VLADA RSK


 

 

 

Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu

 

 

Domovinski rat kroz srpske dokumente

FOKUS, 1. listopada 2004.

Dossier RSK (3)

Nenad Piskač

SRPSKI TERORIZAM FINANCIRAN JE IZ BEOGRADA

Neposredno prije osloboditeljskih akcija Maslenica i Oluja zatvor u Kninu pretvorio se u regrutno središte terorista. Beograd je uredno isplaćivao UplateU vojnicima i civilima koji su okupirali i etnički očistili Krajinu

Zanima li još ikoga kako se financirala teroristička vojska tzv. republike srpske krajine?

Jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Jugoslavije i RSK bilo je i uplata poreza i doprinosa za "vojna lica" RSK. Iz te korespondencije vidljivo je: a) Beograd je financirao terorističke vojske RSK i RS; b) Beograd nije uplaćivao porez i doprinose na plaće "aktivnih vojnih lica" i "civilnih lica" Vojske jugoslavije na službi u RSK, kada je riječ o "civilnim fondovima" (u vojne je uplaćivao); c) odluke o tome donosio je politički i vojni vrh u Beogradu.'

Primjerice, "RSK, Ministarstvo odbrane, Broj 02-6/93, Knin 13.01.1993." upućuje "Računskom centru Vojske Jugoslavije" u Beograd "Zahtev radi obračuna i uplate poreza i doprinosa za AVL i CL u VJ na sl. u Republici Srpskoj Krajini". U njemu "ministar" pukovnik Stojan Španović piše: "Molimo Vas da u što kraćem roku izvršite obračun poreza i doprinosa i plata AVL i CL u VJ na službi u RSK. Poznato Vam je da do danas nisu obračunavati doprinosi iz plata ovih ljudi. Kako do 30.01.1993. treba prijaviti porez i kako su se počeli javljati problemi sa zdravstvenim ustanovama prilikom lečenja molimo još jednom da ovaj posao završite što pre." Međutim, to se pitanje oteglo. Vidljivo je to i iz pisma beogradskoga načelnika "Računskog centra Vojske Jugoslavije" general potpukovnika mr. Dane Ajdukovića od 9. rujna 1993., upućenoga "Saveznom ministru za odbranu", koje započinje priznanjem: "Vojska Jugoslavije, preko Računovodstvenog centra SMO, još uvek obračunava i isplaćuje lična primanja u neto iznosima pripadnicima bivše JNA (vojna i civilna lica) koji se nalaze u Vojsci Republike Srpske (VRS) i Srpskoj vojsci Prepublike Srpske Krajine (SV RSK)". Ajduković podsjeća saveznog ministra (Jugoslavije), svojega šefa, na posebnu odluku "Vrhovnog saveta odbrane, SP br. 7-2 od tome treba da kod Savezne vlade pokrenu vlade RS i RSK. Molimo za Vaš stav i mišljenje po datom predlogu, .kako bi o tome obavesti li nadležne predstavnike glavnih štabova VR~ i SV RSK." Tko je bio "savezni ministar" možda će jednom zanimati haaško tuiiteljstvo.

Toliko o financiranju terorizma u Hrvatskoj. A sad pogledajmo koga je sve Beograd financirao i držao na "plati" prema povijesnim izvorima.

Vlada RSK donijela je 26. siječnja 1993. godine Odluku: "Sva lica koja se nalaze u' pritvoru zbog određenih krivičnih djela u Okružnom zatvoru Knin privremeno se puštaju iz pritovora Okružnog zatvora Knin i upućuju se u jedinice Vojske RSK. Spisak lica iz sta- . va 1. ove Odluke dostavljen pod Posl. Br. Su-20/93. od strane Okružnog suda u Kninu čini sastavni dio ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu odmah. Predsjednik vlade mr. Zdravko Zečević." Ta odluka donijeta je na prijedlog Okružnoga suda u Kninu od 25. siječnja 1993., u potpisu "predsjednik suda Kresović Djuro". Kreso vić predlaže da se iz zatvora privremeno puste: Djurdjević Nikola iz Ramljana, Kresović Milivoj iz Benkovca, Bobić Ilija iz Korenice, Janković Zdravko iz Drniša, Radočaj Dane iz Korenice, Milanko Vojin iz Obrovca, Radaković Djuro iz Gračaca, Galović Dragan iz Korenice, Milojević Zdravko iz Teslingrada, Miljuš Nikola iz Korenice, Popović Duško iz Krupe, Jović Milan iz Korenice, Matić Saša iz Benkovca, Škop… Nikola iz Karina Gornje i Čeprnja Živko iz Sombora. Podsjetimo se, riječ je o popunjavanju terorističke vojske, a prije osloboditeljske akcije Maslenica, koja je danas u optužnicama Hrvatima u Haagu tretirana kao agresija na RSK. Okružni zatvor u Kninu bio je pravo regrutno središte. Tako, uzmimo za primjer godinu 1995. (31. srpnja) nekoliko dana prije početka osloboditeljske akcije Oluja, taj zatvor daje nove regrute: "Navedena lica će u datom momentu, a po nalogu Ministra pravosuđa biti puštena i upućeni u ratne jedinjce i to: Civilna istraga - 1. Samolov Željko, 2. Mirić Zoran, 3. Vujasinović Aleksandra, 4. Vuletić Nikola 5. Četnik Đorđe, 6. Vranješ Petar; Vojna istraga - 1. Drobac Nikola
l, 2. Mandić Đorđe, 3. Medić Drago, 4. Gagić Bogdan; Nepravomoćno osuđeni - 1. Veselinović Nenad, 2. Dimić Božidar, 3. Jović Milan, 4. Đurđević Nikola, 5. Bursać Jovica, 6. Korica Milorad, 7. Šašić Petar, 8. i
Rastović Rajko, 9. Kljajić Borislav, 10. Rujak Mile; Pravosnažno osuđeni - 1. Čoko Sanjin, 2. Poznić Jovo, 3. Sladić Stevan, 4. Bradaš Zdravko, 5. Kričković Đuro, 6. Gagić Jovo. Dok ostali pritvorenici i dalje ostaju zatvoru do daljnjega. Suglasni: 1. Ljubojević Nikola, pom ministra za izv. KS, 2. Kusalo Vujo, upravnik OZ Knin, 3. Lalić Dragan, zam. Okruž. Javnog
tužioca, 4. Čakić Siniša, vojni tužilac u Kninu, 5. Korolija Milorad, pres. Okr. Suda Knjin, 6. Obradović Dušan, predsjednik vojnog suda, 7. Dozet Miodrag, pres. Opštin. suda. UPRAVNIK Vujo Kusalo." Je li itko s ovih "spiskova" danas na popisu haaških optuženika? Neizvjesan je i podatak jesu li svi teroristi/četnici iz Hrvatske abolirani i konvalidirani.

Vojska Jugoslavije trebala se u potpunosti povući s teritorija UNPA zona u Hrvatskoj. Naravno da to nisu učinili, i naravno da UNPROFOR na tome nije učinio ništa. Dokumenti pronađeni u zrakoplovnoj luci Zemunik dokazuju kako su pobunjeni Srbi bili plaćani iz Srbije, odnosno Zemuna. Primjerice, stanoviti Prostran Mirko, rođen 1941. godine, primljen je 12. kolovoza 1992. godine u službu JNA u svojstvu "civilnog lica". Mjesto rada - Zemunik. Primljen je, kako piše u "rešenju", na posao prema članu 417 Zakona o službi u oružanim snagama, Službeni list SFRJ br. 7/85! Protiv toga "rešenja" moguća. je žalba, koju treba poslati, u Vojnu poštu 1790-1, a koja se nalazi u Beogradu! Pametnomu dosta, ako nije podupiratelj beogradsko-haške udruge Veritas na čelu sa Savom Štrbcem.

Drugi pak primjer, a koji također proizlazi iz srpskih vrela, dokazuje kako se JNA nakon dolaska UN-ovih snaga nije povukla iz Hrvatske. Lazarević Koste časlav, "vazduhoplovni potpukovnik", rođen 1936. godine, "jmbg: 2512936383929", prestao je radni odnos u JNA jer je "navršio pun staž" i to "25. maja 1992." - stoji u Naredbi broj 1-1608 ŠTO Benkovac potpisan u od "Komandant general potpukvovnik Božidar Stevanović". Gdje je Časlav Lazarević radio do umirovljenja? U Zemuriiku u kojemu nakon dolaska UN-a više nije smjelo biti JNA.
Zanimljiv je i "spisak gradjanskih lica vojne pošte 1838-15 za isplatu RR za avgust 92". Iz njega se također može iščitati kako su i civili zaposleni u JNA sasvim normalno "radili" u JNA na okupiranom prostoru Hrvatske a za vrijeme UNPROFOR-a. Iz toga nije teško zaključiti kako je UN zapravo štitio jednu terorističku tvorevinu.Do sada nitko za to nije odgovarao. Danas odgovaraju hrvatski branitelji, vojnici, dočasnici i časnici, uključujući i pokojnog Vrhovnika oružanih snaga, koji su Hrvatsku oslobodili srpskoga terora financiranoga izravno iz Beograda.
(Nastavak u sljedećem broju)

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre