HIC http://www.made-in-croatia.com.hr/
Made-in-Croatia, hrvatski proizvodi i hrvatski suveniri17.siječnja 2020.
PRIJEDLOG EUROPSKE KOMISIJE
Raspodjela 7,5 milijardi za pravednu tranziciju, Hrvatskoj 60 milijuna eura

Bruxelles

Europska komisija predstavila je državama članicama prijedlog raspodjele 7,5 milijardi svježeg novca namijenjenog Fondu za pravednu tranziciju po kojem bi najviše dobile Poljska i Njemačka, dvije milijarde, odnosno 877 milijuna, a Hrvatska bi dobila 60 milijuna eura.

Predloženi Fond za pravednu tranziciju trebao bi sa 7,5 milijardi svježeg novca iz sedmogodišnjeg proračuna EU-a za razdoblje 2021.-2027. mobilizirati ukupno oko 100 milijarda investicija. 

Fond je namijenjen u prvom redu državama i regijama koje najviše ovise o fosilnim gorivima kako bi one lakše prošle tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu.

EU, odnosno sve zemlje članice osim Poljske obvezale su se da će postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju namijenjena su, primjerice, za prekvalifikaciju radnika koji su radili u visokougljičnim djelatnostima i za diversifikaciju gospodarske djelatnosti u regijama.

Da bi mogle povući svoj dio sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju, države članice trebat će u dijalogu s Komisijom izraditi teritorijalne planove za pravednu tranziciju te u njima utvrditi teritorije kojima je potrebna pomoć.  Za svaki euro iz toga Fonda regija u kojoj se provodi projekt morala bi iz sredstava koje ima u okviru kohezijske omotnice izdvojiti najmanje 1,5 a najviše 3 eura. One regije koje su siromašnije izdvajale bi manje, a one razvijenije izdvajale bi razmjerno svojoj razvijenosti.

Komisija navodi pet kriterija za raspodjelu 7,5 milijardi eura koji se odnose se na intenzitet emisije stakleničkih plinova na regionalnoj razini, broj zaposlenih u industriji u tom području, proizvodnju ugljena i treseta te nafte iz škriljevca.

Osim Poljske i Njemačke, na koje prema prijedlogu Komisije, otpada 40 posto Fonda, veliki dobitnici su još i Rumunjska (757 milijuna eura) i Češka  (581 milijun eura). Iza Češke slijede Bugarska, Francuska, Italija, Španjolska, Grčka i Nizozemska. Hrvatska bi po tom prijedlogu mogla računati na 60 milijuna eura.


hrt/HIC.hr
foto: arhiv