Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu


VELIKOSRPSKA TVOREVINA NA HRVATSKOM TLU: IZVORNI DOKUMENTI O DJELOVANJU 'REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE' (I.)

VELIKOSRPSKA POLITIKA POLAKO SKIDA JUGOSLAVENSKU KRINKU

Temeljna teza izvučena iz Načertanija jest kako izvan uže Srbije žive "Srbi triju vjera": pravoslavni, katolici i muslimani. Ta se teza uz pomoć mitova i povijesnih krivotvorina s vremenom pretvarala u operativnu polugu, poznatu kao "Srbi svi i svuda" Vuka Stefanovića Karadžića


Piše:Nenad Piskać

Ove ćemo godine obilježiti desetu obljetnicu vojnoredarstvenih akcija
"Bljesak" i "Oluja", kojima je oslobođen najveći dio dotad okupiranih
hrvatskih područja. Da bismo razumjeli što se prije deset godina dogodilo, moramo se, htjeli to ili ne, vratiti u povijest.
"Načertanije" (Plan) Ilije Garašanina (1812. - 1874.) i danas je temeljni plan stvaranja "velike Srbije" i najvažniji dokument srpske nacionalne i vanjske politike. Garašaninov "Plan" nastao je i predan Aleksandru Kara.or.eviau godine 1844., kad je Srbija bila "turska vazalna
kneževina". On je prvi pisani program velikosrpske politike. Prvi je put u cijelosti objavljen 1906. kao "Program spoljne politike Ilije Garašanina na koncu 1844. godine". Šezdeset godina euvan je u tajnosti.

Iako neobrazovan, postao je ministar

Tko je bio Ilija Garašanin? Rijee je o neobrazovanom Srbinu, ro.enom u Garašanima nedaleko od Kragujevca. Otac mu se zvao Milutin Savia. Iako neobrazovan, Garašanin je postao ministar unutarnjih poslova. Bio je i predsjednik vlade i ministar vanjskih poslova. Zastupao je orijentaciju prema Francuskoj. Na unutarnjem planu zauzimao se za apsolutističku
monarhiju "s osloncem na birokraciju i policiju", a na vanjskome je
vjerno provodio načela ťNačertanijaŤ.
Ona su pak nastala nakon što je Garašanin modificirao tzv. južnoslavensku koncepciju poljskoga špijuna Franje Zacha u
"prvu programsku formulaciju velikosrpske ideje".

Zanimljivo je da "Načertanije" nastaje u doba kad Karl Marx piše "Prilog židovskom pitanju" (1843.), "Kritiku Hegelove filozofije državnog prava" (1843.) i "Ekonomsko- filozofske rukopise" (1844.).
Na početku prošloga stoljeća "Načertanije " iz tajnosti prelazi u izvršnu
srpsku politiku. Kako su u Garašaninovu planu sintetizirana velikosrpska naeela, njegov se "Plan" može usporediti s kasnijim
Hitlerovim "Mein Kampfom". No dok su Nijemci kroz povijest stasali u veliki gospodarski, kulturni i politički narod, Srbi su i prije i nakon nastanka "Načertanija " bili brojem malen i uglavnom neprosvijećen i siromašan narod. U njemu je glavnu nacionalnu ulogu imala
Srpska pravoslavna crkva (SPC), i to još od 1557., kada svi Srbi obnovom Pećke patrijaršije dolaze pod jednu crkvenu upravu.

Mit o sjedinjenju "svih Srba"

Cilj SPC-ove nacionalne politike bio je učiniti Srbiju sljednicom Bizanta, što se, zbog slienih ciljeva Rusije, svelo na svojedobno
devetogodišnje "Dušanovo carstvo ". Godine 1920. Srpska pravoslavna
crkva "ujedinjuje se na cjelokupnom državnom teritoriju Kraljevine SHS". To znači da je protegnula svoju jurisdikciju na zapad: na Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

Tijekom Drugoga svjetskoga rata u sklopu Nezavisne države Hrvatske, ustanovljena je 4. travnja 1942. Hrvatska pravoslavna crkva, na čelu s prvim mitropolitom zagrebačkim, arhiepiskopom Germogenom.
Nakon rata, komunistička je vlast raspustila HPC, a mitropolit Germogen
je ubijen. Ponovno je vraćena jurisdikcija Srpske pravoslavne crkve na
ona podrueja kao i za vrijeme kraljevine. Tako je i danas "na prostoru bivše Jugoslavije ".

Postavljene ciljeve i planove velikosrpska je politika razradila u različitim
segmentima: širenjem političkih, vjerskih i moralnih predodžaba i mitova te povijesnih krivotvorina, instrumentalizacijom srpske narodne kulture, kao i širenjem kulta srpske prošlosti, osobito "Dušanova carstva" i mita o sjedinjenju "svih Srba". U teritorijalnom pogledu, Srbiju od "Načertanija" do danas zanimaju, za razliku od srednjovjekovnih težnji, zapadni teritoriji koje je osvojila Turska. U velikosrpske i svetosavske težnje uklopila se i uspostava Kraljevine SHS godine 1918., i komunističke Jugoslavije godine 1945.

Temeljna teza, izvučena iz "Načertanija ", jest kako izvan uže Srbije žive "Srbi triju vjera": pravoslavni, katolici i muslimani. Ta se teza uz pomoć mitova i povijesnih krivotvorina s vremenom pretvarala u operativnu polugu, poznatu kao "Srbi svi i svuda" Vuka Stefanoviaa Karadžića, koji je porućio Srbima: "Idite među Hrvate, jer Hrvati ne znaju ni krasti
ni lagati. Vi lažite i kradite i uspjet ćete svojim nakanama".
U "Načertaniju" se hrvatski narod i Hrvati, kao najstariji narod ne samo u
srpskom okružju, uopće ne spominju. Ali se jasno kaže da je "temelj srpske politike da se ona ne ogranićava na sadašnje
njene granice, no da teži sebi priljubiti sve narode srpske koji ju okružavaju".

"Temelji starog carstva
srbskog"


Treba reći da je srpska država, eim su Turci otišli s Balkana, vea imala definiranu "ideologiju o uskrsnuau Dušanova carstva". Velikosrpski je stav izvueen iz "Naeertanija" kako na bivšem turskom području može nastati samo srpska država, a ne neka južnoslavenska (što je tvrdio
Zach). Toga stava Srbija se nije odrekla za trajanja dviju Jugoslavija. Ciljevi se, kako uči "Načertanije", ovako ostvaruju:
"Srbija mora nastojavati da od zdanija turske države samo kamen po kamen ocepljuje i prima kako bi od ovog dobrog materijala na starom i dobrom temelju starog carstva srbskog, opet veliku novu srbsku državu sagraditi i podignuti mogla."
Politiku oduzimanja "kamen po kamen " Hrvatska je počela bolno osjećati kad je godine 1918. ušla u državnu zajednicu
sa Srbijom i Slovenijom. Kako je Garašaninov "Plan" u to doba u Srbiji
bio vea operativan, a hrvatska politika razmrvljena, baš kao i 1945., tako je Hrvatska tijekom dviju Jugoslavija, osim u kratkom razdoblju NDH, "kamen po kamen " teritorijalno postajala manja, a jednako
tragično i demografski.

Iskorištavanje naivnih hrvatskih političara

Za dviju Jugoslavija osnovna velikosrpska teza prikrivala se jugoslavenstvom, i to sve do raspada SFRJ. Jugoslavija je u
velikosrba postala zamjenom za nekadašnja "područja pod turskom vlašću". Danas se velikosrpska ideja na operativnom
i taktičkom planu prilagođava Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
zapadnoga Balkana (Zagreb, 2000.) i prou cesu "proširenja Europske unije". Kao i prije u povijesti, velikosrpska politika prilagođava se i usklađuje s interesima Moskve, Londona i Pariza. U Hrvatskoj
ona vješto koristi poznate hrvatske povijesne politieke slabosti te naivne i zlonamjerne hrvatske političare.

Tijekom pedesetogodišnjeg komunističkog totalitarizma u SFRJ, jugoslavenstvo je postalo ideološki kult i službena totalitarna politika, koja se zagovarala i u svijetu, na štetu afirmacije nacionalnih
politika. Velikosrpska politika polako skida jugoslavensku krinku tek nakon Memoranduma SANU (1986.). To dokazuje kako se ona vješto prilagođava uvjetima u svjetskim, europskim i balkanskim relacijama.
Danas znamo ali još dovoljno ne shvaćamo razmjere notorne istine kako se u komunističku vlast ugradila još godine 1945. masovnim prelaskom četnika u partizane. Srbi i velikosrbi danas tu činjenicu otvoreno priznaju, za razliku od službene Hrvatske.

Od 1945., dakle, velikosrpska ideja djeluje kroz državna tijela: KPJ, SKJ, SPC, JNA, tajne službe, diplomaciju i ostalu jugoslavensku aparaturu. Istodobno se pothranjuje teza da su Srbi izvan Socijalističke
Republike Srbije – ugroženi, te da njih i njihova prava treba dodatno
zaštiti.
(Nastavlja se)

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre