Ratni zlocini u BiH

RATNI ZLOČINI MUSLIMANSKIH SNAGA NAD HRVATIMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

NEPOTPUNI POPIS OSUMNJIČENIH ZA RATNE ZLOČINE *

A-E|F-J|K-N|O-Š|T-?

KADRIĆ, BAHRO
- muškarac, 50 godina starosti, muslimanske nacionalnosti. Tijekom sukoba Hrvata i Muslimana (1993./1994.) obnašao je dužnosti tajnika “Ratnog predsjedništva općine Travnik”. Jedan je od onih osoba koje su postrekivale etničko čišćenje općine Travnik (od Hrvata). Ostvario (sebi !) materijalnu korist od malverzacija s imovinom prognanih Hrvata.

KAHRIMAN, BEČO
- muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti, kao pripadnik mudžehedinske jedinice “gerila” sudjelovao u većem broju oružanih napadaja na hrvatska naselja općina Zenice i Travnika. Jedno od naselja je i hrvatsko naselje Buhine kuće, gdje je izvršio strašan masakr nad Hrvatima, a neke su i razapeli na križ, pa poslije iz automatskog oružja ubili.

KAHRIMAN, FADIL
- muškarac, srednje starosne dobi, muslimanske nacionalnosti, kao pripadnik mudžahedinske jedinice “gerila” sudjelovao u većem broju oružanih napadaja na hrvatska naselja, među njima i na naselje Buhine kuće, kod Viteza. Izvršio je masakr nad mnogim Hrvatima, a neke je razapinjao i na križ, iste je tako izmučene, razapete na križu, ubijao iz vatrenog oružja (rafalnom paljbom iz automatske puške).

KAJMOVIĆ, MUNIB
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Viteza, po zanimanju profesor. Predsjednik SDA općine Vitez. Pobornik ekstremnog islamskog fundamentalizma i protivnik svakog pokušaja dogovora na smirivanju situacije između Muslimana i Hrvata u općini Vitez.

KALAJHODŽIĆ, MURIS “MURGO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Bugojno. Sudjelovao je, 08.11.1993., u ubojstvu sedam Hrvata civila koji su ubijeni na području sela Vesela (općina Bugojno), u podnožju brda zvanog Gorica, dok su pokušavali napustiti okupirani grad Bugojno.

KANDŽIĆ, MURIS
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz općine Kakanj. Pripadnik Armije BiH i zapovjednik jednog inproviziranih zeničkih zatvora. Tijekom 1993./1994., sudjelovao je u mnogobrojnim zlostavljanjima (prema nekim informacijama i ubojstvima) zatočenih Hrvata.

KARADŽA, NERVIN “GERMA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je odgovoran za ubojstva većeg broja hrvatskih civila u selu Gračanica (općina Bugojno), koncem srpnja 1993. godine.

KARASALIHOVIĆ, (RAMIZ) HASAN “ROŠEŠA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Novog naselja (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sustavno, sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore, silovanja, brutalna ubojstva...).

KARAULA, DŽEVAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Bukovci (općina Busovača). Pljačkao i uništavao (paljenjem) imovinu Hrvata po selima općine Busovača.

KARIĆ, ADIS
- muško dijete, star 16 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bukovica (općina Kislejak). Tijekom 1993., u više navrata je viđen u uniformi Armije BiH, s oružjem u rukama skupa s pripadnicima specijalne postrojbe Armije BiH. Premda maloljetnik, počinio je brutalne zločine (zlostavljanje, premlaćivanje, ubojstva...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

KARIĆ, AHMET
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).

KARIĆ, (BESIMA) ELVIR
- muškarac, rođen 1974., muslimanske nacionalnosti, iz Zenice. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Gerila”, sudjelovao je u većem broju oružanih akcija navedene postrojbe a napose pri oružanom napadaju na Hrvate sela Buhine kuće kod Viteza gdje je osobno ubio četiri Hrvata starije dobi.

KARIĆ, HAMA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj općini. Kao jedan od zapovjednika muslimanske civilne policije (MUP BiH) u Jablanici, osobno je, tijekom 1993., zapovijedao a i sudjelovao u oružanim napadajima na područje sela i mjesta općine Jablanica u kojima su živjeli Hrvati, pri kojima je ubijen veći broj Hrvata (civila i zarobljenih pripadnika HVO-a), mještana sela Doljani, Grabovica, Drežnica te u samom gradu Jablanica. protjerivanje i zatvaranje Hrvata u logore, koji su za te prilike oformljeni na području opć. Jablanica). (Šifra: Jb110)

KARIĆ, ISMET
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici. Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u razdoblju travanj 1993./ožujak 1994. godine.

KARIĆ, NAZIF
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Direktor poduzeća “DP Grant - Mont”, iz Jablanice. Odmah po otpočimanju muslimanske agresije na Hrvate općine Jablanica (travanj 1993.) podjelio je otkaze svim Hrvatima zaposlenim u poduzeću “DP Grant Mont”.

KARIĆ, OMER
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanica i Konjica’, dr. Safeta Ćibe imenovan je, tijekom ožujka 1993. za ‘drugog sekretara sekretarijata za Narodnu obranu općine Jablanice’. Sam čin promjene vlasti je bio nasilan, uz oružanu silu pripadnika Armije BiH. Nakon imenovanja uzurpira potpunu vlast od legalnog (i legitimnog!) čelništva općine Jablanica. Odstranjuje svaku suradnju s Hrvatima i HVO-m općine Jablanica, čime otpočinje pravi ‘pakao’ za Hrvate koji su živjeli na prostoru općine Jablanica. Otpočinje progon, zatvaranje i ubojstva Hrvata, uništava se i pljačka njihova imovina. Športske dvorane, tvorničke hale, škole, ‘Muzej revolucije’ i drugi objekti pretvaraju se u logore i zatvore za uhićene Hrvate (pripadnike HVO-a i civile).

KARIĆ, (MUHAMED) REDŽO
- muškarac, rođen 18.01.1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela Gornji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

KARIĆ, (NAZIF) REFIK
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KARIĆ, VEHBIJA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, do 1992. godine je bio naslužbi u bivšoj JNA kao časnik. Sudjelovao je u agresiji i oružanim napadajima na Republiku Hrvatsku, tijekom 1991. Po izbijanju ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini postaje pripadnik Armije BiH, član ‘Štaba Armije BiH’ i jedan od zapovjednika Armije BiH. Dana 07.09.1993., sudjelovao je u pripremi, a 09.09.1993., u provedbi ratnog zločina masakra nad hrvatskim pučanstvom sela Grabovica i Drežnica (mjesta se nalaze na krajnjem sjeveru općine Mostar). Bio je nazočan sastanku održanom u bazi “Zukine vojske” u selu Donja Jablanica (općina Jablanica) 08.09.1993., skupa sa Mujicom Beglerovićem, Seferom Halilovićem, i Zulfikarom Ališpagom “Zukom” kada je u tu bazu dovedena i zatvorena skupina uhićenih Hrvata iz Jablanice. Tijekom sastanka s navedenim zapovjednicima Armije i MUP-a BiH pripremao je oružanu akciju nazvanu “Neretva ‘93" u okviru koje je počinjen ratni zločin genocida nad civilnim pučanstvom sela Grabovica kada je brutalno ubijeno više od 30 Hrvata, a veliki broj preživjelih je protupravno uhićen i zatvoren u logor zvan ”Muzej" u Jablanici. Sudjelovao je u pripremama i organiziranju te zapovjedanju provedbe više oružanih akcija pripadnika Armije BiH na Hrvate općine Busovača, tijekom 1993. godine.

KAROLIĆ, (MAHMUTA) EMIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Zenice. Komandant 7. muslimanske brigade (jedna od najekstremnijih postrojbi Armije BiH). Pod komandom ove brigade ubijeno je i izmasakrirano više od 200 Hrvata i Hrvatica u naseljima Ovnak, Šušanj, Grahovćići i Brajkovići.

KASUMOVIĆ, MEHRUD
- muškarac, starosti oko 28 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim pučanstvom.

KASUMOVIĆ, ZAIM
- muškarac, starosti oko 40 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim pučanstvom.

KASUMOVIĆ, ZIJO
- muškarac, starosti oko 42 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podovi (općina Travnik). Osobno se isticao u svom ekstremizmu i netrpeljivosti naspram Hrvata na području općine Travnik, te je svoje stavove i težnje prenosio i na ostale Muslimane (poticao ih) što je, tijekom mjeseca lipnja 1993., rezultiralo oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta općine Travnik nastanjena hrvatskim pučanstvom.

KASUMOVIĆ, ? “MUSA”
- muškarac, starosti oko 22 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podovi (općina Travnik). Osobno je, kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao u oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na hrvatsko pučanstvo sela Čukle koji je počinjen 08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim satima (oko 4:20 sati).

KAZIĆ, NEZIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik 9. brdske brigade Armije BiH stacionirane u mjestu Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Tijekom lipnja i srpnja 1993., počinio je, skupa sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, niz zločina nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti na prostoru općina Sarajevo-Hadžići, Kreševo i Kiseljak. Pri oružanim napadajima pripadnika Armije BiH na sela i mjesta u kojima su živjeli Hrvati, izdavao je zapovjedi, sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH: ‘Koljite Hrvate, sve po redu, i žene i djecu’.

KEČO, MUJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak. Napse veliku brutalnost je iskazao pri zlostavljanju zatočenih Hrvata u logoru “Plinara” (kod sela Klokoti, općina Kiseljak).

KEČO, SMAJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (pljačkanje i uništavanje imovine, zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak, napose u selu Radeljevići. Nakon što su pripadnici Armije BiH zauzeli (okupirali) veći dio općine Fojnica pljačkao je i uništavao imovinu tamošnjih Hrvata (žito, krupnu i sitnu stoku).

KENO, ?
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 40 god., muslimanski ekstremist. Pripadnik Armije BiH, bio je zapovjednik zloglasnog zatvora “Muzička škola” u Zenici, gdje su mnogi Hrvati iz Kaknja podnosili strašne batine i druga maltretiranja, a mnogi su tu i ubijeni.

KESKIN, BEĆIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Glogošnica (općina Jablanica). Zapovjednik jednog voda tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KESKIN, (JUSUF) EDIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963.?, iz Jablanice. Zapovjednik Vojne policije Armije BiH. U Jablanici je imao uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu oformljeni na području općine Jablanica..).

KESKIN, (SALKO) HANKO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1976.? u selu Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KESKIN, (RAMIZ) IGBAL “LIPA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1964.? u selu Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KESKIN, (KASIM) MIRALEM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963.? u selu Glogošnica (općina Jablanica). Pripadnik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KESKIN, (HALIL) SALKO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1952.? u selu Glogošnica (općina Jablanica). Zamjenik zapovjednika tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalima postrojbama Armije BiH (“Zukini ljudi”, “Čedini vukovi” i dr.), na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, zlostavljanja, uhićenja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri uhićenjima pripadnika HVO-a kada su isti nakon uhićenja pretučeni, zlostavljani i fizički maltretirani.

KESTIN, (OMER) MENSUR
- muškarac, rođen 1969. godine, po nacionalnosti Musliman, iz grada Travnika. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “El Mudžahedin” je, tijekom ljeta 1993. godine, u kuću svoga oca doveo oko 30 svojih suboraca (“Mudžahedina”) te je skupa s njima svakodnevno prijetio i vrijeđao pučanstvo hrvatske nacionalnosti u gradu Travniku.

KEVRIĆ, EKREM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Glogošnica (općina Jablanica). Zapovjednik tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.
ŽRAZMAK 6 T =

KEVRIĆ, JUSUF “JUSA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila). Ubio je Slavka Vrlića koji ga je molio da mu poštedi život i u zamjenu mu nudio ugostiteljsku radnju i osobni automobil ali su sve molbe ostale bez rezultata. Skupa s Amirom Spahićem zvanim “Prpa” je uz Slavka Vrljića ubio i Marinka Antunovića.

KEĆO, (ASIM) SELVER
- muškarac, rođen 01.12.1972., po nacionalnosti Musliman, iz sela Žeželovo (općina Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, teror, premlaćivanja, protjerivanja, zatvaranja u logore i zatvore, zlostavljanja i mučenja zatočenika, silovanja, brutalna ubojstva...).

KEVRIĆ, ŠERIF
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik jednog voda tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KIŠEVLJAK, (MUJO) ISMET
- muškarac, rođen 27.06.1950., po nacionalnosti Musliman, u selu Bukovci (općina Busovača). Tijekom 1993., sudjelovao je u pljački i uništavanju (paljenjem) imovine Hrvata u selima busovačke općine (Oselište, Gusti Grab, Bukovci, Nezirovići i Kaćuni).

KLADUŠAK, MUSTAFA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Sovići (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.

KLADUŠAK, RAMIZ
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen u selu Sovići (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.

KLEPO, (ZAHIRA) MIRSAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čehari (općina Jablanica), po zanimanju diplomirani ekonomist. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanice i Konjica’, dr. Safeta Ćibe, imenovan je za predsjednika (drugog po redu) Izvršnog Odbora općine Jablanica. Skupa s Mirsadom Omerikom i Salkom Klepom je predlagao provedbu represivnih mjera prema Hrvatima, s ciljem ograničavanja ljudskih prava i sloboda Hrvata Jablanice, te je “zaslužan” za veliki progon Hrvata iz Jablanice, tijekom 1993. godine.

KLEPO, SALIH
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj općini. Po nalogu ‘Predsjednika ratnog predsjedništva općina Jablanice i Konjica’, dr. Safeta Ćibe, imenovan je za predsjednika (trećeg po redu) Izvršnog Odbora općine Jablanica. Tijekom 1993., sudjeluje u pripremi provedbe politike genocida nad Hrvatima općine Jablanica koju su pripadnici Armije i MUP-a BiH, od 15.04.1993. započeli sprovoditi u djelo.

KLEPO, (RAMO) SALKO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Čehari (općina Jablanica), po zanimanju diplomirani inžinjer. Skupa s Mirsadom Klepom i Mirsadom Omerikom je predlagao represivne mjere s ciljem ograničavanja ljudskih prava i sloboda Hrvata Jablanice, te je vrlo “zaslužan” za veliki progon Hrvata iz Jablanice, tijekom 1993. godine.

KLEPO, SEJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Sada je navodno zapovjednik MUP-a u Jablanici. Imao je uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu osnovani na području općine Jablanica..).

KLISARA, IBRAHIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Šahinovići (općina Kiseljak). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH) je, tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, protjerivanja...).

KOPČIĆ, MEHO
- muškarac, star 35 godina, po nacionalnosti Musliman, iz Novog Travnika. Pripadnik Armije BiH. Vršio zločine zlostavljanja, premlaćivanja i ubijanja Hrvata na području sela Šenkovića (općina Novi Travnik).

KOPŠO, (MEHO) MUJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj općini, po zanimanju električar. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH iz Jablanice sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti općine Jablanica. Sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.

KORELIĆ, ? “FREJZER”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik postrojbi Armije BiH. Vršio hapšenja, zlostavljanja, ubijanja civila žena i muškaraca u selu Počulica općina Vitez, tijekom 1993. godine.

KORMAN, BAJRO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KORMAN, MUJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČ, NASER
- muškarac, rođen 1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela Rostovo (općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH. Vršio ekstremnu muslimansku promidžbu i postrekivao sukobe između Hrvata i Muslimana. Počinio ratne zločine (ubojstva i zlostavljanja) Hrvata na području dijela općine Novi Travnik koji je pod kontrolom Armije BiH.

KOVAČEVIĆ, (LUTVO) ALMIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, AVDO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Rodići (općina Jablanica). Pripadnik 44. brigade Armije BiH (snajperist) iz Jabalnice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KOVAČEVIĆ, ENES
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Tijekom 1993. godine, obnašao je visoku dužnost u vojnoj hijerarhiji u 4. korpusu Armije BiH (zapovjednik 44. brigade zvane “Neretva”) sa područjem djelovanja na prostoru općine Jablanica i sjevernom dijelu općine Mostar (područje sela Drežnica, Grabovica i Vrdi) te je kao takav imao na raspolaganju više tisuća sebi potčinjenih pripadnika Armije BiH, koji su, tijekom 1993. godine, počinili veći broj masovnih, ratnih zločina na području sela Doljani, Drežnica, Grabovica, te u samom gradu Jablanici... Skupa sa sebi nadređenim časnicima Armije BiH i članovima tzv. “Ratnog predsjedništva” općine Jablanica planirao je i provodio pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica, tijekom 1993. godine (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica... Protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu oformljeni na području općine Jablanica..).

KOVAČEVIĆ, HIMZO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, MUJICA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, RAHMAN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, SUAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, ŠEFIK
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, nastanjen u Jablanici. Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u razdoblju travanj 1993./ožujak 1994. godine.

KOVAČEVIĆ, ZIJAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOVAČEVIĆ, ? “ĆELO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, prije rata je radio u firmi “Konstruktor” iz Splita. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KOVAČEVIĆ, ? “LOLA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman (brat Suada Kovačevića). Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

KOZIĆ, ENES
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Jablanica ili Konjic. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Hazimom Kozićem, Dževadom Ćosićem i Hamzom Ćosićem, 23.03.1993. iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvu Mate Stjepanovića, Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.

KOZIĆ, HAZIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s Enesom Kozićem, Dževadom Ćosićem i Hamzom Ćosićem, 23.03.1993. iz vatrenog oružja počinio okrutno ubojstvu Mate Stjepanovića, Hrvata iz općine Konjic, ispred pokojnikove kuće.

KREČINIĆ, ZAIM “PLOTINA”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Ostrošca (općina Jablanica). Kao jedan od čuvara u logoru “Muzej” u Jablanici, sudjelovao je u provedbi psihičkog i fizičkog zlostavljanja zatočenih Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) u razdoblju travanj 1993./ožujak 1994. godine.

KRNJIĆ, (OMER) HAZIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelačići (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

KRNJIĆ, JASMIN
- muškarac, star 30 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Krnjić Potok (općina Novi Travnik). Zapovjednik postrojbe Vojne policije Armije BiH na podurčju općine Novi Travnik. Skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH sudjelovao je, tijekom 1993./1994., u mnogobrojnim oružanim napadajima na Hrvate općine Novi Travnik.

KRNJIĆ, (OMER) MIRALEM “PAJA”
- muškarac, iz sela Jelačići - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Kao pripadnik izviđačko -diverzantske skupine 44. brigade Armije BiH iz Jablanice sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila). Osobno je iz zasjede, na lokalitetu zvanom “Stipića Livada” (selo Doljani) sudjelovao u ubojstvu većeg broja Hrvata koji su odstupali pred muslimanskom agresijom na selo Doljani.

KUBIĆ, (HASAN) BEĆIR “LUTVO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 39 godina, iz sela Doljani - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

KUBIĆ, FADIL
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

KUBIĆ, FIKRET “FIKO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Slatine. Tijekom 1993. i 1994., je kao pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).

KUBIĆ, (RAMIZ) NEDŽAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 23.05.1973. u selu Doljani - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

KUBURA, AMIR
- muškarac, rođen 1964., po nacionalnosti Musliman. Koordinator postrojbi Armije BiH ispred 3. korpusa Armije BiH.

KUKIĆ, RAMIZ
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Sovići (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici gdje su bili izloženi zlostavljanju; neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.

KUKIĆ, ZIJAD
- muškarac, star 35 godine, po nacionalnosti Musliman, iz sela Kasapovići (općina Novi Travnik). Načelnik Vojne policije Armije BiH na području općine Novi Travnik.

KULAŠIN, KASIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Kreševo. Kao pripadnik Armije BiH organizira i sudjeluje u više oružanih napadaja na područje općine Kreševo. Najčešći napadaji pripadnika Armije BiH su se odvijali pravcima Tarčin - Perinski propust - Blinje. U tim oružanim akcijama u potpunosti su protjerali hrvatsko pučanstvo iz sela Perin (općina Kreševo) kojeg su opljačkali a potom spalili.

KULIĆ, SABAHUDIN
- muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH, vršio zločine okrutnog ubojstva i pljačke nad Hrvatima u naselju Gornje Vardište, općina Zenica, dana 23.04.1993. godine.

KULIĆ, SAMIR
- muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH, vršio zločine, ubojstva i pljačke nad Hrvatima u naselju Gornje Vardište, općina Zenica, dana 23.04.1996. godine.

KULJANIN, MIRO
- muškarac, po nacionalnosti Srbin (supruga Muslimanka), iz grada Konjica, općina Konjic, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine (nakon napadaja pripadnika Armije BiH na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani /općina Jablanica/ i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba /28 pripadnika HVO-a i osam civila/), u selu Doljani pri masovnom uhićenju i odvođenju civilnog pučanstva hrvatske nacionalnosti iz sela Doljani u zatočeništvo, te pljačkanju i uništavanju civilne imovine i dobara.

KURIĆ, ISMETA
- žensko, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanica u istoimenoj općini. Kao pripadnica Armije BiH, sudjelovala je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela općine Jablanica i njihovu imovinu, kada je ubijeno i izmasakrirano, veći broj civila i pripadnika HVO-a. Preostalo pučanstvo jednim dijelom odvedeno u zloglasni logor zvani “Muzej”, gdje mnogi nisu od zlostavljanja ni preživjeli, a ostali su protjerani.

KURT, (JUSO) SEAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1963. u selu Glogošnica - Jablanica. Zapovjednik Vojne policije Armije BiH u Jablanici koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, zlostavljanja, uhićenja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Maltretirao je, te omogućavao drugima zlostavljanja i druga maltretiranja zatočenih Hrvata u logoru “Muzej” u Jablanici.

KURTEŠEVIĆ, ISMET “MEČE”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Travnika. Zapovjednik specijalne policije zvane “Mečetova policija”, koja je naoružana harala gradom ulijevajući strah i maltretirajući preostale Hrvate Travnika, za što su javno pohvaljeni od političkih struktura SDA Travnika.

KURTOVIĆ, AHMED
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KURTOVIĆ, FIKO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KURTOVIĆ, HASO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar). Pripadnik tzv. “Drežanskog bataljuna” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

KURTOVIĆ, ZIJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Drežnica (općina Mostar). Zapovjednik postrojbe Vojne policije Armije BiH u selu Drežnica (općina Mostar) koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).

LAVIĆ, JUSUF “JUSO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, do rata je radio kao policajac u SUP-u u Jablanici, sada je prema nekim navodima isljednik u MUP-u u Jablanici. Tijekom 1993. i 1994., sudjelovao je, kao pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). 09.09.1993. je kao zapovjednik predvodio jednu diverzantsku postrojbu Armije BiH pri oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovica, tijekom istražnih radnji zatočene Hrvate je psihički i fizički zlostavljao, te ih prisiljavao na potpisivanje priznanja o njihovom osobnom učešću u provedbi zlodjela nad Muslimanima.

LENDI, (ALIJE) ŠEFIK
- muškarac, 02.05.1954., muslimanske nacionalnosti, iz sela Bistro (općina Novi Travnik). Kao pripadnik Armije BiH mnoge Hrvate, civile i zarobljene pripadnike HVO-a maltretira i fizički zlostavlja. Tako je Peri Vili, zarobljenom pripadniku HVO-a udarcima polomio više rebara.

LENDO, AGAN
- muškarac, rođen 1948., po nacionalnosti Musliman, iz sela Rostovo (općina Novi Travnik). Pripadnik Armije BiH. Vršio svestranu muslimansku promidžbu pozivajući na sukob Hrvata i Muslimana. Znakovita je njegova izjava: “Ovdje jednog naroda neće biti, Hrvata ili Muslimana”.

LENDO, REFIK
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik Armije BiH u Gornjem Vakufu/Uskoplju (prije toga je bio zapovjednik Armije BiH u Travniku). Sa sebi potčinjenim Fahradin Agićem je radio na organiziranju i pokretanju oružanih napadaja na pripadnike HVO-a općine Gornj Vakuf/Uskoplje, tijekom 1992. i 1993. godine.

LEPARA, ZIJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik postrojbe Armije BiH kojom je zapovjedao Zulfikar Ali Špaga zvani “Zuka”, 22.04.1993. godine, u selu Vrci (općina Konjic), skupa s drugim pripadnicima Armije BiH je, počinio ubojstvo najmanje dvoje civila hrvatske nacionalnosti, mještana sela Vrci (Ana Kožul zvana “Anuša” (1929.) i Ivan Stanić (1935.)).

LEPIR, MUNIB
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Miljevine (općina Foča). Pripadnik Vojne policije Armije BiH u Jablanici, koja je s drugim postrojbama Armije BiH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri svakodnevnim zlostavljanjima i maltretiranjima zatočenih Hrvata u logoru “Muzej” u Jablanici.

LETICA, MUHAREM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

LETUKA, (HASAN) ENES
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 29 godina, iz Jablanice, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

LETUKA, HIKMET
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Podbriježje (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, od 15.04.1993. nadalje je sudjelovao u provedbi politike genocida nad Hrvatima koji su živjeli na području općine Jablanica.

LIHOVIĆ, HUSO
- muškarac, rođen 1958., po nacionalnosti Musliman. Časnik za sigurnost i zapovjednik Vojne policije 7. brigade 3. korpusa Armije BiH iz Zenice. Tijekom 1993./1994., skupa sa sebi potčinjenim pripadnicima Armije BiH, provodio je etničko čišćenje zeničke regije od hrvatskog pučanstva.

LIKOVIĆ, SENAD “SENO”
- muškarac, starosti oko 45 godina, po nacionalnosti Musliman, iz sela Han Bila (općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH je, 08./09.1993. godine, sudjelovao u oružanom napadaju na hrvatsko pučanstvo sela Brajkovići.

LIPOVAC, HIKMET
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, kao pripadnik postrojbe Armije BiH zvane “Neretvica” kojom je zapovjedao Hasan Hakalović,  01.05.1993., u selu Mrkosovice (općina Konjic), ubio Hrvata Cvitana Kneževića, starca rođenog 1927. godine, dok je ovaj sahranjivao jednu pokojnicu.

LISOVAC, (OMER) AVDO
- muškarac, rođen 23.12.1955., po nacionalnosti Musliman, rođen u Kiseljaku a nastanjen u Kreševu (G. Jankovića 1), po zanimanju tehničar. Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994., sustavno pljačkao imovinu te progonio i ubijao Hrvate iz sela na području općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik.

LISOVAC, (ŠERIF) IBRAHIM - muškarac, rođen 27.09.1949., po nacionalnosti Musliman, rođen u Kreševu a stalno nastanjen u Sarajevu (Faletići b.b., Stari Grad), po zanimanju vjerski službenik na službi u Mešihatu islamske vjerske zajednice u Sarajevu, bio je i tajnik Gazihusretbegova vakufa u Sarajevu. Početkom 1992., a po zadatku Islamsko vjerske zajednice (IVZ) Sarajevo, dolazi u svoje rodno mjesto Kreševo poradi formiranja udruženja. Poslije se, kroz rad, ispostavlja da je glavni cilj udruženja stvaranje ‘Islamske Republike BiH’. Prije rata je obišao više Islamskih zemalja. Dolaskom u Kreševo okuplja svoje povjerljive prijatelje, u koje je od ranije imao povjerenje, s ciljem preuzimanja vlasti (svim sredstvima) na području općine Kreševo. Za ovaj “posao” kao najpogodnije odabire Muslimane - intelektualce iz grada Kreševa i to Kasmira Kulašina i Vahida Fatića te Muslimane s činovima pričuvnih oficira bivše JNA te skupa s njima osniva “Opštinski Štab Armije BiH Kreševo”. Osim do sad navedenog, okuplja muslimanski puk te ga sistematski priprema na psihološki rat protiv Hrvata (civila i pripadnika HVO-a) i tako stvara pretpostavke za preuzimanje vlasti i za stvaranje totalitarne ‘Islamske države BiH’. Preko svojih emisara a i osobno djeluje (kretanjem od sela do sela) na svijest muslimanskog naroda govoreći im o nemogućnosti zajedničkog života sa Hrvatima, odnosno hrvatskim narodom, pa čak izjednačavanjem Srba i Hrvate kao zajedničkih neprijatelja muslimanskog naroda. Ovakvo promidžbeno djelovanje je dovelo do oružanog napadaja pripadnika Armije BiH na Hrvate grad Kreševa i mnogih naselja općine Kreševo u kojima žive Hrvati (Perin, Blinje, Dežavac, Crnički, Kamenik, a djelomično Bjelovići) gdje su mnogi Hrvati ubijeni ili protjerani a njihova imovina opljačkana ili uništena.

LIVNJAK, DINO
- muškarac, po nacionalno Musliman. Kao pripadnik Armije BiH počinio je ratne zločine teškog fizičkog zlostavljanja (premlaćivanje) i etničkog čišćenja područja sela Kruščica (općina Vitez) od hrvatskog pučanstva.

LUGAN, ZIJO
- muškarac, star 32 godine, po nacionalnosti Musliman, sa područja Zapadne Bosne. Kao pripadnik Vojne policije Armije BiH, tijekom 1993. počinio je zločine nad zatočenim hrvatskim civilima u zatvorima Opare i srednjoškolskog centra u Travniku.

LUKOVIĆ, (OMER) JASMIN
- muškarac, star oko 25 godina, po nacionalnosti Musliman, iz dijela sela Čukle zvanog Gornje Čukle (općina Travnik). Kao pripadnik 3. Korpusa Armije BiH, 08.06.1993. godine, u selu Čukle, izveo je dvojicu zatočenika, braću Dragu i Miroslava Lauša, Hrvate po nacionalnosti, i naočigled njihove majke ih mučio a potom odveo do obližnje kuće (vlasnik kuće je Muharem SSoftić) i tu ih obojicu ubio.

LUKOVIĆ, (MUJO) OMER
- muškarac, star oko 50 godina, po nacionalnosti Musliman, iz dijela sela Čukle zvanog Gornje Čukle (općina Travnik). 08.06.1993. godine, na lokaciji zvanoj “Ušice” (dio sela Čukle) je odbio pomoći ranjenom Boži Žabiću, Hrvatu iz sela Čukle kojeg je trebalo prevesti do liječnika već je zapovjedio ostalim Hrvatima koji su bili uz ranjenog Božu da se udalje a kad su se udaljili na cca 100 metara čuli su se pucnji, kojima je ubijen Božo od strane Omera Lukovića i njegovih suboraca.

MACANOVIĆ, ADIS
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 1993., u napadajima na Hrvate u selima na području općine Konjic (Buturović Polje, Obri...). Prema neprovjerenim informacijama poginuo je u borbama s pripadnicima HVO-a.

MAHMUTAGIĆ, SENAD “ĆEVAP”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelovca (općina Maglaj). Kao pripadnik Armije BiH (snajperist) je u vremenu od 24.06.1993. do 05.05.1994., snajperskim rasprskavajućim streljivom ubio i teško ranio više desetaka osoba hrvatske nacionalnosti (civila i pripadnika HVO-a) na području sela Tomići (općina Maglaj).

MAKSUMIĆ, (ALIJA) HIDAJET “MAKS”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani - Jablanica. Pripadnik MUP-a BiH iz Jablanice. Po zapovjedi Emina Zebića, načelnika MUP-a Jablanica organizirao je i predvodio skupinu pripadnika MUP-a Jablanica koja je 28.07.1993. sudjelovala u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MAKSUMOVIĆ, MUSTAFA “MUĆO”
- muškarac, rođen 1958., po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani (općina Jablanica). Kao  pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MALČO, NEDŽAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Samostalnog bataljuna Armije BiH zvanog i “Ćelina jedinica”, sudjelovao je pri oružanom napadaju Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Grabovice, kada je ubijeno i izmasakrirano više od 30 osoba a preživjelo pučanstvo je uglavnom uhićeno i zatočeno u logor “Muzej” u Jablanici.

MALI, SELMO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Žepča. Načinio je spiskove Hrvata grada Žepča koji su trebali biti ubijeni u oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na Hrvate grada i općine Žepče. Spiskove je načinio skupa sa svojim sugrađaninom Enverom Jahićem.

MALOVIĆ, ALIJA “ALE”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jelačići - Jablanica, pripadnik Armije BiH. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MALOVIĆ, AVDO “ŠOK”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice. Kao pripadnik diverzantske grupe Armije BiH stacionirane u Jablanici, sudjelovao ja 28.07.1993., u oružanom napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Doljani i njegovih zaselaka, prema unaprijed pripremljenom planu (od strane ‘Ratnog predsjedništva’ Jablanice), pri kojem je ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MALOVIĆ, ZENAIDA “CIČKA”
- žena, po nacionalnosti Muslimanka, iz grada Jablanice u istoimenoj općini, nepoznat status. Osobno je 28.07.1993., skupa s nekolicinom žena (Muslimanki) iz grada Jablanice, došla u selo Doljane, i iživljavala se nad mrtvim tijelima ubijenih (izmasakriranih) Hrvata koja su bila izložena ispred zgrade seoskog zadružnog Doma.

MANDŽIĆ, ENES
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1994., obnašao je dužnosti šefa sigurnosti u logoru “Stadion” (na igralištu nogometnog kluba “Iskra”) u Bugojnu.

MANJUŠAK, (ISMET) ENES
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Jakelići (općina Bugojno). Tijekom 1993. je, u gradu Bugojno, osobno ubio Hrvaticu Pavku Maros (1934.) na pragu (ulazu) njene kuće.

MARIĆ, (AHMET) MUHAMED
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, diplomirani ekonomist, iz Jablanice, direktor poduzeća “DP Granit” u Jablanici. Tijekom 1993. godine, obnašao je dužnost potpredsjednika “Ratnog predsjedništva Jablanice” u administraciji općine Jablanica (u svemu je zamjenjivao Safeta Ćibu, predsjednika “Ratnog predsjedništva Jablanice”) te je imao uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica u 1993. godini (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica, protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu, osnovani na području općine Jablanica..).

MARIĆ, NAZIF
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MARIĆ, SALEM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MARIĆ, (JUSE) SEAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Jablanice, po zanimanju profesor ONO i DSZ (općenarodne obrade i društvene samozaštite). Prije rata radio je kao sekretar u jablaničkom SUP-u. Kao pripadnik MUP-a u Jablanici, tijekom 1993., imao je uvida u planove i pripreme za sve ono što se događalo na području općine Jablanica tijekom iste godine, (napadaji i ubojstva Hrvata u selima Doljani, Grabovica, Drežnica, mjestu Jablanica te protjerivanja i zatvaranja Hrvata u logore koji su namjenski, u tu svrhu, osnovani na području općine Jablanica..). Izravno je radio na protjerivanju (izbacivanju) Hrvata iz stanova u Jablanici. Trenutačno je napustio Bosnu i Hercegovinu i nalazi se negdje u inozemstvu.

MASLIĆ, NAZIF
- muškarac, star 55 godina, po nacionalnosti Musliman, iz Novog Travnika. Tijekom 1993. bio je predsjednik muslimanske Vlade općine Novi Travnik.

MASLO, IGBAL
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Zapovjednik jednog voda tzv. “Bataljuna Glogošnica” 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i u pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

MASLO, (REDŽO) JASMIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Donja Jablanica (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici. Tamo su bili izloženi zlostavljanju, neke mlađe ženske osobe su silovane, a pojedine starije osobe nisu preživjele torturu i glad.

MASLO, (MUMIN) MIRALEM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani - zaselak Krkače (općina Jablanica). Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici. Tamo su bili izloženi zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjavanja i nasilnoj smrti.
MAŠIĆ, ABDULAH - muškarac, po nacionalnosti Musliman, pripadnik Armije BiH. 16.04.1993. godine, sudjelovao je u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MAŠIĆ, ĆAZIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MAŠIĆ, NIHAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 17 godina, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MAŠIĆ, RIFAT
- muškarac, muslimanske nacionalnosti, pripadnik postrojbi Armije BiH, činio okrutne zločine (ubojstva i pljačke), te etničkog čišćenja nad Hrvatima. Dana 21.04.1993. godine, Rifat sa sinovima ulazi u selo Bilivode, općina Zenica, gdje su počinili okrutno ubojstvo Mirka Letića, Joze Krište, Luke Šestana i mnogih drugih, a potom iste spalili.

MAŠIĆ, ZAIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a).

MATORUGA, ABDULAH “AVDICA”
- muškarac, rođen 1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela Misoča (općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH: Rašidom Džafićem zvanim “Raško”, Namirom Mečetovićem i Ramom Bešlijom je tijekom mjeseca travnja 1993. u mjestu Gornja Breza (općina Breza) ubio četiri (dvije žene i dva muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković, Petra Novaković i Rajka Novaković. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Zajedno s istim pripadnicima Armije BiH je, u selu Gornja Zimča (općina Visoko), 13./14.11.1993., u kasnim noćnim satima, nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te zaklalo Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.) prethodno ih mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.

MEHIĆ, ŠAĆIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, s područja općine Gacko. Do kraja mjeseca studenog 1993. bio je zamjenik Ismeta Dedajića - upravitelja logora “Muzej” u Jablanici, a u razdoblju od kraja studenog 1993. do ožujka 1994. godine, obnašao je dužnost upravitelja logora zvanog “Muzej” u Jablanici u kojem su bile zatočene osobe hrvatske nacionalnosti (civili i pripadnici HVO-a) s područja općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor... a koji su tijekom zatočeništva bili izloženi zlostavljanjima, maltretiranjima, izgladnjivanju...

MEKIĆ, ASIM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao zapovjednik postrojbe Armije BiH iz sela Kaćuni (općina Busovača) odgovoran je za protjerivanje Hrvata na području Busovače tijekom 1993./1994. te pljačkanje i uništavanje imovine protjeranih Hrvata.

MEMIDŽEVIĆ, (HUESIN) BEHADIL
- muškarac, rođen 05.03.1953. god., po nacionalnosti Musliman, iz mjesta Vlasenica u istoimenoj općini. Pripadnik Armije BiH. Tijekom mjeseca lipnja 1993. imenovan je, od strane ‘Komande Armije BiH’ odnosno po zapovjedi ‘Načelnika Štaba Armije BiH’, Sefera Halilovića, za zapovjednika ‘OG Istok’ sa zonom odgovornosti na području općina Visoko, Breza, Kiseljak, Kreševo i Fojnica. Na ovu dužnost postavljen je sa zadaćom organiziranja oružanih napadaje pripadnika Armije BiH na postrojbe HVO-a u području navedenih općina a s ciljem potpunog preuzimanja vlasti i stvaranje pretpostavki (protjerivnje hrvatskog pučanstva s navedenih prostora) za naseljavanje tih područja izbjeglicama muslimanske nacionalnosti, koje su srpske agresorske snage protjerale sa područja općina Foča, Goražde, Višegrad, Jajce... Pod svojim zapovjedništvom imao je konstantno, između ostalih, sljedeće postrojbe Armije BiH: 302. motorizirana brigada, 126. i 306. brdska brigada, općinski ‘Štab Armije BiH Kiseljak’. Prema potrebi na područja navedenih općina i pod kontrolu ‘OG Istok’ su dolazili i pripadnici sljedećih postrojba Armije BiH: 7. muslimanska brigada i 17. krajiške brigade. Na područjima općina koje su bile u zoni odgovornosti ‘OG Istok’ je tijekom 1993./1994., od strane pripadnika Armije BiH počinjen veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a). Veliki broj zločina nad Hrvatima je počinjen u logorima i zatvorima koji su namjenski, u tu svrhu, osnovani na području u zoni odgovornosti ‘OG Istok’: ‘Plinara-Bilalovac’, ‘Silos-Tarčin’, zatvor u selu Kaćuni (općina Busovača), vojni zatvor u selu Dusina (općina Fojnica), zatvor u osnovnoj školi u gradu Fojnici.... Nakon što je imenovan za zapovjednika ‘OG Istok’, proveo je smjenu dotadašnjih zapovjednika ‘općinskih štabova Armije BiH’ za Kiseljak i Fojnicu, jer nije imao dovoljno povjerenja u njih.

MEMIĆ, ALIJA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MEMIĆ, ATIF
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MEMIĆ, EMIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, star oko 60 godina, iz sela Trusina (općina Konjic). Naoružan puškom, sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MEMIĆ, FADIL
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a). Pri izvođenju napadaja isti je ozlijeđen (ranjen).

MEMIĆ, HANEMIJA
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MEMIĆ, (EMIN) MIRALEM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1960.? godine, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MEMIĆ, (EMIN) SMAIL
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1957. godine, iz sela Trusina (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina, kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MEŠETOVIĆ, NAMIR
- muškarac, rođen 1970., po nacionalnosti Musliman, iz sela Misoča (općina Ilijaš). Pripadnik Armije BiH. Skupa s pripadnicima Armije BiH: Rašidom Džafićem zvanim “Raško”, Abdulahom Matorugom zvanim “Avdica” i Ramom Bešlijom je tijekom mjeseca travnja 1993., u mjestu Gornja Breza (općina Breza) ubio četiri (dvije žene i dva muškrca) civilne osobe srpske nacionalnosti: Milku Novaković, Obreniju Novaković, Petra Novaković i Rajka Novaković. Poslije ubojstva su opljačkali imovinu žrtava. Zajedno s istim pripadnicima Armije BiH je, u selu Gornja Zimča (općina Visoko), 13./14.11.1993., u kasnim noćnim satima, nasilno provalio (kroz krov) u obiteljsku kuću Jure Blaževića, te zaklalo Juru Blaževića, njegovu suprugu Fridu i njezinu majku Anu Grgić (1919.) prethodno ih mučeći i zlostavljajući. Poslije ovog zločina opljačkali su imovinu žrtava.

MLAĆO, DŽEVAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993./1996. bio je predsjednik “Ratnog predsjedništva općine Bugojno”. Izravno odgovoran za zločine počinjene tijekom 1993. - 1996. od strane pripadnika Armije BiH nad zarobljenim Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) u Bugojnu. Zakleti je neprijatelj Hrvata i protivnik svakog suživota između Hrvata i Muslimana. Glavni zapreka povratku Hrvata u Bugojno, čime snosi izravnu odgovornost za neuspjeh provedbi Washingtonskih i Daytonskih sporazuma na području općine Bugojno. Odgovoran za uhićenje i nestanak (smrt?) 26 Hrvata iz Bugojna (tzv. ‘Bugojanska grupa zatočenika’).

MLIVO, UZEIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Sandžaka (Srbija). Tijekom 1993./1994. bio je član “Ratnog predsjedništva općine Bugojno”.

MOTIKA, HAJRUDIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993., kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

MOTIKA, (MUHAMED) MIRSAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1966. u selu Papci - Prozor, nastanjen u Jablanici. Pripadnik jedne od specijalnih postrojba Armije BiH koja je s drugim postrojbama Armije BiH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Sudjelovao je pri ubojstvu jednog zatočenog Hrvata (rodom iz Jajca) u logoru “Muzej” u Jablanici, te pri zlostavljanju i maltretiranju ostalih zatočenika.

MOTIKA, (MUHAMED) SENAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1961. u Jablanici, pripadnik pričuvnog sastava MUP-a Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MRAVOVIĆ, MUHAREM “MRAV”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, starosti oko 23 godine, iz sela Parsovići (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MRNJAVAC, ANĐELKO
- muškarac, po nacionalnosti Hrvat (?), iz mjesta Tarčin (općina Sarajevo-Hadžići). Kao pripadnik muslimanske civilne policije (MUP BiH), je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima MUP-a i Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, protjerivanja...).

MUJADŽIĆ, MIRZA
- muškarac, politički čelnik SDA (do rata je bio predsjednik ogranka SDA za općinu Prijedor), do lipnja 1992. godine, živio na području općine Prijedor (u mjestu Kozarac), po nacionalnosti Musliman. Od sredine 1992. godine, živi i politički djeluje na području općine Travnik, prema tvrdnjama svjedoka jedan je od vodećih političkih čelnika iz reda muslimanskog naroda na području općine Travnik, koji su se zalagali da dođe do sukoba između Hrvata i Muslimana na području općine Travnik. Tijekom kolovoza 1996. je, sukladno rezultatima izbora, izabran za zastupnika SDA (iz općine Prijedor) u Skupštini srpskog entiteta.

MUJAN, “ŽUTI”
- muškarac, rođen 1960., po nacionalnosti Musliman, iz sela Pazarić (općina Sarajevo-Hadžići), do rata je slovio kao opasni kriminalac. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993., počinio, skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, niz zločina nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti na prostoru općina Sarajevo-Hadžići, Kreševo i Kiseljak.

MUJEZINOVIĆ dr., MUHAMED
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pobornik ekstremnog islamskog fundamentalizma. Kao predsjednik muslimanskog dijela općine Vitez raspirivao je mržnju prema Hrvatima, te podstrekivao na sukobe na relaciji Hrvata i Muslimana, a s time i na zločine nad Hrvatima od strane Armije BiH. Osobno je u suradnji sa svojim bratom - vjerskim službenikom, koji boravi u Americi, doveo prve strane plaćenike arapskog podrijetlla (mudžehedine) u BiH. Preko lokalne muslimanske radijske postaje “Vitez 325" svakodnevno je svojim izvješćima i komentarima širio strah i mržnju prema ”ustašama". Jedan od glavni krivaca za izbijanje sukoba između Hrvata i Muslimana u Vitezu.

MUJIĆ, AVDET
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MUJIĆ, (AHMET) SENAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak a i na prostoru općine Kreševo (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja te zlostavljanja i mučenja zatočenih Hrvata, brutalna ubojstva i protjerivanja...).

MUJKANOVIĆ, SULJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Doljani, općina Jablanica, pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice ili pripadnik republičkog MUP-a iz Jablanice. Sudjelovao je, 28.07.1993. godine, u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica) i njihovu imovinu, kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i osam civila).

MUNIKOZA, (HAMDO) NEDŽAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanica u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, 28.07.1993., u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti, mještane sela Doljani (općina Jablanica), kada je izmasakrirano i ubijeno 36 osoba (28 pripadnika HVO-a i 8 civila), a preživjelo hrvatsko pučanstvo je, protjerano ili zatočeno u logoru zvanom “Muzej” u Jablanici, bilo izloženo zlostavljanju, mučenju, torturi izgladnjivanja i nasilnoj smrti.

MUNIKOZA, (HAMDO) SENAD “SENO”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Tijekom 1993. i 1994. je kao pripadnik postrojbe MUP-a u Jablanici, koja je s postrojbama Armije BIH na širem području općina: Jablanica, Konjic, Mostar, Prozor i dr. počinila organizirano etničko čišćenje, uhićenja, zlostavljanja, bespravna zatvaranja (u, za tu priliku, organizirane logore na području općina Jablanica i Konjic), te ubojstva Hrvata (civila i pripadnika HVO-a). Osobno je a prema zapovijedi Emina Zebića, načelnika MUP-a Jablanica, organizirao, predvodio i zapovjedao skupinom združenih muslimanskih snaga (pripadnika Armije BiH i MUP-a Jablanica), koja je 28.07.1993. sudjelovala u napadaju na pučanstvo hrvatske nacionalnosti u zaseoku Krkača (selo Doljani - općina Jablanica) i njihovu imovinu, gdje je izmasakrirano i ubijeno devet a teže ranjeno pet osoba.

MURATOVIĆ, MIRALEM “CRNI”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Svojim izjavama i izvješćima na lokalnoj TV - postaji pridonosio je stvaranju odbojnosti i netrpeljivosti kod Muslimana prema Hrvatima u Jablanici i na širem području pod kontrolom Armije BiH.

MUSIĆ, (MUHAREM) NASER
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik nekakve specijalne postrojbe Armije BiH posebno se isticao u zlostavljanju i iživljavljavanju nad zatočenim Hrvatima (civilima i pripadnicima HVO-a) u Bugojnu tijekom 1993./1994. Hicem iz pištolja je tijekom srpnja 1993., u gradu Bugojnu, ubio Dragu Avira, nakon što je od istog iznudio priznanje da je bio snajperist, premda je dotični bio civil koji je u grad Bugojno došao neposredno prije napadaja Muslimana na Hrvate Bugojna.

MUSLIĆ, SAMIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Žepča. Kao pripadnik Armije BiH (snajperist i propagandist), tijekom 1992., provodio lažnu promidžbu protiv Hrvata, a poslije kao snajperist ubijao Hrvate na području općine Žepče ne prezajući ni od čega (ne birajući ni spol ni starosnu dob). Javno je izgovarao parolu: “ubi’ sve što se živo kreće, jer je ‘ustaško’.”

MUSLIĆ, ZIJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Vojne policije Armije BiH, tijekom 1993. počinio je zločine nad zatočenim hrvatskim civilima u zatvorima Opare i srednjoškolskog centra u Travniku.

MUSTAFIĆ, MUJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, rođen 1957. godine, iz sela Kruščica (općina Konjic). Kao pripadnik Armije BiH sudjelovao je, 16.04.1993. godine, u oružanom napadaju na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Trusina (općina Konjic), kada su ubijena 22 Hrvata - mještana toga sela (16 civila i šest pripadnika HVO-a).

MUSTAJBEGOVIĆ, AKIF “PAGAC”
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Kiseljak u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, ubojstva, protjerivanja...).

MUTAP, (SMAJO) ADEM
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Topola (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (NEZIR) AZIZ
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Topola (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (SALKO) BEĆIR
- muškarac, rođen 11.08.1942., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MUJO) ĆAZIM
- muškarac, rođen 07.02.1953., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MEHO) EMIN
- muškarac, rođen 22.03.1935., po nacionalnosti Musliman, iz sela Donji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MUJO) HAZIM
- muškarac, rođen 13.07.1951., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak), do rata je radio kao aktivni pripadnik tadašnjeg SUP-a (danas MUP-a). Kao pripadnik Armije BiH, je tijekom 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i mučenja zatočenika, ubojstva, protjerivanja...).

MUTAP, (KASIM) IDRIZ
- muškarac, rođen 14.11.1962., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MUJO) IZET
- muškarac, rođen 25.04.1938., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MAHMUT) JASMIN
- muškarac, rođen 28.05.1973., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (HAZIM) KENAN
- muškarac, rođen 02.09.1975., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (MUJO) RAMIZ
- muškarac, rođen 13.07.1948., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (NEZIR) SAFET
- muškarac, rođen 31.12.1955. po nacionalnosti Musliman, iz sela Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (EMIN) SALEM
- muškarac, rođen 28.11.1959., po nacionalnosti Musliman, iz sela Gornji Palež (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (IZET) SAMIR
- muškarac, rođen 13.06.1966., po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, ubojstva, progoni...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUTAP, (IBRAHIM) SENAD
- muškarac, rođen 15.06.1966., po nacionalnosti Musliman, iz sela Paleška Ćuprija (općina Kiseljak). Kao pripadnik Armije BiH je, tijekom 1993. sudjelovao, sam i skupa s drugim pripadnicima Armije BiH, u provedbi zločina (zlostavljanje i brutalno premlaćivanje, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru općine Kiseljak.

MUŠE, ?
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica.

MUŠIJA, ZIJO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, star 29 god., visok 190 cm, rodom iz Kaknja, pripadnik Armije BiH. ‘Iskazao’ se u brutalom premlaćivanju Hrvata (kundakom puške) na prostoru općine Kakanj.

MUŠIJA, (FERID) ?
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, ima 30. god. iz Velikih Trnovaca kod Kraljeve Sutjeska, općina Kakanj, visok preko 2 m. Pripadnik Armije BiH, bio je specijalista za zlostavljanja i udaranje kundakom puške po tijelima uhićenih ili zatočenih Hrvata.

MUŠIĆ, (HODŽA) ESAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, muslimanski ekstremist, pripadnik Armije BiH. Prema izjavi jednog od svjedoka, dotični je veliki zločinac, dok ga drugi svjedok imenuje i kao zapovjednika zatvora u Kaknju.

MUŠIĆ, NEDŽAD
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Predsjednik “Crvenog križa” i načelnik Štaba “Civilne zaštite” Jablanice te pripadnik 44. brigade Armije BiH iz Jablanice, koja je s ostalim postrojbama Armije i MUP-a BiH sudjelovala u oružanim napadajima na hrvatsko civilno pučanstvo i pokoljima istih, te u provedbi politike etničkog čišćenja na području grada Jablanice (od 15.04.1993. pa nadalje), te u selima Doljani (28.07.1993.), Grabovica (09.09.1993.) i Uzdol (14.09.1993.), gdje je ubijen veliki broj civila hrvatske nacionalnosti, a preživjelo hrvatsko pučanstvo je protjerano ili zatočeno u logore na području općine Jablanica. Intenzivno je radio na diskriminaciji Hrvata Jablanice pri raspodjeli humanitarne pomoći, prisiljavanju Hrvata Jablanice na obavljanje teških fizičkih poslova. Kao uvjet za dobivanje humanitarne pomoći od muškaraca Hrvata Jablanice je tražio da pristupe u redove Armije Bih ili da daju krv. Uskraćivao je dostavu i podjelu hrane zatočenim civilima hrvatske nacionalnosti u logorima “Muzej” u Jablanici i “Ostrožac” u istoimenom selu jablaničke općine, te je na taj način namjerno prouzročio nepotrebna mučenja, patnje i glad zatočenika.

NAIĆ, ?
- muškarac, starosti oko 30 godina, iz sela Krpeljići (općina Travnik). Kao pripadnik Armije BiH (nepoznate matične postrojbe) sudjelovao je (skupa s dvojicom sumještana, Džemom Grabusom i sinom nekog Emina koji je živio u kući pokraj džamije), 08.06.1993. godine (oko 5:00 sati), u oružanim napadajima i djelovanjima protiv pučanstva hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići (općina Travnik) kada je ubijen (metak u glavu) civil hrvatske nacionalnosti, Drago Volić (starosti 60 godina). Pri oružanom napadaju pripadnika Armije BiH na civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti sela Krpeljići, koji se dogodio 08.06.1993. godine, u ranim jutarnjim satima, ubijeno je najmanje sedam Hrvata.

NEIMARLIJA, ISO
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja, muslimanski ekstremist, pripadnik Armije BiH, vršio zlostavljanje, ubijanje civila žena i staraca na području općine Kakanj. Prijeti se kako će poklati pojedine Hrvate iz sela Kovači (općina Kakanj) ako se vrate iz izbjeglištva u rodno selo.

NEIMARLIJA, NAMIR
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz Kaknja. Vlasnik kafe bara “Abeca”, u kojemu je zlostavljao i maltretirao Hrvate, inače je pripadnik postrojbi Armije BiH.

NEIMARLIJA, RIFET
- muškarac, star oko 45. god., po nacionalnosti Musliman. Kao pripadnik Armije BiH je, od početka travnja 1993., sam ili s drugim pripadnicima Armije BiH, činio, u više navrata, razne zločine nad pučanstvom hrvatske nacionalnosti (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) na prostoru sela Bilalovac, Datići i Pobrđe u općini Kiseljak (pljačkanja i uništavanje imovine, zlostavljanja, premlaćivanja, silovanja, bezrazložna zatvaranja i mučenja zatočenika, ubojstva, protjerivanja...). Osobno je prijetio smrću (“zaklat’ ću te”) Hrvatu (M.L.) prognanom (od Srba) iz grada Ilijaša, a slično se odnosio i prema ostalim Hrvatima, mještanima navedenih sela. Tijekom 1993., sudjelovao je i u provedbi politike genocida nad Hrvatima na području općine Kakanj.

NERADIN, (OSMAN) KASIM
- muškarac, rođen 04.10.1952., po nacionalnosti Musliman, iz sela Crnići (općina Kreševo). Kao pripadnik Armije BiH je, skupa s ostalim pripadnicima Armije BiH, tijekom 1993./1994., sustavno čino pljačku imovine te progon i ubijanje Hrvata iz sela na području općine Kreševo a napose u selima Deževica, Bilići, Crnički Kamenik, Bjelovići i Crnići.

NERADIN, KEMO
- muškarac, po nacioanlnosti Musliman, iz sela Bjelavići (općina Kreševo). Formiranjem posebne čete Armije Bih zvane “Crnačka četa”, kao njen zapovjednik odlazi, sa sebi podređenim pripadnicima Armije BiH, na područje sela Dusina (općina Fojnica) gdje čine razne zločine nad Hrvatima.

NEVENOVIĆ, EMIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman. Osobno je, 14.09.1993. kao pripadnik Armije BiH sudjelovao u napadaju na civilno pučanstvo sela Uzdol (općina Rama/Prozor) kada je ubijena 41 osoba hrvatske nacionalnosti (29 civila i 12 zatečenih pripadnika HVO-a).

NUHIĆ, EMIN
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz grada Jablanice u istoimenoj općini. Kao pripadnik Armije BiH, sudjelovao je, tijekom 1993., u oružanim napadajima na sela i mjesta općine Jablanice u kojima su živjeli Hrvati i kada je ubijen i izmasakriran veći broj civila i zarobljenih pripadnika HVO-a, a preostalo pučanstvo jednim dijelom odvedeno u logor zvani “Muzej”, a drugi dio protjeran.

NUHIĆ, SEFER
- muškarac, po nacionalnosti Musliman, iz sela Bilalovac (općina Kiseljak). Tijekom 1993./1994., obnašao je zadaće načelnika muslimanske civilne policije (MUP BiH) postaje u selu Bilalovac. Njemu potčinjeni pripadnici MUP-a BiH su, kao i on sam, tijekom 1993./1994., počinili veći broj ratnih zločina (teror, pljačka i uništavanje imovine, silovanja, bezrazložna zatvaranja i zlostavljanja zatočenika, ubojstva, progon...) nad Hrvatima (civilima i zarobljenim pripadnicima HVO-a) s područja općina Kiseljak, Busovača, Fojnica....

A-E|F-J|K-N|O-Š|T-?

Uvod | Ratni zločini u Hrvatskoj | Ratni zločini u Bosni i Hercegovini | Linkovi