Zlatko Ifković30.listopada 2015.
HRVATSKI PARLAMENTARNI IZBORI
Zlatko Ifković na HDZ-ovoj izbornoj listi u XI izbornoj jedinici.

Hrvati izvan Hrvatske u očuvanju svog identiteta i opstanka na prostorima na kojima žive  imaju različite statusne probleme.

Izborni program
Hrvati izvan Hrvatske trebaju imati više zastupnika u Hrvatskom saboru

Moguće je napraviti takav izborni sustav, tj sadašnju XI. izbornu jedinicu drugačije definirati, ili napraviti od nje tri izborne jedinice, a uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva se trebaju
promjeniti.

 Dijelovi hrvatskoga naroda, uslijed raznih povijesno-političkih okolnosti, ostali su izvan granica Republike Hrvatske, to jest u susjednim državama. Hrvati izvan Hrvatske dali su veliki doprinos
stvaranju neovisne Republike Hrvatske. Bili su uvijek uz svoju Hrvatsku! Treba napraviti novi izborni sustav, tj sadašnju XI. izbornu jedinicu drugačije definirati.

Nazočnost Hrvata izvan Hrvatske u gospodarskom, kulturnom i političkom životu u Republici Hrvatskoj je smanjena na najmanju moguću mjeru. Hrvati izvan Hrvatske u očuvanju svog identiteta i opstanka na prostorima na kojima žive  imaju različite statusne probleme kao na naprimjer:

Hrvati u Bosni i Hercegovini su konstitivan narod samo na papiru. Održivi ostanak i povratak Hrvata u BiH za koje je neophodno osigurati osnovne preduvjete za normalan život:  infrastrukturu te radna
mjesta...
Hrvati u Srbiji imaju problem političkih prava, obrazovanja na hrvatskom jeziku po međudržavnom Sporazumu između Republike Hrvatske i Republike Srbije o zaštiti prava manjina potpisan 2004. godine...
Hrvatski iseljenici žele planiranje njihova povratka. A povratak ne znači samo vratiti se, nego da u vlastitoj domovini dobiju priliku za kvalitetan život i rad.

Ako su Hrvati izvan Republike Hrvatske po Zakonu definirani i smatraju se: Hrvati u Bosni i Hercegovini kao ravnopravan, suveren i konstitutivan narod (Hrvati u Bosni i Hercegovini) , pripadnici hrvatskih manjina u europskim zemljama (hrvatske manjine), te Hrvati iseljeni u prekooceanske i europske zemlje i njihovi potomci (hrvatsko iseljeništvo/dijaspora), onda Hrvati izvan domovine, hrvatski
državljani, trebaju imati više zastupnika u Hrvatskom saboru, tako da njihovi predstavnici budu birani iz redova Hrvata iz Bosne i Hercegovine, iz redova autohtonih hrvatskih manjina i hrvatskog
iseljeništva, jer na taj način mogu predstaviti svoj status i predlagati promjene u zakonodavstvu u Saboru Republike Hrvatske. Moguće je napraviti takav izborni sustav, tj sadašnju XI. izbornu jedinicu drugačije definirati, ili napraviti od nje tri izborne jedinice.

Tako da bi se u toj izbornoj jedinici biralo šest zastupnika: oni koji imaju status iseljeništva birali bi dva zastupnika u Sabor Republike Hrvatske, Hrvati iz Bosne i Hercegovine birali bi tri zastupnika u
Sabor Republike Hrvatske, iz redova autohtonih hrvatskih manjina birali bi jednog zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. Tada bi van domovinski Hrvati dobili svoje zastupnike s imenom i prezimom.
Osim što je uslijedila postupna redukcija saborskih zastupnika biranih od Hrvata izvan Hrvatske, nemaju jednaku dostupnost glasovanja. Zato je broj onih koji posjeduju službene hrvatske dokumente mnogostruko veći od onih koji glasuju.
Nažalost ni poslije dva desetljeća Republika Hrvatska nije ozbiljnije riješila sistem glasovanja Hrvata izvan Hrvatske. Hrvatski državljani nemaju opće i jednako biračko pravo iz razloga što hrvatski državljani s prebivalištem izvan Hrvatske prvo se moraju prigodom izbora prijaviti da žele glasovati uz dostavu preslika svojih dokumenata, a onda moraju često putovati daleko kako bi mogli iskoristiti svoje
Ustavom zajamčeno pravo.

Iz izbora u izbore se trebaju prijaviti i registrirati za izbore. Nisu svi hrvatski državljani u mogućnost da dođu na biračko mjesto u diplomatsko-konzularnom predstavništvu, niti imaju financijske
mogućnosti da iziđu na izbore.
Zalagat ću se da se omogući veća zastupljenost Hrvata izvan Hrvatske u Saboru, i zato sam prihvatio da se kandidiram za zastupnika u Hrvatskom saboru.
Zahtijevat ću da se uvede sistem dopisnog glasovanja za hrvatske državaljane s prebivalištem izvan Hrvatske.
Zahtijevat  ću da se uvjeti za stjecanje hrvatskog državljanstva promjene. Osim što se na primatak u hrvatsko državljanstvo čaka više od godinu dana, Hrvati u Srbiji moraju izdvojiti jednu plaću da bi
postali hrvatski državljani. Jednostavno rečeno: trošak sjecanja hrvatskog državljanstva nesmije biti veći od 30 eura i ubrzati izdavanja rješenje za stjecanje hrvatskog državljanstva .

Zalatko Ifković je ugledni član hrvatske zajednice u Vojvodini,.Uređuje i vodi časopis Hrvatske novine koje izlaze u Subotic.

Zlatko Ifković , na Facebooku

Zlatko Ifković /hic

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre