Hrvati izvan domovine - Hrvati u Republici Makedoniji

29. prosinca 2010.
Izložba Hrvatski Božić u Skopju
Muzej Makedonije i Etnografski muzej iz Zagreba imaju uspješnu suradnju na polju razmijene izložbi koje predstavljaju  tradicionalnu kulturu  Hrvatske i Makedonije. U svezi te dugogodišnje suranje 23.prosinca otvorena je u  prostorijama  Muzeja  Makedonija  u Skopju izložba  Hrvatski  Božić uz potporu ministarstava kulture Republike  Hrvatske , Republike Makedonije i poglavarstva grada Zagreba (gradska kancelarija za kulturu ).
Izložba   naslovljena Narodi nam se kralj nebeski predstavlja običaje, vjerovanja hrvatskog naroda povezane s božićnim blagdanima.
Otvorenje izložbe proslijeđeno je tradicionalnim božićnim pjesmama u izvedbi predstavnika Katoličke crkve u Makedoniji.
Najprije je o izložbi Hrvatski Božić  govorila   ravnateljica  Muzeja Makedonija Meri Anicin Pejoska spomenuvši kako je otajstvo Božića oblikovalo  vjerničko doživljavanje blagdana Božića hrvatskoga naroda  do te mjere da se opravdano govori o hrvatskom Božiću.. Na to se nadovezao i Damodar Frlan,  ravnatelj  Etničkog muzeja iz Zagreba.govoreći o zbirci  koja se odnosi na narodne običaje i vjerovanja, u čijem je sastavu i građa o božićnim običajima i jaslicama.
Josip Barlek, viši kustos Etnografskog muzeja,  autor izložbe i teksta kataloga obratio se prisutnima ,  govoreći s velikim žarom o izložbi na kojoj su izloženi mnogobrojni simboli bogate božićne tradicije u plamenu svijeća,  znak buđenja prirode i znak svjetla koje je Isusovo rođenje donijelo svijetu., jabuka, zelenih grančica, žita, sjemena ,božićnog kruha , prekrasnih tradicionalnih božićnih jaslica. koje datiraju još iz 13-tog stoljeća .Istakao je kako je Božić  stoljećima odgajao hrvatskog čovjeka, i to ne samo u kršćanskoj vjeri, nego i za temeljne ljudske vrednote.
Svi ti običaji i pjesme uvjetuju pun odjek Božića u osobnom proživljavanju, ali i u obiteljskom i društvenom životu..Smisla Božića je u darivanju, istaknuto je tom prigodom..U svezi tih rijeći razmjenjeni su darovi..
Pozdravni govor održao je  i  Ivo Kujundžić  veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Makedoniji,
Izložbu je proglasio otvorenom  Darko Stefanovski,
državni  tajnik ministarstva kulture Republike Makedonije, istakavši u svome obračanju  plodnu  kulturnu  suradnju Hrvatske i Makedonije.
Izložba Hrvatski Božić privukla je veliki broj posjetilaca.među kojima  je nazičio  Vladimir Bocev ,komesar izložbe.,akademici, kulturni suradnici, umjetnici,dizajneri,   kao i veliki broj članova Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.
Tekst : Ljerka Totch Naumova,fotografije : Vlaho Brangjolica

 

11. studenoga 2010.
Otvorena  izložba "Suvremeni hrvatski crtež" u Skopju
Sto četrdeset crteža od 70. hrvatskih umjetnika različitih generacija postavljenih u šest temackih cjelina,  kao  prijesek aktualnog hrvatskog likovnog stvaralaštva izraženog kroz crtež, među kojima spomenimo samo neke od autora  : Edo Murtić, Nives Kaburić-Kurtović, Ivan Lesjak, Željko Kipke , Joško Ončević, Boris Bućan, Munir Vejzović,  Vasko Lipovac i drugi ispunili su tri  prostorije  Muzeja suvremene umjetnosti u Skopju pokazujući  važnost crteža koji predstavlja osnovu svih vidova likovne umjetnosti.
Na otvorenju izložbe 9.studenog ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti  gospođa Eliza Šulevska obratila se prisutnima govoreći  kako je ova izložba dar dviju ministara koji  je sa velikim  zadovoljstvom bio prihvaćen.  Izložba  je projekt realiziran uz potporu ministarstva kulture   Republike Hrvatske i Republike Makedonije kao program potpisanog dogovora za kulturnu suradnju  koja između prijateljskih država  traje već 15  godina.
Izložbu su proglasili otvorenom  ministrica kulture Makedonije gospođa Elizabeta Kančeska- Milevska i ministar kulture Hrvatske gospodin Božo Biškupić.
"Suvremeni hrvatski crtež" je putujuća izložba  koja je dosad proputovala 20 zemalja širom svijeta,        Autorizložbejejedanodnajznačajnihihhrvatskihpovjesničaraumjetnostikojijeujednoiautorpogovorareprezentativnogkataloga,  akademikTonkoMarojević , akuratorizložbejegospođaViktorijaVaseva-Dimeska, poznatamakedonskapovjesničarkaumjetnosti.
Otvorenje izložbe , uprkos kišnom  pljusku , slijedio  je veliki broj posjetilaca. Ovom veličanstvenom događaju nazočili su  hrvatski veleposlanik u Republici Makedoniji gospodin Ivo Kujundžić sa suradnicima, biskup dr.sc.Kiro Stojanov i predstavnici katoličke crkve , kulturni radnici, umjetnici  kao i  članovi  Zajednice Hrvata u Makedoniji.
mr.sc. Ljerka Totch Naumova

 

2. kolovoza 2010.
Hrvatski slikar Ago Josip Skenderović na " Skopskom ljetu "

Izložba Age Josipa Skenderovića , istaknutog hrvatskog slikara koji već dugo godina živi u Parizu, otvorena je 29.srpnja u Kulturno informativnom centru u Skopju. u suradnji velike kulturne manifestacije "Skopsko ljeto" i Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.(ZHRM).
Na otvorenju izložbe govorio je direktor manifestacije "Skopsko ljeto" Nikola Gligorov, istakavši dugogodišnju plodnu suradnju sa Zajednicom Hrvata u Makedoniji na ostvarenju zajedničkih projekata i izrazio zadovoljstvo kako se makedonskoj publici može predstavilti, 20.grafika, mali dio stvaralaštva umjetnika Skenderovića koji je izlagao u Parizu, Zagrebu, Brislu, Budimpešti i drugim velikim metropolama.
U svome obraćanju kuratorica izložbe Violeta Krstić, povjesničar umjetnosti i predsjednica Odbora za kulturu pri ZHRM, najprije se osvrnula na životopis Age Josipa Skenderovića.
Rođen je 1954. godine u Subotici. Diplomirao 1978.godine na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu. Specijalizirao grafiku u Ateljeu 17 kod S.W.Hautersa i na Ecole Nationale u Parizu. Profesor je likovne umjetnosti u Nacionalnoj školi u Parizu. O umjetničkom opusu Skenderovića kuratorica je istakla:" Tridecenisko stvaralaštvo umjetnika Age Josipa Skenderovića rezultira izobiljstvom invencija u obimnoj produkciji, s brojnim istraživanjima na planu forme, izraženih mediuma i mogućnosti upotrebe materijala, konvencionalnih i nekonvencionalnih slikarskih i grafičkih tehnika."
Izložbu je proglasio otvorenom veleposlanik Republike Hrvatske u Republici Makedoniji Ivo Kujundžić.
Otvorenju su nazočil članovi ZHRM, makedonski umjetnici i veliki broj predstavnika televiziskih i novinskih agencija. mr.sc.Ljerka Totch Naumova/HIC

 

 

14. srpnja 2010.
Posjet predsjednika Ive Josipovića Makedoniji
Predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović sa svojim suradnicima: Joško Klisović , predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske, dr.sc.Davor Božinović, državni tajnik za politička pitanja Ministarstva vanjskih poslova i Romana Vlahutin, zamjenica savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku za Jugoistočnu Europu na poziv makedonskog predsjednika Đorge Ivanova došao je 12.srpnja u službeni posjet Makedoniji.

Predsjednici Ivanov i Josipović potencirali su odlične bilateralne odnose između Makedonije i Hrvatske i načine produbljivanja tih odnosa osobito u gospodarstvu i trgovininskoj razmijeni. Tom prigodom bilo je otvoreno pitanje hrvatske manjine u Makedoniji i makedonske u Hrvatskoj. Nakon ratifikacije sporazuma RM I RH za zaštitu prava manjina potvrđuje se činjenica da nacionalne manjine predstavljaju integralni dio društva države u kojoj žive i s time obogaćuju materijalnu i društvenu kulturu zemlje kao i to da pridonose produbljivanju prijateljstva i suradnje obje države i Hrvatske i Makedonije, ipak se traže načini kako im se pomoći u njihovim aktivnostima.Predsjednik Josipović je istakao kako se nada da će se uskoro implementirati najveći dio elemenata toga Sporazuma.

Pokraj susreta sa Ivanovim Josipović se sastao i s premijerom Nikolom Gruevskim i s predsjednikom parlamenta Trajkom Veljanovskim.

U popodnevnim satima u hotelu "Aleksandar Palace" predsjednik Josipović sa svojim sudardicima u pratnji hrvatskog veleposlanika u Republici Makedoniji Ive Kujundžića i dr.sc.Stjepana Glasa, ministra savjetnika u Veleposlanstvu RH u Republici Makedoniji imao je susret s pretstavnicima hrvatskih tvrtki, koji su ga izvjestili o rezultatima rada, nastojanjima za izlazak na druga tržišta i o nekim problemima sa kojima se susreći u redu.

Obračajući se gospodarstvenicima Josipović je govorio o strateškom cilju Hrvatske da cijela regija uđe u Eurosku Uniju.Istakao je kako svima trebaju dobri odnosi, stabilnost i zajedničko tržište bez administrativnih barijera. Takve barijere prisutne su i u Makedoniji i Hrvatskoj i u razgovorima založili smo se da se Vlade pozabave tim problemima, posebno s natječajima, kvotama, imovinom, rekao je Josipović.

Poslije ovog susreta pokraj preobimnih protokolarnih obveza predsjednik Josipovi ć susreo se s predstavnicima hrvatskih udruga u Makedoniji. Prve pozdrave i dobrodošlicu izrazila je predsjednica Zajednice Hrvata mr.sc.Snježana Trojačanec.

G ovorila je o aktivnostima najbrojnije udruge Hrvata u Makedoniji, osnovane prije 14 godina, koja momentalno broji 1138 članova Među mnogobrojnim aktivnostima, istakla je tiskanje glasila Hrvatska rije č , nakladu knjiga č lanova Zajednice na hrvatskom jeziku , projekt osnovnih škola Skopja i Pule, humanitarni koncert dječjih zborova Hrvatske i Makedonije,radionicu hrvatskog jezika za odrasle pod vodstvom prof.dr.sc. Sanje Vulić iz Zagreba, radionicu pisanja projekata, izlo ž bu umjetnika na kulturnom Skopskom ljetu, dugogodišnju plodnu suradnju s Hrvatskom maticom iseljenika i sudioništvu u njezinim projektima, zbližavanje i suradnju gradova Skopje - Zagreb , bratimljenje opčina Ilinden iz Skopja s opčinom Rešetari, proslave Blagdana i druge mnogobrojne aktivnosti u njegovanju , razvijanju i o č uvanju hrvatskog identiteta putem materinskog jezika , knji ž evnosti , glazbe , umjetnosti , folklora , o č uvanju na š e hrvatske ba š tine .

Zadr ž ala se na dobrim uvjetima te č aja hrvatskog jezika koga poha đ aju 50 u č enika u Skoplju , Kumanovu , Bitoli , Š tipu i uskoro u Strugi i Ohridu . Sve te aktivnosti objavljene su na web portalu Zajednice. Predsjednica Troj č anec istakla je i problem s kojim se susre ć e Zajednica . To su financiska sredstva potrebna za realizaciju planiranih projekata , no toplo se nadaju ć i rje š avanjem ovog problema implementacijom sporazuma RM i RH za za š titu prava makedonske manjine u RH i hrvatske manjine u RM . Bogata aktivnost Zajednice , istakla je Troja č anec , temelji se uglavnom na entuzijazmu i ljubavi č lanova prema svojoj prvoj domovini - Hrvatska .

O novoosnovanoj asocijaciji Hrvatsko nacionalno vije ć e u Makedoniji govorila je predsjednica Dragica Ampova . Zadržala se na osnivanju udruge , registrirane 2009. godine s gradovima Kumanovo, Tetovo, Bitola i Štip i odrađenom projektu proslavi Dana državnosti.

Potom se nazo č nima obratio po č asni konzul RH u Bitoli dr . sc . Branko Mareti ć i predsjednik udruge " Marko Maruli ć" koja djeluje već 16 godina. Govorio je o dobrim odnosima na kulturnom povezivanju dviju prijateljskih naroda Hrvata i Makedonaca , o mnogobrojim aktivnostima među kojima je spomenuo dane hrvatskog filma, gostovanje zborova, kazališta, izložbi, književnih susreta , umjetnika iz Hrvatske u Bitoli, kao i plodnoj suradnji s hrvatskim tvrtkama i gradonačalnicima susjednih gradova i bratimljelju gradova Bitole i Dubrovnika.

Obrativ š i se Hrvatima u Makedoniji , predsjednik Josipovi ć rekao je da se teška vremena u gospodarstvu odražavaju na financiranje udruga. Istakao je, kako je to je problem svih Hrvata koji ž ive u zemljama u regiji . No bitno je , osim dobre suradnje s ministarstvima Hrvatske i Makedonije ostvarivati suradnju s kulturnim društvima iz Hrvatske i zajedničkim projektima da se slo ž no djeluje u promoviranju hrvatske kulture i tradicije kako bi š to u č inkovitije upotrebili nedostatna sredstva . Na kraju srdačnog susreta predsjednik Josipović je izrazio nadu na osnovu razgovora s makedonskim du ž nosnicima da ć e biti osigurano vi š e sredstava za aktivnosti Hrvata u Makedoniji.
mr.sc.Ljerka Totch Naumova

 

 

 

7. svibnja 2010.
Nostalgično sjećanje na rodnu Mariju Bistricu
U Zajednici Hrvata u Republici Makedoniji uz nazočnost predstavnika Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, Katoličke crkve, novinara, književnika i velikog broja Hrvata 27.travnja održana je prigodna kulturna manifestacija na kojoj je Marija Petrić Jovevska uhvatila trenutke sjećanja na svoje rodno mjesto Mariju Bistricu, najveće marijansko svetištesmješteno u jugoistočnom dijelu Hrvatskog Zagorja na sjevernim obroncima Zagrebačke gore, nadomak glavnog grada Zagreba.
Večer je započela izrazima štovanja s posebnim žarom lika Majke Božje i puštanjem pjesme "Rajska djevo Kraljice Hrvata". Pjesma je odjekivala prepunom dvoranom i uvlačila se u srca s ljubavlju, šireći blagoslov.
O dugoj i višestoljetnoj povijesti Marije Bistrice, mjestu Papinoga blagoslova, tom predivnom hrvatskom nacionalnom svetištukoje ima kroz vjekove važno središnje mjesto u vjerskom životu hrvatskog naroda,
brežuljaku "Kalvarija" s postajama Križnog puta koja je svaka za sebe vrijedno umjetničko djelo poznatihhrvatskih kipara,pobožnosti Križnog puta sa upaljenim svijećama kao nezaboravni događaj, govorila je Ljerka Totch Naumova. Potom je kroz razgovor s dugogodišnjom članicom Zajednice ,Marijom Petrić Jovevskom, rasplamtala Marijino sjećanje na djetinjstvo provedeno u rodnoj Mariji Bistrici.
Buđenje sjećanja na bezbrižne igre, male radosti i puno ljubavi u obitelji s puno djece, na zagorske pjesme, na bakine štrudle od oraha, na sačuvano darovano licitarsko srce, suvenir Marije Bistrice koji je oduvijek bilo simbol ljubavi i poštovanja,na duhovnu naobrazbu kod časnih sestara, na hodočašća čudotvornoj Majci Božjoj Bistričkoj,vezujući sve to uz otkriće čudesnog kipa Majke Božje s malim Isusom.Taj kip Majke Božje koji vjernicu Jovevsku uvijek osvaja i obuzimlje. Gledajući u njega ona osjeti unutrašnju ljepotu moći Molitve i čudotvornost njezinog izlječenja bolesti očiju.
Dok su riječi Petrić Jovevske kroz suzne iskrice navirale, kao nostalgična moć , prikazivanje znamenitosti Marije Bistrice uz glazbu orgulja, predstavljanje Marjana Perčinića, oživljavalo je slikovito uhvaćene trenutaka te sjećanja kao i opis uspomena.
Druženje s Marijom Petrić Jovevskom nastavljeno je sjećanjem na legendu o ljubavi profesora glazbe i kontese iz Marije Bistrice.
U svezi toga, Jadranka Čadinovska čitala je o kapelici sv.Roka u Podgrađu koja je zanimljiva jer je uz njezinu gradnju vezana ta ljubavna legenda.
Na kraju predivne duhovne večeri uz zagorsku glazbu i slastice s velikim štovanjem govorio je monsinjor Antun Cirimotić za mnoga marijanska svetišta koja je posjetio i čudotvornoj moći Majke Božje , opisujući primjere ozdravljenja vjernika kroz Molitvu blaženoj Majci Božjoj. Ljerka Totch Naumova

15. travnja 2010.
TRADICIONALNI USKRSNI  KONCERT
U povodu uskrsnih blagdana održao se 12.travnja u katoličkoj katedrali "Presveto srce Isusovo" značajni glazbeni događaj. Na opće zadovoljstvo svih nazočnih predstavila nam se  jedne od najpoznatijih hrvatskih klapa, klapa,,BONACA" iz Šibenika.
Tradicionalni Uskrsni koncert pod pokroviteljstvom Veleposlanstava  Republike Hrvatske u Republici Makedoniji  započeo je molitvom u povodu pogibelji prdesjednika Lexa Kačinskog  sa suprugom i 96 članova  poljske državne delegacije  u zrakoplovnoj nesreći kod mjesta Smolensk(zapadna Rusija).
Sakralna glazbena djela izvođača pridružila su se molitvi.  Program je nastavljen pjesmama  koje   slave ljubav, vino,domovinu i more.
Koncert klape ,,BONACA", koja je nedavno nastupila u Londonu zajedno s Oliverom Dragojevićem  bio je poseban doživljaj za Hrvate.  Katedralom su  odjekivali   hitovi umjetnika.  Pri izvedbi pjesme "Da te mogu pismom zvati"  nazočni su  se pridružili s pjesmom. Pjevalo se , a   na nekim licima  skotrljala se i poneka  suzica   kao  znak sjećanja na domovinu.
Katedrala je bila pretijesna da primi sve vjernike i mnoge uzvanike  Vlade Republike Makedonije, vjerskih zajednica, diplomatskog zbora, javnih i kulturnih radnika, kao i veliki broj članova Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.
Izvođače i goste su pozdravili biskup skopski i apostolski egzarh  u Republici Makedoniji dr.sc.Kiro Stojanov, a potom se  obratio hrvatski veleposlanik Ivan Kujundžić s riječima dobrodošlice i zahvalnosti pokroviteljima te tradicionalne glazbene  manifestacije.
Poslije koncerta nastavljeno je druženje s umjetnicima i zajedničko fotografiranje kod Hrvata Mirka, uspješnog gospodarstvenika, u restoranu "Raguza"  uz hrvatske specijalitete. Ljerka Totch Naumova/ HIC

 

 


 

11. ožujka 2011.
Svjetski molitveni dan žena u Skopju
Svjetski molitveni dan u svijetu slavi se preko 100. godina u organizaciji žena  kršćanki.Svake godine predstavlja se po neka zemlja.Godina 2010. pripala je zemlji centralne Afrike Kamerunu iz koje dolazi liturgija, plesovi i pjesme  povodom Svjetskog molitvenog dana.
U Skopju 5.ožujka u katoličkoj katedrali Presveto srce Isusovo u organizaciji Katoličke, Pravoslavne i Evangelističko metodističke crkve održao se po 12-ti put Svjetski molitveni dan. Toga dana Republika Makedonija, uz  180 zemalja, pridružila se Molitvi za razumijevanje koja se zasnivala na ljubavi i miru među ljudima te solidarnosti u ublaživanju bijede u  svijetu.
Program Molitve započeo je pozivom za Molitvu  žena iz Kameruna   koji je uputila dramska umjetnica Sonja Karanđuloska, a potom je slijedila  sesija iz Kameruna.
"Mala Afrika" , kako nazivaju ovu zemlju,  otkrivena je  u 15.stoljeću. U njoj žive  18 milijuna stanovnika od kojih 50 % su kršćani. Žene iz Kameruna vole i slave Boga, raduju se iz sveg srca kako to mogu  podijeliti s ljudima širom svijeta i biti zajedno na Molitvi.
Program je nastavljem nastupom zbora "Kočo Racin", zbora Katoličke i Evangelističke crkve, ispovjedom i zamolbom za oproštaj, zvucima  "Ave Marije" u izvedbi operske dive Milke Eftimove u pratnji profesorice Jasminke Čakar na orguljama, recitiranjem duhovne poezije, pozivom na Molitvu i blagoslovom predstavnika Katoličke crkve u Republici Makedoniji don Mate Jakovića.
Dok je katedralom odjekivala završna  pjesma Ljubav Isusa nas povezuje  u izvedbi svih sudionika, među kojima i vjernice Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji, dobri ljudi nazočni u katedrali pridružili su se humanitarnoj akciji Molitve  dajući dobrovoljni novčani  prilog.
mr.sc. Ljerka Totch Naumova

 


 

8. ožujka 2010.
XII. godišnji sabor Zajednice Hrvata u Republici  Makedoniji
"Vjerujem da svi vi koji ste danas ovdje želite sačuvati sve vrijednosti koje smo zajedno uz tako puno truda godinama  izgradili i nastaviti našu misiju za očuvanje hrvatske tradicije, kulturne baštine i onoga najvrijednijeg, hrvatskog jezika i Hrvatske u srcu.
Dragi moji Hrvati, to je najmanje što možemo i moramo učiniti za sve one koji će doći poslije nas,"    naglasila je predsjednica mr.sc.Snježana Trojačanec 28.veljače u pozdravnom govoru na XII.godišnjem saboru, najbrojnije   zajednice  građana, Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.
U svečanom dijelu,  sudionike Sabora pozdravili su mnogobrojni gosti i u svojim pozdravnim govorima izrazili   pohvale za  uspješan rad Zajednice.
Među gostima Ivanka Roksandić, zastupnica Sabora Republike Hrvatske, članica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske, govorila je o zalaganjima Hrvata u Makedoniji za  očuvanje  nacionalnog identiteta. Petar Barišić,  načelnik Samostalne službe za Hrvate u inozemstvu u  Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija , najavio je novi pristup prema Hrvatima izvan domovne na planu zaštite njihovih prava. Milan Bošnjak, predstavnik Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Uprave za međunarodnu suradnju  i europske integracije  iznosio   je  neke  podatke u vezi očuvanja hrvatskog jezika izvan domovine, spomenuvši kako   na četiri kontinenta u 20 država ima sedam tisuća učenika kojima 94 učitelja  drže nastavu hrvatskog  jezika, a na lektoratima u 24 države   dvije tisuće studenata   uči hrvatski jezik, glazbu i umjetnost.
U svojem  obraćanju Blagorodna Dulić, zastupnica Sobranija Republike Makedonije i predsjednica  Skupine zastupnika za suradnju sa Saborom Republike Hrvatske pred Saborom Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji, govorila je o provođenju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije. Miroljub Orlandić, predsjednik Udruge Crnogoraca u Republici Makedoniji i predsjednik Mreže za multikulturalizam Makedonije zadržao se na  aktivnostima  u Mreži,. dok su  Mišo Hepp, predsjednik Ureda hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i Branko Horvat , predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji predstavili su  aktivnosti  u radu svojih udruga.
Skupu su se obratili  hrvatski veleposlanik Ivan Kujundžić , monjsinor Antun Cirimotić, predstavnik Katoličke crkve u Makedoniji i Vesna Babić Petrovska, ravnateljica Agencije za zaštitu prava manjina.
Potom je odlukom Predsjedništva ZHRM-a   bivši predsjednik Zajednice maestro Ljubomir Brangjolica proglašen  počasnim predsjednikom, a tvrtkama donatorima dodjeljene su zahvalnice.
U  radnom dijelu Sabora  u okviru uobičajenog dnevnog reda predsjednica Snježana Trojačanec izdvojila je najvažnije. Preko 100 aktivnosti u ovih 12 mjeseci intenzivnog rada. Spomenula je projekt,  bazu podataka u kojoj je kompletno obrađeno više od polovine članova u Skopju, a u cijelosti su revidirani članovi u ograncima Kumanova i Štipa.
U području izdavačke djelatnosti uz dva prošlogodišnja broja "Hrvatske riječi", ove godine "Hrvatska riječ" produžava s najmanje četiri broja.
Tradicionalno sudjelovanje  na pjesničkim susretima u Rešetarima i susretima književnika u Rovinju, a po prvi put pjesme  učenika hrvatskog jezika objavljene su u posebnoj zbirci pjesama tiskanoj u Rešetarima.
Kontinuirano produžava i rad zbora "Dobra volja ",  sada na novoj lokaciji i s novim dirigentom. Športska skupina nogometaša Zajednice  sudjelovala je na II. europskom nogometnom prvenstvu u Splitu i osvojila dva pehara za fer play, a  članovi Šahovskog kluba
održavaju  redovite turnire sa šahovskim klubovima iz Skopja..
Pokraj ostalih aktivnosti, spomenula je i projekt "Sličnosti i razlike Jadranskog mora i Ohridskog jezera" koji su u organizaciji Zajednice pripremili i predstavili jedni drugima razmjenom posjeta, učenici pučkih škola  "Stoja" iz Pule i  "Hristijan Todorovski-Karpoš" iz Skopja.
Snježana Trojačanec je istakla kako će aktivnosti  produžiti s  planom za 2010. godinu koji je jako  ambiciozan, no prioritetna aktivnost je  očuvanje hrvatskog identiteta, preko izučavanja hrvatskog jezika, uz suradnju s MZOŠ-em,   večeri glazbe, pjesničke riječi i boje u Skopju i ograncima, zatim suradnja  s  KUD-ovima iz Hrvatske, obilježavanje blagdana, proslava Dana državnosti Republike Hrvatske uz odgovarajuće priredbe, tribine, izložbe i koncert u TJEDNU HRVATSKE KULTURE, nastavljanje dobre suradnje s HMI uz sudjelovanje naših članova u svim radionicama, seminarima, školama i tečajevima i okupljanje Hrvata širom Makedonije.
Povodu toga na Saboru je  donijeta  odluka o osnivanju novog Ogranka Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji u Velesu.
mr.sc.Ljerka Totch Naumova/HIC

 

 

 

8. ožujka 2010.
Nastup umjetnika iz Zagreba na manifestaciji "Dionisijeve slave"
Tradicionalna kulturna manifestacija "Dionisijeve slave" po 17 put je održana u Skopju 26. i 27. veljače popraćena   bogatim kulturnim događanjima.   

Organizator manifestacije je Kulturni centar "Skrb i utjeha -Tiha"  uz potporu Ministarstva kulture Republike Makedonije, Sobranja grada Skopja , donacija makedonskih  tvrtki  i mediumskih sponzora.
Dvorana Gradske knjižnice  "Braća Miladinovci" je bila pretijesna da primi sve uzvanike među kojima su  nazočili veliki broj javnih  i kulturnih  radnika, kao i članova Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji. Raznovrsnost programskih točaka počevši s  književnom  riječi, promocijom knjiga, izložbama, folklornim plesovima, pjesmom ,kazališnom predstavom "Buđenje anđela" u izvedbi Kazališta "Skrb i utjeha" dočarala je simbol Dionisa makedonskog boga vina i plodnosti kao  simbola slijeđenja  života preko pjesme , plesa, kazališta, kruha  i soli. Bogatstvo programskih nastupa sudionika  izvan domovine   pokazalo je  kako Makedonci  u Albaniji, Bugarskoj, Grčkoj i Republici Hrvatskoj njeguju i čuvaju svoje običaje i kulturnu baštinu.
Završnicu programa označila je kruna manifestacije - koncert Makedonskog kulturnog umjetničkog društva "Krste Misirkov" iz Zagreba pod vodstvom profesora Ivana Kačureva koji je ujedno i njihov vokalni solist.Dvoranom su odjekivale makedonske i hrvatske pjesme.Nazočni su se oduševljeno pridružili izvođačima.Na nekim licima skotrljala i poneka suzica uz znak sjećanja na domovinu.
Kraj koncerta označio je profesor Ivan Kačurov uručivanjem   prigodnih  darova  sudionicima i predsjednici Odbora za projekte pri  Zajednici  Hrvata u Republici Makedoniji, Ljerki Totch Naumovoj  s pozivom za suradnju u zajedničkim projektima.
mr.sc. Ljerka Totch Naumova


 

13. svibnja 2009.
Jubilejna proslava Godine Sv.Pavla
Sveti Otac, Papa Benedikt XVI , 29 lipnja 2008. godine, označio je početak proslave godine Sv.Pavla, 2000. godina od rođenja velikog Apostola naroda.
Tim povodom centralna proslava u Skopskoj biskupiji i Apostolskom egzarhatu u Makedoniji, održana je 10. svibnja ove godine Gospodnje 2009. u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju, svečanom Svetom Misom u 10,30 sati.
Budući da se ove 2009. godine , u mjesecu svibnju navršava 10 godina od biskupskog  posvjećenja biskupa Kire Stojanova, koja se milošću Božjom ostvarila 01.svibnja 1999. godine u skopskoj katedrali, i ovaj jubilej se proslavio  u Misi proslave Godine svetog Pavla 10. svibnja.
Sv. Misi prisustvovali je veliki broj vjernika među kojima su nazočili: veleposlanik Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Poljske, novi predsjednik Republike Makedonije prof. dr. Đorđi Ivanov i predsjednica Zajednice Hrvata u RM mr. sc. Snježana Trojačanec i većina  članova ove Zajednice.
Sv. Misu je služio biskup dr. Kiro Stojanov. Crkveni zbor je pjesmama uz zvuke orgulja dirnuo srca vjernika, poneka suzica skotrljala se s lica. Molitve su odjekivale gromoglasno.
Bio je to prekrasni duhovni ugođaj. Poslije Sv. Mise u crkvenom dvoru ispod visokog Križa vjernici su okupani svibanjskim suncem srdačno porazgovarali.
Ljerka Totch Naumova /HIC/


13. svibnja 2009.
Predsjednik Stjepan Mesić s Hrvatima u Makedoniji
U povodu  svećane ceremonije inauguracije novoizabranog predsjednika Republike Makedonije prof.dr.Đorđa Ivanova među uzvanicima bio je nazočan i predsjednik RH Stjepan Mesić. Pokraj mnogobrojnih protokolarnih obveza predsjednik Mesić i izaslanstvo u kojem su nazočili mr.sc. Amir Muharemi predstojnik Ureda predsjednika RH, gđa Helena Kasanić pomoćnica savjetnika predsjednika RH za gospodarstvo, g. Tomislav Jakić savjetnik predsjednika RH za vanjsku politiku, g. Saša Perković savjetnik predsjednika RH za nacionalnu sigurnost, gđa Ana Šimundža pomoćnica savjetnika predsjednika RH za vanjsku politiku, u pratnji hrvatskog veleposlanika g. Ivana Kujundžića i g. Ivana Mirkovića ministra savjetnika u Veleposlanstvu RH u RM 12. svibnja susreo se s Hrvatima u Makedoniji.
Najprije je održan sastanak sa članovima Gospodarskog kluba u sustavu najreprezentativnije institucije Gospodarske komore  M na čijem čelu je predsjednik Branko Azevski koji se oglasio na ovom skupu govoreći o dobroj gospodarskoj suradnji između Makedonije i Hrvatske.
Velika dvorana za sastanke u hotelu  Aleksandar Palace bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, pa je predsjednik Mesić izrazio zadovoljstvo kako su gospodarstvenici došli u tako velikom broju. Skupu su se obratili direktori hrvatskih  tvrtki među kojima: Vinarska Vizba Valandovo, Croatia Airlines, Podravka, Kraš, Saponija, Belupo, Borovo, Tvornica duhana Rovinj, Turistička agencija, Dukat, Ingra, Konstruktor inžinjering i druge.
Govorilo se o dobrom poslovanju hrvatskih tvrtki i problemima koji se riješavaju velikom potporom veleposlanika g, Kujundžića i g. Mirkovića, a isti se odnose na povratak hrvatskih nekretnina, riješavanje uvoznih kvota za razmjenu, dobijanja suglasnosti od veterinarske uprave i mnogih drugih.
Predsjednik Mesić na kraju ovoga susreta istakao je  kako se poslije raspada Jugoslavije samostalne male države trebaju okrenuti udruživanju za nastup na tržištu, zajednički nastup, istraživati mogućnosti novih dalekih tržišta, što im može omogućiti bolje izvozne uspijehe, održavanje i razvitak gospodarstva. Ljerka Totch Naumova/HIC/


13. svibnja 2009.
Susret predsjednika Stjepana Mesića sa članovima Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji.

Poslije sastanka sa gospodarstvenicima predsjednik Stjepan Mesić sa izaslanstvom, hrvatskim veleposlanikom g. Kujundžićem i suradnicima g. Mirković i gđa Ivana Perić  susreo se s članovima Zajednice Hrvata u RM.
U maloj dvorani hotela Aleksandar Palace predsjednika Mesića dočekala je mr. sc. Snježana Trojačanec predsjednica ZHRM sa članovima predsjedništva.
Pozdravne riječi dobrodošlice i zadovoljstvo ponovnog susreta. izrekla je gđa Trojačanec podsjećajući predsjednika Mesića na prvi susret u povodu otvorenja konzulata u Bitoli.
Potom se osvrnula na aktivnosti ZHRM, kao krovne udruge, formirane prije 13 godina i današnjom raspoloživom brojkom od 1300 članova, koja djeluje u Skopju, u ograncima: Štipu, Bitoli, Strugi-Ohridu.i nedavno osnovanom u Kumanovu. Momentalno prioritetni projekt je baza podataka, zatim izučavanje hrvatskog jezika koje se odvija u ZHRM, no ubuduće u školskim prostorijama, izdavačka djelatnost tiskanjem glasila "Hrvatska riječ", od kojih su dva broja financirana sredstvima  Ministarstva kulture RM, sudjelovanje u Mreži za multikulturalizam, projekt škola iz Skopja i Pule na temu "Sličnosti i razlike Ohridskog jezera i Jadranskog mora" u kojem je Zajednica most suradnje Hrvatske i Makedonije, i još 46  aktivnosti zabilježenih od Sabora krajem veljače.
Pri realizaciji projekata Zajednica je imala uvijek veliku potporu veleposlanika g. Ivana Kujundžića i njegovih suradnika, naglašeno je u govoru gđe Trojačanec.
Govoreći o uspjesima i radu Zajednice predsjednica se osvrnula na probleme finaciranja, za teškoće oko realizacije projekta Proslava Dana Državnosti kao dostojanstvenom obilježju Hrvata u Makedoniji, a kao najveći problem pomenula je potpisani Sporazum o međusobnoj zaštiti manjina između Makedonije i Hrvatske, te održanu prvu sjednicu međuvladinog Mješovitog odbora za kontrolu sprovedbe Sporazuma, jer u Makedoniji Sporazum nije zaživio. Kao podatak iznešeno je kako je Zajednica Makedonaca u RH ove godine dobila za predložene aktivnosti od Vlade RH  110 tisuća eura, dok ZHRM od makedonske Vlade  niti jedan novčić.
U vezi spomenutog problema predsjedik Mesić je obećao da će to spomenuti makedonskim dužnosnicima premijeru Grujevskom i predsjedniku Ivanovu.
Srdačnost se točila malom dvoranom uz kavicu i spontani razgovor za športske nastupe mladeži Zajednice, za aktivnosti konzulata u Bitoli, za zapošljavanje Hrvata u hrvatskim tvrtkama u Makedoniji, što je jedan od odnovnih ciljeva baze podataka i projekta Hrvatska mrea u Makedoniji, za potpisivanje ugovora o suradnji osam etničkih zajednica iz RM i zajednički nastup ispred Vlade RM u cilju poboljšanja materijalnog, financijskog i javnog položaja koji će se dogoditi 15 svibnja, kao i o dobroj suradnji sa ministarstvima iz Hrvatske .
Na kraju susreta predsjednik Mesić osvrnuo se na otvoreno pitanje  sa Slovenijom u vezi granice.na moru.
Susret je završen riječima predsjednika Mesića: "Vi ste organizirani lobisti RH u Makedoniji", predajom darova i glasila "Hrvatska riječ" upravo izašlog iz tiska, još s mirisom otiska boja, na koju članovi ZHRM jako
Ljerka Totch Naumova /HIC/


11. svibnja 2009.
Posjeta O.Š. "Karpoš iz Skopja O.Š. "Stoja" iz Pule u sklopu projekta:
Sličnosti i razlike Jadranskog mora i Ohridskog jezera
U jutarnjim satima 08. svibnja počela je realizacija II faze projekta Sličnosti i razlike Jadranskog mora i Ohridskog jezera. Ovaj projekt je prvi poslije dvadeset godina stagnacije u suradnji osnovnih škola RH i RM. Glavni inicijator je Zajednica Hrvata u RH (ZHRM), koja je pripremila tehnički dio projekta, isti je odobren u Ministarstvu vanjskih poslova RM, a vrijeme trajanja projekta je dvije godine. U prvoj godini ZHRM je povezala dvije škole, potpisala memorandume za suradnju i posredovala u dogovaranju etapa realizacije projekta. Slijedio je marljivi rad učenika, koji su tijekom 2008. godine prikupljali podatke, materijale, radili postere, slikali, izrađivali predmete i ukrase koji su povezani sa Ohridom. U sklopu ovog dijela učenici su boravili i nekoliko dana u Ohridu uz svoje učitelje i predstavnicu ZHRM gđu Gordanu Janićijević te realizirali planirani dio projekta prikupljanjem podataka i posjetom Hidrobiološkom zavodu u Ohridu. Kad je posao bio gotov  cijeli njihov trud proslijedili smo na izložbi organiziranoj u Kinoteci, koju još i danas pamtimo i na kojoj smo se uvjerili da smo odabrali pravu školu koja će dostojno predstaviti RM.
U ovoj fazi projekta učenici O.Š. "Karpoš, će se upoznati sa ljepotama Pule, Istre i Hrvatske, uspostaviti prijateljstva i suradnju, naučiti hrvatske prijatelje o Ohridu i ljepoti Makedonije istovremeno učeći o Jadranu i bogatstvu različitosti kultura i običaja. U četiri dana boravka predviđene su prezentacije, izložbe i izleti o kojima ćemo doznati na zajedničkom druženju poslije njihovog povratka.
/Snježana Trojačanec/HIC/

 

 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre