aktualno

16. siječnja 2006.

OSUDE Branitelji prozivaju N. Sužnjevi ća i N. Carića, krajinske suce

Sudili u "Krajini", a sada su u hrvatskoj. vlasti

Bivši suci iz "Krajine" danas su dužnosnici u hrvatskoj lokalnoj vlasti

ŽELJKO GRGURINOVIĆ

SISAK - Braniteljske udru­ge i pojedinci u Glini. Dvoru i ostalim dijelovi­ma županije i izražavaju negodovanje zbog političke aktivnosti onih koje su na okupiranom području u srpskoj paradržavi bili na istaknutom položaju.

Pritom upiru prstom u Nikolu Sužnjevića i Niko­lu Carića, ali i druge koji su sada u nekome tijelu na državnoj županijskoj gradskoj i općinskoj razini.

Istražni sudac Nikola Sužnjević u vrijeme tzv. SAO Krajine bio je "istražni sudija", o čemu postoji opsežna dokumentacija, zaplijenjena u Oluji.

O njemu je bilo govora i nedavno u emisiji neke TV­kuće u kojoj su branitelji, Istina, anonimno, opisiva­li kako je u okupiranoj Gli­ni navodio SAO-milicajce da ruku zarobljene hrvat­ske branitelje.

Vodio je i istražni postu­ pak protiv zarobljenih boš 1 njačkih civila uhvaćenih 1 na putu u Bihać i Cazin, a prema tvrdnjama jed nog od njih, morao je pla­titi "kauciju" 3000 DEM j da bi bio pušten, ali niti je pušten niti je "kauciju" dobio natrag.

Posao i mandat

Sužnjević je pred Oluju otišao iz Hrvatske. a kada l se vratio politički se aktivirao.

Dosad je bio županijski vijećnik, a sada je gradski vijećnik u Glini. Donedav­no je bio zaposlenik Ureda za prognanike u Sisku.

Branitelji pitaju tko mu je omogućio takve pogod­nosti. Njihov upit sto­ji i na internetskoj stranici www.domovinskirat.com.

Nikola Carić iz Dvora u proteklom je mandatu bio općinski načelnik u Dvoru, a - sada je . Član Poglavarstva.

I on je na dužnosti u lokalnu samoupravu došao nakon povratka iz Srbije, u koju je dospio bje­žeći pred Olujom.

Kazna Hrvatima
Tijekom okupacije bio je"krajinski" sudac u Glini. Osudio je i jednog Hrva­ta, Mirka Kreštalicu. na 11 godina zatvora jer je sa slo­bodnog teritorija došao vidjeti svoju kuću na pod­ručju koje su nadzira­li Srbi. O tome smo pisa­li. a Kreštalica je nedavno preminuo.

Kada se Carić vratio u Hrvatsku i došao na duž­nost općinskog načelnika. na jednoj sjednici. prema izjavi Stojana Ćoje Krnjai­ća, bivšeg predsjednika Općinskog vijeća Dvora, Carić je skupini vijećnika, medu kojima i Krnjaiću, koji nisu glasovali za nje­gov prijedlog. rekao da su "izdajnici srpstva".

Krnjaić ga je nižio i Carić je nepravomoćno osude n na Općinskom sudu i treba platiti odštetu te parnične troškove.

Večernji list

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre