Paška čipka na plavom staklu
Paška čipka plod je duge tradicije stvaranja vrijednih ruku žena otoka Paga. Čipka je sastavni dio njihove narodne nošenje, njome su ukrašavaju dijelovi namještaja, visi na zidu kao slika, daruje se kao suvenir i dr.
Sada paška čipka je svoje mjesto pronašla na plavom staklu i keramici. Ručno oslikana izronila je iz dubine plavetnila i još jednom pokazala raskoš i sklad linija i oblika od kojih je satkana. Na izložbi autentičnih hrvatskih suvenira u Opatiji KVARNER EXPO 05 Paška čipka na plavom staklu osvojila je posebno priznanje što potvrđuje da ovom suveniru pripada istaknuto mjesto među hrvatskim suvenirima.