HIC grbovi-500-100
vijesti-aktualno


16.travnja 2020.
IZVJEŠĆE EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA
Troškovi provedbe kohezijske politike EU a razmjerno su niski, ali nema dovoljno informacija za procjenu ušteda ostvarenih zbog pojednostavnjenja

novcanice euriEuropski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) glavne su investicijske politike EU-a, no njihovom primjenom nastaju određeni administrativni troškovi. U izvješću Europskog revizorskog suda (Sud) navodi se da su ti administrativni troškovi razmjerno niski u usporedbi s troškovima drugih sličnih
programa EU-a i programa koji se financiraju na međunarodnoj razini. Međutim, prikupljeni podatci o troškovima nisu bili dovoljni za procjenu učinka pojednostavnjenja pravila za fondove kohezijske politike EU-a.


Cilj je kohezijske politike EU-a smanjiti nejednakosti u razvoju različitih regija, restrukturirati industrijska područja koja propadaju i poticati suradnju na razini cijele Europske unije. Rashodi u tom području čine otprilike 37 % ukupne potrošnje u okviru proračuna EU-a te su u razdoblju 2014. – 2020. iznosili 352
milijarde eura.

Kohezijska politika provodi se u okviru operativnih programa (OP), pri čemu Komisija usvaja prijedlog
određene države članice o tome kako bi se financijska sredstva EU-a i država članica izdvojena za te programe trebala trošiti. Stvarne zadaće upravljanja i kontrole tada se delegiraju tijelima država članica. Države članice mogu zatražiti financijsku potporu iz proračuna EU-a kao „tehničku pomoć” za sve aktivnosti potrebne za provedbu programa, uključujući nužne troškove za osoblje.

„Informacije o administrativnim troškovima za programe koji se financiraju sredstvima EU-a trebale bi biti potpune i javno dostupne kako bi se naši građani mogli uvjeriti da se politike provode učinkovito”, izjavio je Pietro Russo, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Nalazi i zaključci Suda relevantni su za programsko razdoblje 2021. – 2027., kao i za povećanje djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole u državama članicama.”Za ublažavanje učinaka pandemije COVID-19 s pomoću strukturnih fondova EU-a potrebna je ravnoteža između veće fleksibilnosti i odgovornosti


Europska komisija predlaže da se privremeno poveća fleksibilnost pravila o potrošnji sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova kako bi se državama članicama pomoglo u ublažavanju učinaka pandemije COVID-19. Iako potpora EU-a mora biti dostupna državama članicama što prije, povećavanje fleksibilnosti postojećih postupaka sa sobom donosi rizike, stoji u novom mišljenju Europskog revizorskog suda (Sud).

Prijedlog Komisije dio je odgovora EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19. Konkretno, kao izvanredna mjera predložena su nova pravila koja bi omogućila brži prijenos sredstava iz ESI fondova državama članicama i dala im veću fleksibilnost u usmjeravanju potpore EU-a na područja u kojima je ona najpotrebnija. Na primjer, države članice mogle bi zatražiti financiranje sredstvima EU-a po stopi od 100 % bez potrebe za pridodavanjem vlastitih sredstava za sufinanciranje ili izdvajanjem fiksnog udjela za ključne teme kao što su istraživanje ili klima. Osim toga, omogućilo bi im se da lakše prenose sredstva između svojih programa i regija te da samostalno odlučuju o područjima na koja žele usmjeriti sredstva.

U trenutačnoj situaciji potrebno je što prije staviti na raspolaganje sva dostupna financijska sredstva kako bi se odgovorilo na učinke pandemije COVID-19 na zdravstvo, poduzeća i građane”, istaknula je Iliana Ivanova, članica Europskog revizorskog suda zadužena za ovo mišljenje. „Ova kratkoročna reakcija koju je Komisija predložila potrebna je kako bi se državama članicama pružila potpora u ublažavanju učinaka krize, ali potrebno je uspostaviti odgovarajuću ravnotežu i taj prijedlog ne smije dovesti do znatnih kompromisa kad je riječ o odgovornosti.”

 


pr ,eca.europa.eu/ HIC.hr
foto:arhivVijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre