HIC grbovi-500-100
HIC-aktualno

Hrvatski šah, set


zastave-stalci-koplja

zastava na stalku

02.srpnja 2021.
NOVA UHIĆENJA U ZAGREBU
U dva dana uhićeno 18 osoba koje se dovodi u vezu s nekoliko korupcijskih afera

policijsko auto


Uskok i policija u srijedu i četvrtak su u Zagrebu nastavili antikorupcijsku akciju. U četvrtak je uhićeno još 10 osoba, osam poduzetnika i dvoje gradskih zaposlenika. Uhićeni su gradski službenici koji su primali novac i poduzetnici koji su im plaćali kako bi dobivali poslove od grada. U srijedu je u istoj akciji uhićeno 8 osoba.PETAK

Danas se nastavlja ispitivanje nakon što je u samo dva dana u velikoj akciji Uskoka kojom se istražuje nekoliko korupcijskih afera u Zagrebu uhićeno čak 18 osoba. Za šestero ranije uhićenih određen je istražni zatvor, a USKOK je najavio traženje istražnog zatvora za četvero od desetero jučer uhićenih.
USKOK u priopćenju navodi za što se uhićene točno tereti, kao i da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti istražni zatvor protiv četvero okrivljenika.
 
Između ostalog provodi se istraga o iznajmljivanju adventskih kućica, projektu Vrtovi svjetla, imenovanjima u dječjoj bolnici Srebrnjak te nabavi kanti za otpad.

Između ostalog, sumnja se da je prvookrivljeni od kolovoza do studenog 2020. godine kao voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u okviru Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u Gradu Zagrebu osiguravao donošenje odgovarajućih odluka, suglasnosti i potvrda, za što je od drugih okrivljenika primao novčanu naknadu.
Tereti ga se da je u više navrata primio mito, uključujući 1300 eura za pogodovanje pri smanjenju broja potrebnih parkirališno-garažnih mjesta radi izbjegavanja plaćanja doprinosa od 228 tisuća kuna, te 5000 eura za izdavanje prometne suglasnosti na geodetski elaborat uređenja površine za operativni rad vatrogasnih vozila za jedan objekt u Zagrebu. U potonjem slučaju za primanje mita od 500 eura tereti se i drugookrivljenog - pomoćnika pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture i objekata mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu Grada Zagreba.


U nastavku prenosimo priopćenje u cijelosti:

USKOK je, nakon izvida provedenih u suradnji s PNUSKOK-om i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave o kojima smo izvijestili u priopćenju od 1. srpnja, donio rješenje o provođenju istrage protiv desetero okrivljenika (1955., 1970., 1971., 1973., 1958., 1945., 1948., 1953., 1965., 1967.) zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela primanja i davanja mita. (2. 7. 2021.)

Osnovano se sumnja da je I. okr., u razdoblju od kolovoza do studenog 2020. godine, u Zagrebu, kao voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja (u daljnjem tekstu: Odsjek), u okviru Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u Gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: Gradski ured), u kojem svojstvu je bio ovlašten donositi odluke vezano za utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijskih dozvola za prometne i druge objekte, te izdavanja suglasnosti na tehničku dokumentaciju, osiguravao donošenje odgovarajućih odluka, suglasnosti i potvrda, za što je primao novčanu naknadu.

Tako je I. okr., u razdoblju od 3. kolovoza 2020. do 11. rujna 2020., u Zagrebu, kao voditelj tog Odsjeka i s navedenim ovlaštenjem, dogovorio s III. okr., voditeljicom građevinskih projekata u jednom trgovačkom društvu da će u postupku izdavanja posebnih uvjeta vezano za rekonstrukciju poslovnih prostora u prizemnoj etaži stambeno poslovne zgrade u Zagrebu u kojoj se nalazi trgovina tog društva i ugostiteljski objekt u vlasništvu društva čiji je vlasnik IV. okr., ishoditi smanjenje broja potrebnih parkirališno garažnih mjesta, a time otkloniti i obvezu plaćanja posebnog doprinosa u visini od 228.000,00 kuna prethodno utvrđenu odlukom Sektora za promet Gradskog ureda. Nakon što je III. okr. 26. kolovoza 2020. uputila prigovor navedenom Sektoru, sa zahtjevom da se u odnosu na navedeni projekt primjeni iznimka u GUP-u kako bi se smanjio broj potrebnih parkirališno garažnih mjesta i time otklonila obveza plaćanja navedenog iznosa, I. okr. je od III. okr. zauzvrat zatražio novčanu naknadu u iznosu od 1.300 eura, na što je ona i pristala nakon dogovora s IV. okr. da će ovu naknadu zajednički snositi u jednakim dijelovima. Potom je I. okr. naložio sebi podređenoj stručnoj savjetnici u Odsjeku sastavljanje novih posebnih uvjeta iz područja organizacije i sigurnosti prometa za navedenu lokaciju, koju odluku je parafirao I. okr., čime su navedena društva oslobođena plaćanja posebnog doprinosa u visini od 228.000,00 kuna, za što su III. okr. i IV. okr. kao nagradu isplatili I. okr. 1.300 eura.

Također, u razdoblju od 28. listopada 2020. do 23. studenog 2020., u Zagrebu, I. okr. je, kao voditelj tog Odsjeka i s navedenim ovlaštenjem, zatražio od V. okr., vlasnika jednog trgovačkog društva, naknadu od 5.000 eura kako bi za potrebe drugog društva osigurao izdavanje prometne suglasnosti na geodetski elaborat uređenja površine za operativni rad vatrogasnih vozila za objekt koji se nalazi na adresi u Zagrebu, na što je V. okr. i pristao. Ujedno je I. okr., sukladno dogovoru s II. okr., pomoćnikom pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture i objekata mjesne samouprave u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu Grada Zagreba, zatražio plaćanje daljnjih 500 eura na ime nagrade II. okr. u zamjenu za ishođenje rješenja o privremenoj regulaciji prometa na lokaciji predmetnog objekta, na što je V. okr. također pristao. Nakon toga je I. okr. naložio sebi podređenom službeniku da sačini prometnu suglasnost na geodetski elaborat što je isti i učinio. Navedenu suglasnost je parafirao I. okr., a 6. studenog 2020. izdao ju je Gradski ured, dok je V. okr. zauzvrat I. okr. predao dogovoreni iznos od 5.000 eura. Nakon toga je II. okr. sukladno prethodnom dogovoru naložio sebi podređenom službeniku da sačini rješenje o zauzimanju dijela javne površine, što je isti i učinio, a koje je rješenje, parafirano od strane II. okr., 19. studenog 2020. izdao Gradski ured za mjesnu samoupravu, za što je II. okr. primio naknadu od 500 eura od V. okr. posredstvom I. okr. 

Nadalje, u razdoblju od rujna 2020. do 19. listopada 2020., u Zagrebu, I okr. je, kao voditelj istog Odsjeka i s navedenim ovlaštenjem, za potrebe trgovačkog društva u vlasništvu VI. okr., dogovorio sa VII. okr. da će u zamjenu za odgovarajuću novčanu naknadu osigurati izdavanje svih potrebnih suglasnosti iz nadležnosti svog Odsjeka vezano za prometni elaborat za stambeno-poslovni objekt tog društva u Zagrebu. I. okr. je tako VIII. okr., direktoru društva angažiranog od strane VI. okr. za izradu navedenog elaborata, davao upute kako da sačini zahtjev za uređenje kolnog pristupa. Tako sačinjen zahtjev je VIII. okr. predao VII. okr. koji ga je potom podnio Gradskom uredu nakon čega je I. okr. navedeni zahtjev predao u rad sebi podređenom službeniku kako bi on sačinio predmetnu suglasnost, koju je, parafiranu od strane I. okr., 5. listopada 2020. izdao Gradski ured. Sukladno dogovoru za navedeno postupanje I okr. je od VIII. okr. primio 5.000,00 kuna, od čega je za sebe zadržao 2.500,00 kuna, dok je iznos od 2.500,00 kuna predao VII. okr. na ime posredovanja između VIII. okr. i I. okr.

Također, u razdoblju od listopada 2020. do 26. studenog 2020., u Zagrebu, I. okr. je, kao voditelj istog Odsjeka i s navedenim ovlaštenjem, dogovorio sa IX. okr., odgovornom osobom jednog trgovačkog društva, da će za novčanu naknadu osigurati izdavanje potvrda glavnih projekata za potrebe realizacije izgradnje stambenih objekata na više adresa u Zagrebu. Sukladno postignutom dogovoru IX. okr. je predala I. okr. zahtjeve za potvrdu glavnog projekta za više građevina, pa je I. okr. navedene zahtjeve predao u rad sebi podređenom službeniku kako bi on sačinio predmetne potvrde koje je, parafirane od strane I. okr., 23. listopada 2020. izdao Gradski ured. Ove je potvrde 26. listopada 2020. I. okr. predao X. okr., izvanbračnom suprugu IX. okr. Nakon toga je IX. okr. ponovno kontaktirala I. okr. i zatražila ga da osigura izdavanje nove potvrde za jednu građevinu jer je u prethodno podnesenom zahtjevu napravila grešku, na što je I. okr. pristao. Zahtjev za ispravak potvrde glavnog projekta predao je u rad sebi podređenom službeniku, a ispravak potvrde glavnog projekta je 26. studenog 2020. izdao Gradski ured. O tome je I. okr. obavijestio IX. okr. pa je sukladno njihovom dogovoru X. okr. istog dana I. okr. predao za sada neutvrđeni novčani iznos nagrade, pri čemu je X. okr. znao za svrhu predaje navedenog iznosa.(HRT.hr)


Sati i sati snimljenih razgovora, SMS-ovi, tajna praćenja, tisuće stranica dokumentacije, sve to prikupljalo se u istrazi koja je počela još prošle godine. Bio je to tek dio dokaza, ali najvrednije što su saznali i zbog čega su jučer krenuli u akciju prikupili su ugradnjom buba u vozila koja je koristio Milan Bandić. Iz istraga vođenih prijašnjih godina znali su da je Bandić često koristio mobitel svog vozača Zdenka Krajine kad bi dogovarao neke “mutne poslove” kao što je to bilo u “aferi štandovi”.Znali su da će, nakon što je bio suočen s tajnim snimkama, promijeniti “modus operandi” pa su istražitelji angažirali stručnjake iz policijskog “science technology” odjela koji je zadužen za ugradnju bubica u aute, stanove, urede… I isplatilo im se, navodi Jutarnji list.


52.godišnjak gradu darovao koševe i oštetio državni proračun

52-godišnjak je u vremenu od 1. siječnja 2013. do 30. travnja 2019. godine, kao osnivač i stvarni voditelj poslovanja trgovačkog društva, u nakani da tom trgovačkom društvu pribavi nepripadnu materijalnu dobit uskratom dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit, a na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna jedinice lokalne samouprave, počinio kazneno djelo na način:
-svjestan da je zaključio Ugovor o darovanju i postavljanju košara za otpatke na javnim površinama s jedinicom lokalne samouprave za 1012 koševa za otpad, propustio je obvezu da ova darovanja uredno evidentira u poslovnim knjigama navedenog društva, već je navedene koševe i dalje neistinito iskazivao kao dugotrajnu materijalnu imovinu okrivljenog trgovačkog društva; na neto nabavnu cijenu koševa za otpad nije obračunao porez na dodatnu vrijednost prilikom darovanja, niti je iskazao u PDV obrascima obvezu poreza na dodanu vrijednost po osnovi isporučenih koševa.Pritom je dao netočne podatke o dohocima i drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne obveze, pa je zbog toga došlo do neutvrđivanja porezne obveze u iznosu koji prelazi 20 000 kuna. Na opisani način je pribavljena je nepripadna materijalna dobit u ukupnom iznosu od 580.611,83 kune, čime je oštećen državni proračun Republike Hrvatske za iznos od 346.359,69 kuna, a proračun jedinice lokalne samouprave (Grada Zagreba) za iznos od 234.252,14 kuna.Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 52-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv njega i osumnjičenog trgovačkog društva podnijela kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu Zagreb.

Ana Stavljenić-Rukavina ispitana i branit će se sa slobode


Anu Stavljenić Rukavinu, predsjednicu Upravnog vijeća dječje bolnice Srebrnjak, te bivšu šeficu stručne službe gradonačelnika Andreju Šulentić, koje su uhićene jučer u sklopu velike policijske akcije, tereti se da su osigurale da za ravnatelja bolnice bude izabrana osoba koju je odabrao pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i prije zaprimanja svih prijava na natječaju, objavljeno je danas u priopćenju na stranicama MUP-a. Ana Stavljenić Rukavina nakon što je ispitana puštena je da se brani sa slobode. U priopćenju, u kojemu se ne navode imena osumnjičenih, između ostalog stoji da je Stavljenić Rukavina po Bandićevu zahtjevu zatražila od odabranog kandidata za povuče svoju kandidaturu, s obzirom na to da je gradonačelnik odlučio da ipak želi drugog kandidata na čelu bolnice, te da je tom kandidatu davala savjete i upute vezano uz teme koje će biti predmet razgovora kandidata te je od drugih članova tog tijela tražila da daju svoj glas navedenom kandidatu. Budući da jedna članica tijela nije to željela učiniti, Bandić je donio odluku o njezinom razrješenju i imenovanju drugoosumnjičene kao nove članice tijela koje odlučuje o odabiru ravnatelja.ČETVRTAK, 1.srpnja 2021.

Prema neslužnbenim informacijama u četvrtak je uhićeno 10 osoba, a uhićeni su: Milvoj Kotrla, Darko Barun, Krešimir Huzjan, Ivan Papić, Sanja Borisavljević, Zdravko Čabraja, Jelena Barišić, Ivan Rukavina, Dubravko Milojević i Goran Miličić.

Milivoj Kotrla je nekadašnji voditelj Odsjeka za izdavanje odobrenja, suglasnosti i mišljenja u Sektoru za promet grada Zagreba kojeg se tereti za primanje mita od poduzetnika Huzjaka. 
Zdravko Čabraja je član gradskog odbora Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365.
Darko Barun je pomoćnik pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje infrastrukture i objekata mjesne samoupravete. Među uhićenima je i 47.godišnji poduzetnik Ivan Papić. Prema podacima iz sudskog registra Papić, ima tri firme, dvije građevinske i jednu koja se bavi ugostiteljskom. On je i suprug bivše Miss sporta Hrvatske Stefany Hohnjec.
te arhitektica Sanja Borisavljević vlasnica i direktorica firme ADE Studio. Članica je Društva arhitekata Zagreb. Iz javno dostupnih izvora vidi se da je dobivala poslove na nekim natječajima Grada. 

Kako je neslužbeno potvrđeno za N1, ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić jutros je ispitan u USKOK-u. Kratko je iznio svoju obranu, odbaciv ši sve što mu se stavlja na teret. Jučer su istražitelji pretresli njegovu kuću na Tuškancu i stan u Radićevoj koji je navodno dobio kao mito. Prema pisanju medija, Bačić je navodno posredovao između Lončarića, nekadašnjeg vlasnika TEŽ-a i pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića radi legalizacije projekt Vrtovi svjetla. Uz to, mediji pišu da je Bačić osobno donosio novac Bandiću u njegov ured u zagrebačku Gradsku upravu.


SRIJEDA, 30.lipnja 2021.

U tijeku je velika akcija policije i USKOK-a. Iz ureda gradonačelnika Zagreba potvrdili su da su službenici Državnog odvjetništva i USKOK-a jutros počeli uvide u prostorijama Gradske uprave. Među privedenima je i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. 

Prema neslužbenim informacijama u srijedu ujutro privedeni su i suradnici bivšeg gradonačelnika Milana Bandića - Bandićev vozač Zdravko Krajina, bivša članica Povjerenstva za davanje javnih površina u zakup Jelena Čeklić, bivša šefica stručne službe gradonačelnika Andreja Šulentić
 te Denis Mohenski, poznat pod nadimkom "Kralj Adventa", Igor Maksimilijanović, šef firme Dobra reklama, uhićen je zbog utaje poreza. On je s Bandićem postigao dogovor da postavi hrpu kanti za smeće s reklamnim panoima. 


U tijeku je pretres stanova i prostora osumnjičenika za koje se pretpostavlja da će nakon pretraga biti privedeni na ispitivanje u Uskok. Priveden je i ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić koji se dovodi u vezu sa stanom u središtu grada. N
avodno je osumnjičen da je trgovao utjecajem u zamjenu za stan koji mu je kao mito dao također u srijedu uhićeni poduzetnik Milan Lončarić.

Uhićena je i bivša suradnica pokojnog Milana Bandića Ana Stavljenić-Rukavina (81), koja je obnašala dužnost potpredsjednice zagrebačke Gradske skupštine i predsjednice Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak te Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar". Sumnja se da je namjestila natječaj za ravnatelja bolnice Srebrnjak. Smijenjeni ravnatelj bolnice Srebrnjak Boro nogalo komentirao je uhićenje Stavljenić-rukavine - Komentar je da sam ovo dugo čekao. Drago mi je da su institucije proradile, da je pravna država proradila, rekao je između ostalog.Iz ureda gradonačelnika

Izvidi u službenim prostorijama zagrebačke uprave počeli su jutros u 6 sati, a u kratkom priopćenju gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević naglasio je važnost transparentnosti u radu Gradske uprave.

Ured gradonačelnika Zagreba u srijedu je izvijestio kako su jutros u 6 sati službenici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Uskok) započeli izvide u službenim prostorijama Gradske uprave.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije je rekao kako se najviše pretresa radi
u uredu stručne službe bivšeg gradonačelnika.

Rekao je kako su pretresi u tijeku na više lokacija. Govorio je i o uhićenima iz Gradskoga poglavarstva.

- Pročelnica Šulentić jest uhićena. Druga osoba je vozač Krajina, to je ono što vam mogu reći. Druge informacije imam neslužbeno. O sadržaju ne mogu govoriti, poručio je Tomašević.

Naglasio je kako surađuju s istražnim tijelima.

- Želimo da se raščiste svi sumnjivi poslovi u Gradu. Ne želim da Grad bude simbol korupcije i sve ćemo napraviti da se to raščisti, poručio je Tomašević.

Odgovorio je na novinarsko pitanje jesu li uhićenja povezana s Adventom u Zagrebu.

- Ako se radi o Adventu, na to sam upozoravao još 2019. godine. Upozoravao sam i na davanje kućica u najam i prije Adventa. Mi smo i dalje posvećeni da svu dokumentaciju damo na istražnim tijelima, rekao je. 

Na pitanje zna li nešto o uhićenju ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića odgovorio je da o sadržaju predmeta, zašto su uhićeni ljudi, ne može govoriti niti to ne smije znati.

- Ne mogu to ni na koji način komentirati, naglasio je.

Ponovio je da ova istraga traje duže vrijeme te da su u potpunosti na raspolaganju istražnim tijelima. Najavio je i više revizija, naročito oko toga kako se dodjeljuju javne površine u Gradu Zagrebu.

- Situacija da se kućice daju u podnajam i da netko zarađuje na tim kućicama, toga više neće biti, poručio je.

- Moramo pričekati službene potvrde od strane istražnih tijela da bismo vidjeli hoće li biti smjena. Mi smo tu tek mjesec dana. To su gomile dokumenata koje moramo potpisivati. Krenuli smo u smjeru revizije. Sve nepravilnosti direktno komuniciramo prema istražnim tijelima, naglasio je gradonačelnik Tomašević.

Na pitanje novinara ima li saznanja o tome da li je istragom obuhvaćen i bivši gradonačelnik Milan Bandić, odgovorio je kako takvih saznanja nema.

Ranije jutros, gradonačelnik Tomašević kratko je poručio kako nova Gradska uprava u potpunosti podržava neovisan rad državnih institucija te kako će se i dalje zalagati za transparentnost rada gradske uprave, svih gradskih ureda, poduzeća, ustanova i povezanih društava.Saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo) komentirala je privođenja rekavši:

- Ono što znamo, znamo iz medija, da je u tijeku akcija Uskoka i policije te privođenje određenih aktera za koje se sumnja da su bili upleteni u korupcijske skandale vezano za Advent. Kao što je poznato, mi smo i kao Možemo i kao Zagreb je naš godinama upozoravali na kriminal koji je bio vezan uz bivšu gradsku vlast u Gradu Zagrebu i gradonačelnika Bandića. Stoga kao nova gradska vlast apsolutno pozdravljamo sve akcije Uskoka, ali i drugih državnih tijela koja sada zaista imaju i partnera u novoj vlasti u Gradu Zagrebu, kazala je, dodavši kako stoje na raspolaganju oko pomoći za sve što je potrebno u smislu razotkrivanja kaznenih djela koja su se događala ili su bila povezana s određenim akterima unutar Gradske vlasti.

- Posebno mogu reći da mi je drago da se upravo pitanje Adventa krenulo raščišćavati, ali isto tako mi je drago da je krenulo više takvih aktivnosti pravosudnih tijela. Vidjeli smo da se događaju akcije i oko GSKG-a, sada da se događaju akcije oko Adventa, nadam se da smo i mi poslali pozitivan signal u smislu da želimo da se taj kriminal raščišćava, dodala je poručivši da se nada da neće sve ostati na privođenjima i medijskom spektaklu, nego da će imati pravosudni epilog na koji se neće dugo čekati. 

HRT.hr/HIC.hr
foto:arhivVijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre