Hrvatski informativni centar (u daljnjem tekstu: HIC) započeo je s radom ratne 1991. godine kao tvrtka koja od osnutka djeluje kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, sa zadatkom informiranja strane javnosti i hrvatskog iseljeništva o zbivanjima u RH i BiH.

Kako je sve počelo?

HIC već u kolovozu 1991. godine osniva prve press centre (Foreign Press Bureau) u Zagrebu, Splitu, Zadru, Vinkovcima, Osijeku, Slavonskom Brodu i diljem BiH, u kojima strani novinari dolaze do prijeko potrebnih informacija o stanju na ratištu, te dogovaraju usluge prevođenja, pratnje na terenu i sl.

Istovremeno smo pokrenuli i našu izdavačku djelatnost, u ono vrijeme poglavito na temu rata. Dosad je izdano 150-ak knjiga, brošura, plakata i video kazeta o povijesti Hrvatske i ratnim stradanjima, i to na engleskom, hrvatskom, njemačkom, španjolskom, francuskom i talijanskom jeziku.

Naš odnos prema Hrvatima izvan domovine

Od samog početka ostvarena je intenzivna suradnja s hrvatskim iseljeništvom koje je na osnovu naših informacija s terena i pomoću naših pisanih, audio i video materijala u svojim domicilnim zemljama lobiralo za interese Republike Hrvatske. HIC -ova izdanja našla su se na stolovima američkih kongresmena i senatora, te najviših vladinih dužnosnika i nevladinih institucija diljem svijeta, kao i na policama svjetskih biblioteka i na deskovima urednika renomiranih svjetskih listova.

HICTV

Krajem 1993. godine pokrenut je HICTV, satelitski TV program za Sjevernu Ameriku koji danas dnevno emitira 2 puta po tri sata televizijskog programa sa sadržajima iz Hrvatske i BiH, te 24 sata radijskog programa (u suradnji s Narodnim radijem). Satelitski program u Sjevernoj Americi prate brojna domaćinstva, hrvatske udruge, klubovi, katoličke župe.

HIC-portal

Već 1994g. Hrvatski informativni centar pokrenuo je svoju stranicu na internetu danas prepoznatljivu kao HIC -portal www.hic.hr . Portal je trojezičan (hrvatski, engleski, španjolski). Stranice se svakodnevno ažuriraju, a vijsti koje se postavljaju na stranice šalju se i izravno putem HIC-newslettera i mailing lista (do 5000 domaćih i inozemnih e-mail adresa ). Portal se ubraja među značajnije informativne hrvatske portale s visokom posjetom iz zemlje i svijeta.

Osobito ga rado posjećuju Hrvati diljem svijeta.

Iseljenički podlistak DOM i SVIJET

Do 2003.godine Hrvatski informativni centar izdavao je iseljenički podlistak "DOM I SVIJET" koji je izlazio u inozemnom izdanju Večernjeg lista.Prestankom izlaska tiskovnog izdanja Dom i svijet je još godinu dana, točnije do 16. veljače 2004.godine, izlazio u elektroničkom izdanju. Njegova elektonička izdanja mogu se vidjeti na adresi

http://www.hic.hr/dom/

Kratkovalni radio program

Hrvatski informativni centar -HIC u suradnji s Hrvatskim radijom uređivao je i vodino program KRATKOG VALA namijenjen Hrvatima u iseljeništvu. Kratki val je pokrivao područje Europe, Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Prestao je s radom 2001. godine.

Financiranje i korisnici

Hrvatski informativni centar financira se prodajom svojih izdanja, te prodajom oglasnog prostora na HIC-portalu.

Korisnici usluga HIC -a su domaći i strani novinari, hrvatske institucije u svijetu, hrvatski iseljenici, domaći i inozemni poslovni subjekti, školske, vjerske, karitativne i humanitarne organizacije, te razne međunarodne organizacije i institucije.

HIC, 2008.

Pretraživanje HIC-a

Made in Croatia

HIC na Facebooku

Adresar Hrvata izvan RH

Nekretnine - prodaja

Gornji Vakuf Vikendica na Kupresu Apartmani na Viru Stan u Zagrebu

Administriranje