HAIKU KARTE
Višnja McMaster, Zagreb

Igra Haiku karte zagrebačke izumiteljice Višnje McMaster nastala je iz potrebe da se susret s haiku poezijom učini neposrednom i zabavnom aktivnošću i da se, naročito kod djece, kroz igru razvije osjećaj za pjesnički izraz uopće.

Haiku karte sastoje se iz dva niza od sto karata. Na kartama se nalaze haiku pjesme hrvatskih haiku pjesnika, a iste su pjesme u dvojezičnom obliku sadržane i u knjizi "100 hrvatskih haiku: antologija za igru Haiku karte". Jedan niz karata obilježen je crvenom, a drugi zelenom bojom. Različite boje pomažu u početnom percipiranju haiku pjesama. Prvi, zeleni, niz karata sadrži sto haiku pjesama, svaka je na zasebnoj kartici na kojoj je i ime autora. Na taj način igrači povezuju autora uz pojedinu pjesmu, te uspoređuju načine na koje pojedini autori stvaraju haiku pjesme. Drugi, crveni niz karata sadrži samo prve stihove pjesama. Voditelj igre odabire koliko će pjesama biti u igri, što ovisi o vremenu, cilju igre i broju igrača.

U školskoj primjeni, odabir pjesama ovu igru može pretvoriti u dio nastave različitih predmeta: hrvatskog jezika, prirode i društva, engleskog jezika, glazbene ili likovne kulture, ali se može koristiti i u interdisciplinarnim pristupima.

Haiku karte potvrdile su se kao jedinstveni hrvatski suvenir, kupite ih sebi , svojoj obitelji , poklonite ih prijateljima , upoznat ćete Hrvatsku koju još niste upoznali.