HIC


made in croatia, suveniri

04.travnja 2019.
HUMANITARNA SREDTVA
Zdravko Marić: Prikupljena sredstva u svrhu liječenja neče se oporezivati

Zdravko Marić

Ministar financija Zdravko Marić otklonio je dvojbe oko oporezivanja preostalog novca koji je prikupljen za liječenje malene Mile.

Ministar je izjavio da humanitarne, kao i aktivnosti građana kojima se prikuplja novac za liječenje, nabavu lijekova i slično ne podliježu oporezivanju jer nije riječ o dohotku te poručio da ni na višak prikupljenih novaca za tu namjenu nema oporezivanja.


Odgovarajući na pitanja novinara oko eventualnog oporezivanja prikupljenih sredstava u humanitarnoj akciji za liječenje Mile Rončević, ministar Marić je nakon sastanka u Vladi s Upravnim odborom Fortenova grupe kazao kako je vidio da po medijima ima spekulacija vezano uz plaćanje poreza na tako prikupljena sredstva pa stoga to treba bolje objasniti da ne bi bilo netočnih tumačenja.

Mediji, naime, pišu da obitelj Rončević ubrzano traži način da se višak novca za liječenje male Mile, prikupljen na privatnom žiroračunu Milinog oca, što prije prebaci na račun Zaklade "Nora Šitum" i namijeni liječenju nekog drugog djeteta, a da se pritom ne mora platiti porez.

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i pripadajućim pravilnicima, donacije za zdravstvene potrebe (liječenje, operativne zahvate, lijekove i dr.) koje nisu pokrivene osnovnim ili dopunskim zdravstvenim osiguranjem ne podliježu oporezivanju, ali samo do visine utrošenih sredstava za tu namjenu. Ako donirani novac nije u cijelosti utrošen za zdravstvene potrebe primatelja, odnosno ako se skupi više od predviđenoga, taj neutrošeni dio smatra se oporezivim primitkom. Na žiroračunu Milina oca prikupljeno je više od 30 milijuna kuna, a tek polovina tog iznosa potrebna je za njezino liječenje.

- Ovo nije bila prva takva aktivnost i akcija koja je dobila veliku medijsku pozornost, što je sjajno i čestitam medijima da su to tako pratili i podržali što je Hrvatska opet tako ujedinjena na tako plemenitoj aktivnosti. Porezna uprava uvijek ima jedinstven stav prema takvim akcijama, a to je zakonsko rješenje. Zakon o porezu na dohodak, članak 8, vrlo jasno definira da sve što je vezano za takve aktivnosti, a koje su usmjerene na operativne zahvate, liječenje, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala - naglasio je Marić.

Dodao je i da je po novom u sklopu porezne reforme proširen obuhvat onoga što ne podliježe oporezivanju jer se ne smatra dohotkom pa su sad u to uključeni i troškovi prijevoza i smještaj u zdravstvene ustanove.

- To se odnosi i na višak prikupljenih novaca za tu namjenu, a koji će, kako su u ovom slučaju kazali i Milini roditelji, usmjeriti i za neke druge aktivnosti i za drugu djecu, pa i u tom slučaju nema oporezivanja. Roditelji nemaju i ne trebaju imati brige oko toga - poručio je Marić.

hrt/ HIC.hr
foto: N1
 


Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre