl.).

Dana 03. 02.1992. g. skupina "ŠILT" imala je 75 pripadnika i bila je Jedinica za specijalne zadatke MUP-a Republike Srpske Krajine i nalazila se u njihovoj nadležnosti. Za obavljanje borbenih zadaća bila je podčinjena 7 OG tadašnje JNA i zapovjedništvu 1 br. TO Glina za obavljanje specijalnih zadataka u zoni odgovornosti brigade. Sudjelovala je u intervencijama na ugroženim dijelovima "fronte" i bila je rezervna snaga 1 br. TO.

Ovaj navod potvrđuje i dokument kojeg je u ime "SPECIJALNE JEDINICE MILICIJE KRAJINE GLINA" potpisao osobno "komandir" SJ, SINIŠA MARTIĆ - ŠILT. Spomenuti dokument je izvješće datirano s 22.11.1991. g. u kojem se opisuje "pretres terena sela Gornjih i Donjih Jama".

Prema dokumentu pod oznakom: strogo pov. br: 0711-76 od 08.02.1993. g., autora S. Janjanina, grupa je rasformirana te je "od 46 članova grupe 26 stavljeno na raspolaganje komandi 24. pbr, a ostali još kalkulišu." (dokument: A-301-12)

Iz raspoložive dokumentacije može se zaključiti da su početkom agresije i okupacije i "JNA" i okupacijska vlast koristile grupu "Šilt" za najprljavije poslove,. a kada je ponestalo Hrvata za klanje i pljačkanje grupa je, kao razuzdana zločinačka skupina, predstavljala problem i samoj okupacijskoj vlasti.

III. 2. Kaznena djela paravojne srpske skupine ''ŠILTOVI''
Dio grupe "ŠILT" je 05. studenog 1991., oko 20,00 sati u Joševici, u kući Nikole Kreštalica, zvanog Vjesnik, iz pješačkog naoružanja ubio nenaoružane civile Hrvate: Nikolu Kreštalica, rod. 16.05.1936., Joševica 69, zatim Ginu Kreštalica, rod. 10.06.1935, Joševica 69 i pred navedenom kućom Juru Kreštalica, rod. 07.07.1932, Joševica 67 a.
Počinitelji iz grupe "Šilt": SINIŠA MARTIĆ "ŠILT", DUŠAN MARTIĆ, Vladimirov, i NEBOJŠA VIGNJEVIĆ, Dušanov.

Dio grupe "ŠILT" je zajedno s dijelom IDG Jose Kovačevića 16. prosinca 1991. u Joševici počinio masakr nad nenaoružanim civilima Hrvatima. Ubijena je 21 osoba, a dvije ranjene.
Počinitelji iz grupe "Šilt": SINIŠA MARTIĆ "ŠILT", DRAGIŠA ŽARKOVIĆ, LIPAK, NEBOJŠA VIGNJEVIĆ i DUŠAN MARTIĆ. U zločinu su još sudjelovali JEDNAK BOGDAN, DABIĆ DRAGAN, NENADIĆ MILAN, NIKOLA SOLAR, ŽARKOVIĆ STANKO i ILIJA BAŽDAR pripadnici IDG Jose Kovačevića
Grupa "Šilt" je u jesen 1991. ubijala Hrvate u selima Gornji Viduševac, Donji Viduševac, Dvorišće, Ilovačak, Degoj, Stankovci, Slana, Taborište i Pecki.
Grupa "Šilt" je prilikom srpske agresije i okupacije ubijala Hrvate i u selima Gornje Jame, Donje Jame, Mala Solina, Velika Solina, Hađer, Maja, Gornja Bućica i Donja Bućica.

Iz raspoložive dokumentacije je vidljivo da je i srpska okupacijska paravlast različito tretirala grupu "Šiltovi" ovisno o razdoblju i ponašanju pripadnika grupe.

Grupa od samog početka aktivno sudjeluje u neprijateljskoj agresiji na području Banovine (dokument: A-301-2); 26.06.1991. g. sudjeluje u napadu na policijsku postaju u Glini, tijekom ljeta 1991. g. sudjeluje u napadima na grad Glinu i prigradska naselja Jukinac i Viduševac. Početkom listopada 1991. godine sudjeluje u uništavanju "sela Zaloj i Gračanica", u jesen 1991. "ubija Hrvate na području Gornjeg Viduševca, Donjeg Viduševca, Dvorišća, Ilovačaka, Degoja, Stankovaca, Slane, Taborišta i Peckog", te u prosincu 1991. sudjeluje u masakru u Joševici.
Grupa sudjeluje i u agresiji na sela Donje Jame, Gornje Jame, Donja Bućica, Gornja Bućica, Maja, Mala Solina, Velika Solina, Hađer (početkom listopada 1991.) i sudjeluje u napadu na grad Petrinja 16. rujan 1991., a također je sudjelovala u oružanom otporu oružanim snagama 'RH tijekom akcije "Kupa" dana 13. i 14.12.1991. g.

Kroz ovo razdoblje grupa ima status "jedinice", pa je, primjerice, pripadniku PAPUČI razdoblje pripadništva grupi priznato kao sudjelovanje u "TO Glina" (dokument: A-301-2), a nakon što su obavili krvavi posao klanja i ubijanja Hrvata te kao kriminalci postali opasni i za okupacijsku vlast tretirani su kao širitelji "četništva i likvidacije" (dokument: A-301-3), pa se već u lipnju 1992. tretiraju kao "neformalna grupa koja ne pripada brigadi" (dokument: A-301-4).

Grupa je nazivana i "specijalnom jedinicom RSK" (dokument: A-301-6), a Siniša MARTIĆ je početkom srpnja 1992. fingirao njezino raspuštanje u nastojanju da postane načelnik "SJB Glina" (dokumenti: A-301-6 i A-301-7). Međutim grupu nije raspustio, a u borbi za vlast sukobljava se krajem 1992. i početkom 1993, s tadašnjim zapovjednicima VRSK u Glini te blokira "SJB Glina" i opkoljava "k-du 24. pbr." Priključuju mu se "Kukijeva grupa", tenkovska četa iz 24. pbr., te po tri čovjeka iz "Paragine grupe" (iz Vojnića), "Stivove grupe" (iz Petrinje) te neformalne grupe iz Gvozda (ondašnjeg Vrginmosta), kao i "50% pripadnika specijalne jedinice SJB Glina sa Pogledića". U tom je razdoblju Siniša MARTIĆ pokušao zadobiti utjecaj nad 24. pbr. U opisanim pokušajima nije uspio (dokumenti: A-301-8 i A-301-22).

Zbog "zasluga" u agresiji na RH grupa je do početka 1993, uz pristanak "k-danta 39. K.", tretirana kao "specijalna jedinica u okviru 24. pbr.", iako je bila samostalna u odnosu na zapovjedništvo te brigade. Početkom 1993. okupacijske vlasti pokušavaju mobilizirati pripadnike grupe. I kada su tobože bili mobilizirani u 24. pbr. pripadnici grupe "ŠILT" nisu bili na položajima, što im je davalo vremena i mogućnosti za zločine (dokument: A-301-26). Da je grupa, odnosno njeni članovi, podčinjena "k-di 24. pbr" u travnju 1995, kada većina članova grupe čini glavninu "Izviđačkog voda" te brigade vidljivo je iz dokumentacije (dokument: A-301-27).
Da je grupa okupacijsku srpsku paravlast i "VRSK" smatrala premalo ekstremnima očito je i iz okolnosti da je pripadnik grupe, ZORAN PONEDILJAK - SOVA, 6. rujna 1993. godine ubio "k-danta 24. pbr." ppuk. DUŠANA LUKAČA.
Tijekom akcije "Kupa" (13.12.1991.) - pokušaj oslobađanja okupiranog prostora, grupa "ŠILT" je zarobila i na zvjerski način pobila više pripadnika 102. br. HV-a i samostalne tenkovske postrojbe.

Dio pripadnika grupe "ŠILT" je u glinskom zatvoru mučio zatočene hrvatske civile i branitelje.

III. 3. Pripadnici paravojne srpske skupine ''ŠILTOVI'':
l. SINIŠA MARTIĆ - ŠILT, Vladimirov, rođ. 13.08.1965. u Sisku, Sisačko-moslavačka županija, Srbin, prebivao u Glini, Petrinjska ul. 7. Zapovjednik skupine. Prema saznanjima iz 1997. g. dotični boravi u selu Crepaja kod Novog Sada, Srbija, gdje skupa sa SREĆKOM OSTOJIĆEM iz Gline ima stolarsku radionicu. (dokumenti: A 143-112, A-301-2, A-301-3, A-301-5, A-301-6, A-301-7, A-301-8, A-301-9, A-301-10, A-301-11, A-301-12, A-301-13, A-301-14, A-301-15, A-301-16, A-301-17, A-301-18, A-301-20, A-301-22, A-301-23, A-301-24, A-301-25, A-301-26).

2. DUŠAN MARTIĆ, Vladimirov, rođen 20.02.1968. godine u Glini, Sisačko-moslavačka županija, Srbin, ugostitelj, prebivao u Glini, Petrinjska 7 a. (dokument: A-301-26).

3. NENAD LONČAR, Nadin, zvani "NEŠO" i "TORO", rođ. 22.01.1967. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Vrbik 9. Prema saznanjima iz 1997. godine, boravi u Prijedoru BiH. (dokument: A-301-26).

4. ĐURO LONČAR zvani "ĐUKA" i "ŽUTI", rođen 07.04.1961. god. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Radnička 9. Trenutno se (saznanja iz 1997.godine) nalazi na izdržavanju kazne zatvora u Somboru, Srbija (u isti prebačen iz zatvora Beli Manastir) zbog ubojstva devet (9) osoba srpske nacionalnosti. (dokumenti: A-301-6 i A-301-7).

5. ZORAN PONEDILJAK, Ivanov, zvani "SOVA", rođ. 18.12.1965. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, neodređeno zanimanje, prebivao u Glini, S. i A. Radića bb. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdanu u Belom Manastiru 1997. godine. Navodno se nalazi u Bugarskoj, po saznanjima iz 1997. godine. (dokumenti: A 133-105, A-301-23 i A-301-26).

6. GORAN PONEDILJAK, Ivanov, rođen 29.12.1966. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, prebivao u Glini, S. i A. Radića bb.

7. ANĐELKO HOTI, Ljimonov, rođ. 19.06.1970. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Albanac, prebivao u Glini, 11. siječnja 1944. bb. Prema saznanjima iz 1997, g. boravi u Beogradu - Srbija gdje je povezan s krim. podzemljem i živi od šverca i drugih krim. radnji.

8. MILAN KUKOLEČA "KUKI" i "SIKIRICA", rođen 06.08.1967. godine, Bijele Vode, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Bijelim Vodama, Glina, Bijele Vode. (dokumenti: A-301-15, A-301-16 i A-301-27)

9. DAMIR BILIC, Blažev, rođen 08.07.1964. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Hrvat, kasnije bio pripadnik "IDG Jose Kovačević". Prema saznanjima iz 1997. g. boravi u Vinkovcima, Brune Bušića 25, navodno pod identitetom - Damir BILIĆ, Antin. (dokumenti: A-301-27 i A-301-29).

10. NEBOJŠA VIGNJEVIĆ, Dušanov, rođ. 14.02.1969. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, Srbin, prebivao je u Glini, Ul. 11. siječnja 1944. bb. (dokument: A-301-26).

11. MIODRAG JOVIĆ, Dušanov, rođen 04.07.1968. Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, N. Tesle 14.

12. DEJAN SLADOVIĆ, Milanov, rođ. 24.12.1973. u Sisku, Sisačko-moslavačka županija, Srbin, državljanstvo RH, SSS, trgovac, prebivao u Glini, Kralja Tomislava 66. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdanu u Belom Manastiru i Sisku 1996. godine. Prema saznanjima, predvodio je sedmoricu pripadnika skupine "ŠILT" koja je 26.07.1991. godine iz sela Ravno Rašće odvela i ubila na nepoznatoj lokaciji osobe hrvatske nacionalnosti Nikolu i Petra NOGIĆA, Stjepana KRKAČA "Doni", Petra LIKOVIĆA i Petra PAVIĆA. (dokumenti: A-301-22 i A-301-26).

13. MIROSLAV VUJAKLIJA, rođen 28.08.1974. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini I. Pogledića bb.

14. VLADIMIR LlPAK, rođen 02.04.1965. godine Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Hrvat, prebivao u Glini, Jukinačka 51. Prema saznanjima iz 1997. godine boravi u Münchenu, Njemačka, a posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane 1994. godine u G.K. RH Münchenu.

15. NIKOLA PAPUČA, Milanov, rođ. 03.09.1966. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Glina S. i A. Radića bb. (dokumenti: A-301-2 i A-301-26).

16. BORISLA V MILAŠINOVIĆ, Ljubanov, rođen 15.06.1962. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, ugostitelj, prebivao u Glini, Vinogradska bb. (dokument: A-301-26).

17. MIROSLAV VUJAKLIJA, rođen 22.06.1964. ili 1969. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin.

18. SINIŠA HALER, rođen 06.12.1972. godine u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, 11. siječnja 1944. bb.

19. ŽELJKO MILAŠINOVIĆ. Ljubanov, rođ. 27.01.1961. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Vinogradska bb. (dokument: A-301-26).

20. RAJKO BOROMISA, rođen 18.11.1968. godine u Brestiku, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Brestiku, Glina, Brestik.

21. MILJENKO CREVAR "BLJUTAVI", rođen 28.10.1969. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, V. Gačeše 35. (dokument: A-301-26).

22. DRAGOSLAV MALOBABIĆ, Milanov, rođ. 04.06.1972. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, I. Andrića 10. Po saznanjima počinio samoubojstvo 16.09.1994. godine. (dokument: A-301-26).

23. SLOBODAN TAMBIĆ, rođen 19.04.1966. godine, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Taborištu, Glina, Taborište 94 a.

24. DRAGIŠA BOGUNOVIĆ, Milanov, rođ. 11.05.1969. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Žrtava Domovinskog rata 56.

25. ŽARKO TAMBIĆ, Nedeljkov, rođ. 19.06.1971. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Kolodvorska bb.

26. MIROSLAV JOVIĆ zvani "ČIČA" i "STRUJA", Milanov, rođ. 20.05.1969. u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Gornjem Taborištu 94. (dokument: A-301-26).

27. MILAN HALER zvani "VASO", Vasiljev, rođ. 30.04.1973., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Vukovarska 12. (dokument: A-301-26).

28. ZORAN IVANIĆ zvani "POČO", Mirkov, rođen 12.12.1966., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Zlatka Šulentića 3. (dokument: A-301-26).

29. ZORAN BOROMISA zvan "LJAMO", Božin, rođen 17.09.1970. godine u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini S. i A. Radića bb. (dokument: A-301-26).

30. DRAGIŠA ŽARKOVIĆ, Jovin, rođ. 08.08.1970., Glina, Sisačko-moslavačka županija, Srbin, prebivao u Glini, Dvorska bb. (dokument: A-301-26).

31. PREDRAG KNEŽEVIĆ, Milanov, rođen 23.01.1971. godine u Glini, državljanstvo RH, Srbin, po saznanjima iz 1977. god. boravi u Vukovaru, Marije Bursač 1 i posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane u Belom Manastiru 31.10.1996. godine.

32. DANIJEL MIHAJLOVIĆ, Draganov, rođ. 03.10.1973., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, trgovac, prebivao u Glini, 11. siječnja 1994. broj 48. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane u Belom Manastiru 1977. godine. Po saznanjima iz 1997. godine, prebiva na području Vinkovaca. (dokument: A-301-26).

33. MOMIR PRUSAC, "BUCO", Nikolin, rođen 24.09.1968. godine u G. Klasniću, Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u G. Klasniću 129, Glina. U kasnijem periodu bio pripadnik "IDG Jose Kovačević".

34. VOJA ( ili VOJO) BALATUNOVIĆ," rođ. 22.09.1968., Deronje, Odžaci, Vojvodina, Srbija, Srbin, niža sprema, vodoinstalater, prebivao u Glini, Hrvatskog plemića Vuka 20. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane u Belom Manastiru 1997. godine. (dokument: A-301-26).

35. VELJKO JEDNAK, Brankov, rođen 30.05.1965. godine u G. Selištu, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u G. Selištu 24.

36. SINIŠA MENIČANIN, Radin, rođen 22.02.1974. godine, Srbin, prebivao u Petrinji Uroša Krunića 7.

37. DRAGOSLAV MENIČANIN, Draganov, rođen 08.11.1973. godine, Srbin, prebivao (nepotvrđeno) u Sisku, A. Hebranga 1/17. (dokument: A-301-26).

38. ŽELIMIR PODUNAVAC, Srbin, ostali podaci nepoznati.

39. DRAGAN SLADOJEVIĆ, Dušanov, rođ. 04.06.1972., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Petrinji, Dr. Rudolfa Horvata 11 ili Brezovo Polje, Glina, Brezovo Polje 78.

40. ĐURO BOGUNOVIĆ "ĐUKICA", Živkov, rođen 27.10.1967. godine u Glini, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Majske poljane 103.

41. DJORDJE RAJŠIĆ "ĐORDE", Djurin, rođen 21.12.1967. godine, Srbin, prebivao u Glini, Vinogradska bb.

42. STEVO JELIĆ, Milanov, rođ. 20.02.1963. prebivao u Glini, Bijele Vode 149

43. JOVO TARBUK, Srbin, ostali podaci nepoznati.

44. SINIŠA GAVRANIĆ "Gari", Boškov, rođen 21.06.1973. godine, Srbin, prebivao u Silini, A. i S. Radića. (dokument: A-301-26).

45. JOVO MAMIĆ, Maričin, rođen 07.02.1972. godine u Savskom Vencu, Beograd, Srbija, Srbijanac, niža stručna sprema, prebivao u Glini, Kralja Tomislava 47.

46. NIKOLA KRKOVIĆ, Aleksin, rođen 25.09.1967. godine, Srbin, prebivao u Glini, Vinogradska bb.

47. MIĆO ŠKILJO, Đurin, rođen 02.07.1968. godine, Srbin, prebivao u Glini, 11. siječnja 1944. godine bb.

48. STEVO JANDRIĆ, Dušanov, rođen 12.09.1949. godine, Srbin, prebivao u Šibinama, Glina, Šibine 5. Po saznanjima poginuo je - nema saznanja kada i kako.

49. ĐURO ŠIMUNOVIĆ, Marin, rođen 06.03.1953. godine, Hrvat, prebivao u Glini, Zlatka Šuletnića 5.

50. RAJKO MIŠČEVIĆ "MIŠ", Stankov, rođ. 31.03.1962., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, VSS, prebivao u Glini, Dr. Đ. Augustinovića 11. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane u Belom Manastiru 1997. godine. Po saznanjima iz 1997. godine boravi na području Belog Manastira.

51. ŽIVKO PEŠUT zvani "MALENI" i "DUŠICA", Stevin, rođ. 01.01.1951., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebiva u Glini, Žrtava Domovinskog rata 35. (dokument: A-301-26).

52. ZORAN RULA, Dušanov, rođen 1968. godine u Makedoniji, Srbin, prebivao u Glini, Dvorska bb. (dokument: A-301-26).

53. DRAGIŠA DRAŠKOVIĆ, Anin, rođen 05.08.1968. godine, Srbin, VSS-DIF, prebivao u Glini, 11. siječnja 1944. bb. (dokument: A-301-26).

54. MIROSLAV MEDIĆ, Milanov, rođen 30.03.1964. godine, Srbin, SSS, trgovac, prebivao u Glini, A. i S. Radića bb. Posjeduje hrvatske osobne dokumente izdane u Belom Manastiru1996. godine. (dokument: A-301-26).

55. SAŠA BIJELIĆ, Vukašinov, rođ. 14.04.1971., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini S. i A. Radića bb. (dokument: A-301-26).

56. STOJAN MARTINOVIĆ, Petrov, rođ. 04.03.1963., Martinovići, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Gornjem Klasniću, Martinovići 95. (dokument: A-301-26).

57. PERO ČUČKOVIĆ, Živkov, rođ. 18.03.1972., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Gornjem Klasniću, G. Selište 2 (dokumenti: A-301-14 i A-301-26).

58. LJUBAN PRODANIĆ, Milanov, rođen 11.06.1963. godine, Srbin, prebivao u Glini, 11. siječnja 1944. bb.

59. MIROSLAV MALOBABIĆ, Milanov, rođ. 24.07.1973., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Ive Andrića 10. (dokument: A-301-26).

60. BORISLAV VUJAKLIJA, Brankov, rođ. 13.11.1974., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Pere Pogledića bb. (dokument: A-301-26).

61. DUŠAN ČUČKOVIĆ, Draganov, rođ. 09.01.1957., Balinac, G. Klasnić, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u G. Klasniću, Balinae 48 (dokument: A-301-26).

62. ŽELJKO DEMIĆ, Milkin, rođ. 21.03.1953., Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Vinogradska bb.

63. GORAN KORICA, Stevin, rođ. 07.03.1974., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, A. Kovačića 3. (dokument: A-301-26).

64. DJURO SOLAR, Nedeljkov, rođ. 28.11.1966., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u G. Klasniću, G. Selište 5 (dokument: A-301-26).

65. MIĆO VUJAKOVIĆ, Milanov, rođ. 10.01.1949., Šibine, G- Klasnić, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, niža stručna sprema, prebivao u Šibinama, G. Klasnić, Šibine 26.

66. SINIŠA ŠEOVIĆ, Dušanov, rođ. 18.12.1966., Glina, Sisačko-moslavačka županija, RH, Srbin, prebivao u Glini, Vinogradska bb.

67. BORO RUDIĆ, Živkov, rod. 08. listopada 1962. u Glini, prebivao u Donjem Klasniću na broju 104. (dokument: A-301-1).

68. ĐURO BERONJA. (dokument: A-301-26).

69. PERO TINTOR (dokument: A-301-26).

70. SIMO TEPŠIĆ (dokument: A-301-26).

71. MILAN VUKOVIĆ (dokument: A-301-26).

72. MARKO VAJAGIĆ (dokument: A-301-26).

73. SREĆKO OSTOJIĆ, Vojislavov, rođ. 1966. (dokument: A-301-26).

74. VUKAŠIN VUKMIROVIĆ, Nikolin, rođ. 1944. (dokument: A-301-26).

75. ŽELJKO JOVIĆ, Milkin, rođ. 1953. (dokument: A-301-26).

76. ŽELJKO ROKSANDIĆ (upitno prezime), Milivojev, rođ. 1971. (dokument: A-301-26).

77. MILOŠ PEŠUT, Ilijin, rođ. 1971. (dokument: A-301-26).

78. DUŠAN PEŠUT, Lazin, rođ. 22.10.1955., rođen u Dabrini, prebivao u Dabrini br. 106.

79. MILAN PEŠUT

80. ŽELJKO BULAT

81. MILJENKO SAMAC

82. MILAN ZRAKIĆ

83. DUŠAN LUKAČ

84. ALEKSANDAR LUKAČ

85. SREĆKO MARTIĆ

86. ZORAN SLADOJEVIĆ


IV. Paravojna srpska skupina "IG Milana Šimulije"
IV. 1. Pripadnici paravojne srpske skupine "IG Milana Šimulije"
1. PREDRAG EREMIJA, Milanov, rođ. 28.08.1963. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, V. maja 48/1. (dokument: A-301-50)

2. RANKO STOJANOVIĆ, rođ. 03.04.1963. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Gundulićeva ulica br. 8. (dokument: A-301-50)

3. DRAŽEN PODUNAVAC, Čedin, rođ. 07.04.1972. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Ratkovićeva br. 100. (dokument: A-301-50)

4. DRAGAN MIOČINOVIĆ, Milutinov, rođ. 10.08.1968., prebivao u Petrinji, Štajcerova 23. (dokument: A-301-50)

5. ZORAN ZDJELAR, rođ. 27.06.1967. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Gajeva 1. (dokument: A-301-50)

6. BORO MARKOVIĆ, rođ. 09.09.1959. g. u Sisku, (bivše aktivno vojno lice - bio na službi u Zagrebu, u 'RZ-u'), prebivao u Petrinji, Gundulićeva 8. (dokument: A-301-50)

7. VELJKO TOMPREK, rođ. 07.09.1968. g. u Tesliću (BiH), prebivao u Petrinji, Gundulićeva 8. (dokument: A-301-50)


V. Paravojna srpska skupina "IG Jovana Ljiljka i Zlatka Milankovića"
V. 1. Pripadnici paravojne srpske skupine "IG Jovana Ljiljka i Zlatka Milankovića"
1. ZLATKO MILANKOVIĆ, Đurin, rođ. 1962. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Cara Lazara i u V. Gracu. (dokument: A-301-50)

2. PREDRAG GRNOVIĆ, Nikolin, rođ. 29.07.1969. g. u Kostajnici, prebivao u Petrinji, Ljubice Gerovac bb. (dokument: A-301-50)

3. LJUBAN JEKIĆ, Milanov, rođ. 29.03.1968. g. V. Šušnjaru, prebivao u Petrinji, Cara lazara bb. (dokument: A-301-50)

4. STANKO KLJAJIĆ, Rankov, rođ. 21.07.1970. u Sisku, prebivao u Petrinji, Jandre Čipora br. 75. (dokument: A-301-50)

5. ZORAN BERAK, Nedeljkov, rođ. 12.05.1970. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Jandre Čipora br. 75. (dokument: A-301-50)

6. DEJAN ŠEVIĆ, Nikolin, rođ. 20.05.1973. g. u Glini, prebivao u Petrinji, Đure Tiljka 10. (dokument: A-301-50)

7. ŽELIMIR PODUNAVAC, Boškov, rođ. 27.10.1971. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Uroša Krunića 17. (dokument: A-301-50)

8. RADE MENIČANIN, Đure, rođ. 16.12.1972., u Sisku, prebivao u Petrinji, Cara Lazara 192. (dokument: A-301-50)

9. DRAGOSLAV MENIČANIN, Đure, rođ. 08.12.1970., u Sisku, prebivao u Petrinji, Cara Lazara 192. (dokument: A-301-50)

10. GORAN MENIČANIN, Rade, rođ. 11.10.1971., u Sisku, prebivao u Petrinji, Uroša Krunića br. 7. (dokument: A-301-50)

11. SINIŠA MENIČANIN, Rade, rođ. 22.02.1974., u Sisku, prebivao u Petrinji, Uroša Krunića br. 7. (dokument: A-301-50)

12. ĐURO VRANEŠEVIĆ, Jovanov, rođ. 03.05.1969. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Cara Lazara 128. (dokument: A-301-50)

13. SINIŠA KORASIĆ, Slavkov, rođ. 27.01.1969. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Petra Kočića br. 3. (dokument: A-301-50)

14. DEJAN MAĐARAC, Miće, rođ. 1972. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Naselje V. Vlahovića bb. (dokument: A-301-50)


Osobe koje su se pridružile gore navedenim paravojnim srpskim skupinama na Banovini:
1. DRAGAN STAJKOV, Simin, rođ. 30.04.1953. g. u Nišu (Srbija), prebivao u Petrinji, Hanžekova 2. (dokument: A-301-50)

2. ŽELJKO SANADER, rođ. 30.03.1971. g. u Dvoru na Uni, prebivao u Petrinji, Malinova bb. (dokument: A-301-50)

3. DUŠKO DŽAIĆ, Gojkov, rođ. 05.06.1966. g. u Sisku, prebivao u Petrinji, Dr. Nemeca bb. (dokument: A-301-50)

 


Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre