vijesti iz Zagreba
HIA-porta
Patria-Promocija, marketing agencija
Made in Croatia, proizvodi i suveniri
 


Accomodation in Croatia

 

22.svibnja 2015.
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTO UPOZORAVA
Jarunsko jezero nije za kupanje, u vodi pronađena bakterija Escherichie coli.

Jarunsko jezero

Prema rezultatima godišnje ocjene kakvoće voda koju je proveo Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar u Jarunskom jezeru se nalazi povišena koncentracija bakterije Escherichie coli. Stoga se ovog ljeta Zagrepčani možda neće smjeti kupati na jarunskim plažama Malo jezero i Otok Univerzijade.

O ovome piše dnevnik.hr koji je odgovore potražio izravno kod Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, a odgovor je dala voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda dr. sc. Sonje Tolić. Evo što je rečeno.

"Tijekom 2014. godine, kakvoća vode jezera Jarun praćena je na 5 plaža, odnosno 16 točaka uzorkovanja. U sezoni kupanja 2014. godine uzorkovana su 144 uzorka na 16 kupališnih mjesta (točke uzorkovanja), u kojima su, propisanim metodama, određivani parametri prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje.
Također je proveden monitoring kvalitete vode jezera Bundek na plaži Veliko jezero, odnosno na 3 točke uzorkovanja. U sezoni kupanja 2014. godine uzorkovano je 27 uzoraka na 3 kupališna mjesta (točke uzorkovanja), u kojima su, propisanim metodama, određivani parametri prema Uredbi o kakvoći voda za kupanje", opisala nam je dr. Tolić.

Kakvoća vode za kupanje ocjenjuje se prema Uredbi o kakvoći vode za kupanje. Određivanje mikrobioloških osobitosti vode podrazumijeva dokazivanje mikroorganizama u vodi prema standardima za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja.

Mikrobiološki pokazatelji ispitivanja su: Escherichia coli (bik/100mL) i crijevni enterokoki (bik/100mL).

"Temeljem rezultata analiza mikrobioloških pokazatelja provedena je pojedinačna ocjena vode za kupanje nakon svakog uzorkovanja i razvrstana je kao izvrsna ili kao dobra. Ocjena je prikazana u mjesečnim izvještajima Gradskom Uredu za zdravstvo.


Godišnja ocjena određuje se po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kakvoći voda za kupanje za tu sezonu kupanja, prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja sukladno Uredbi o kakvoći voda za kupanje."

Ocjena je prikazana u godišnjoj ocjeni kakvoće vode jezera Jarun i Bunde na kraju sezone kupanja 2014. godine.
Iz prikazanih rezultata pokazatelja crijevni enterokok i Escherichia coli, vidljivo je, da je kakvoća vode za kupanje bila nezadovoljavajuća na točkama: TU 08, TU 09, TU 12 (plaža Malo jezero), TU 15, TU 16 (plaža Otok Univerzijade).


Inače, Escherichia coli je bakterija koja može uzrokovati razne crijevne zarazne bolesti.

Nakon svakog uzorkovanja, o rezultatima analize vode za kupanje obavezno se obavještava nadležni Gradski ured i SRC „Jarun“.

"U svrhu pravovremenog informiranja javnosti o kakvoći vode za kupanje, kao i o eventualnim prekoračenjima dopuštenih graničnih vrijednosti za pojedine mikrobiološke parametre, odnosno o onečišćenjima, izrađena je mrežna programska aplikacija za unos rezultata ispitivanja.
Stoga su tijekom sezone kupanja javnosti na web-stranicama www.stampar.hr i www.zagreb.hr dostupne ocjene kakvoće", rekla nam je dr. Tolić.

Fekalije ptica opasne za ljude

Jezero Jarun prirodno je stanište ptica i riba. Na jezeru zimuju ptice močvarice (crvenokljuni labud, crna liska, divlja patka, galebovi) od riba – ciprinidne vrste koje utječu na povećanje stupnja trofije vode.

Fekalije ptica padaju na dno jezera i talože se. Uzorkovanje vode za kupanje se provodi cca. 30 cm ispod površine vode u dubini vode oko 1 metar. Kada je prisutan veći broj kupača, odnosno uslijed loših vremenskih prilika, podiže se nataloženi mulj s dna jezera što naravno utječe na rezultate analize. Stoga bi bilo potrebno provesti odgovarajuće odmuljivanje jezera prije početka sezone kupanja.

"Potrebno je pratiti obavijesti koje se ispisuju na tablama postavljenim na obalama jezera, gdje se izvješćuje o kvaliteti vode. Za obavještavanje građanstva koje se dolazi kupati zadužen je SRC „Jarun”. S obzirom na dobivene rezultate, a u cilju smanjenja zdravstvenog rizika korisnika jezera Jarun i Bundek predlažemo mjere redovitog mehaničkog čišćenja površine i odmuljavanja dna jezera", poručuju iz Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda.

Što će Zagreb učiniti po pitanju svojih plaža?

Iz Grada su potvrdili da će Gradska skupština o tome mogu li se ili ne Zagrepčani kupati na svojoj gradskoj plaži odlučivati na sjednici Skupštine 2. lipnja, kada je na dnevnom redu Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanje kupališne sezone u 2015. godini.


izvor:dnevno.hr/hic
smještaj u Zagrebu
hotel ARISTOS 4*, Zagreb 
hotel LAGUNA 3*,Zagreb 

 

 

 
Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletn: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre