VLADA RSK


 

 

 

Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu

 

 

Domovinski rat kroz srpske dokumente

FOKUS, 15. listopada 2004.

Dossier RSK (5)

Nenad Piskač

Za odlazak spremni

klikni za povećanje slike

Civilna zaštita RSK radila je savjesno i pedantno. Dokaz tomu su dokumenti i posljedice. Jedan od takvih dokumenata jest i savjesno pripremljen "Pregled aktivnosti resora civilne zaštite, odnosno Republičkog štaba CZ za period XI/92 - III/93. godine". Podijeljen je u dva dijela: "Prije agresije od 22.01.1993." i "Nakon agresije od 22.01.1993.". U njemu su taksativno i kronološki navedene "aktivnosti". Zadržat ćemo se samo na onima koje se izravno ili posredno odnose na "evakuaciju". U prvom dijelu dokumenta stoji: "12.11.1992. godine - Molba za pomoć u montaži radio-mreže"; "18.11.1992. godine - Od Glavnog štaba SV RSK zatražena izrada vojne procene."; "19.11.1992. - Od MUP-a zatražena izrada bezbednosne procene." ("16.12.1992. - Od MO Republike Srbije zatražena pomoć u opremanju civilne zaštite."). Mislilo se i na sustav veza i uzbunjivanja: "18.12.1992. - Centrima za obaveštavanje dat zadatak da provedu aktivnost u vezi povezivanja preduzeća i drugih organizacija - imaoca sistema veza sa Centrima za obaveštavanje.". U drugom dijelu dokumenta CZ se najprije "22.01.1993. godine" upoznala "sa Odlukom Predsednika Republike o proglašenju ratnog stanja i naređenjem za opštu mobilizaciju i upoznavanje sa situacijom". Riječ je, dakako, o kontekstu uspješne akcije Hrvatske vojske na Maslenici, tzv. "ružičaste zone". A onda je krenulo: "23.01.1993. godine - Od uprava MO (ministarstva obrane, op. a.) zatraženi izveštaji po pitanjima: - Mogućnost uzbunjivanja stanovništva; Mogućnost organizacije sklanjanja i preduzete mere; Stanje angažovanosti štabova i poverenika civilne zaštite; Stanje jedinica CZ, preduzeća, organizacija i službi od interesa za zaštitu i spasavanje; Ostale mere preduzete po osnovi proglašenja ratnog stanja, te dati zadaci u odnosu na: saradnju sa sveštenstvom u situaciji davanja uzbune; usmeravanje preduzeća i dr. organizacija po pitanju popune radnih mesta". Najsimptomatičniji je nadnevak: "05.02.1993. godine - Opštinskim štabovima CZ dat zadatak da se noveliraju i aktualiziraju planovi odbrane svih privrednih subjekata koji se odnose na zaštitu i eventualnu evakuaciju roba, odnosno onesposobljavanje određenih kapaciteta." Ono što "vlada RSK" i "civilna zaštita RSK" provlači kao "evakuacija" dogodit će se dvije godine kasnije. A da su "pripreme" odrađene kako spada vidjelo se u dugim kolonama "evakuacije" i robe i stanovništva u kolovozu 1995. Evo što o tomu kažu teroristička vrela.
"Ministarstvo odbrane, Uprava `Sjeverna Dalmacija`, Opštinski štab civilne zaštite", izdavao je još u travnju 1995. godine rješenja "o raspoređivanju motornog vozila u civilnu zaštitu". U motorna vozila računali su se i "traktor" i "traktor s prikolicom" koji se "raspoređuje u civilnu zaštitu za potrebe izvršenja evakuacije civilnog stanovništva". Vozač "raspoređenog motornog vozila" "ima obavezu da po naređenju Opštinskog štaba civilne zaštite Knin ili Komande RJ uzme u vozilo određen broj lica sa minimalnim prtljagom i da ih preveze do odredišta za prihvat evakuisanog stanovništva". Na jednom od tih traktora vozio se i Peter Galbraith, veleposlanik SAD-a u RH. U svrhu što kvalitetnije provedbe odluke o odlasku Srba iz Hrvatske načinjen je i "Spisak majki sa djecom do 10 god." Na čelu popisa je "1. Dukić Suzana 22.08.1967.". Tu je i popis trudnica. Zatim dug popis "Motorna vozila i vlasnici" na čelu s "1. Dobrota Goran traktor sa prikol.". Postoji i "Spisak starih osoba preko 70 godi i iznemo" na kojemu je pod rednim brojem "1. Milovac Rajka 1936. iznemogla; 2. Gambiroža Manda 1919…".
Ministarstvo obrane RSK dne 4. lipnja, "br. 450-1/95", izdalo je "naređenje" upravi MO za "Sjevernu Dalmaciju". Ukratko: "izvršiti opštu, javnu mobilizaciju… sve sposobno ljudstvo uputiti u ratne jedinice… prekinuti rad svih škola… pripreme za formiranje studentskog bataljona… zabraniti izlaz sposobnog stanovništva (iz RSK)… Deo ljudstva iz `PRES` centra Knin, Informativne agencije `ISKRA` i `TV` Knin, prema priloženim spiskovima u cilju blagovremenog i kvalitetnog informisanja zadržati na radnoj obavezi."
U dokumentu od 11. srpnja 1995. u kojemu Regionalni štab piše Republičkom (pukovniku Babiću), "opštine" iz "Sjeverne Dalmacije" zahtijevaju - "goriva za potrebe evakuacije (I faza) 700 litara" te "kao ključno pitanje za koje treba hitan odgovor predstavlja razmišljanje kako stvoriti najnužniju kvotu rezervi hrane, odjeće i dr. za zbrinjavanje cca 12000 žena, nejake djece, stari i nemoćnih lica koji su u planu izvlačenja (evakuacije) iz rubnih djelova svih opština u regiji `S. Dalmacija`". U potpisu "načelnik Mirko Bjedov".
"Republički štab civilne zaštite, broj: 01-71/95., Knin, 17.07.1995.g." šalje "svima" - "rješenje o postavljenju načelnika i članova Regionalnog štaba civilne zaštite". U njemu se administrativno priprema struktura zadužena za "evakuaciju". "Donošenjem predmetnog rješenja, otvoren je proces postavljenja štabova civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite od opštine do naseljenog mjesta", priznaje taj dokument koji je potpisao "načelnik Babić Duško" i dostavio ga: "1. Regionalnim štabovima: `Sjeverna Dalmacija`, `Lika`, `Kordun`, `Banija`, `I. Slavonija, Baranja i Z. Srem`". U Izvještaju potpisanom od "načelnik Bjedov Mirko", a upućenog "RŠ CZ Knin, načelniku ppuk Babić Dušku" piše: "Izvršeno je aktiviranje-mobilizacija Regiononalnog i Opštinskog štaba CZ. Provode se mjere i radnje za provođenje mjera zaštite i spasavanja. Stupilo se u kontakt sa preduzećima i organizacijama koje raspolažu sredstvima i tehnikom od interesa za zaštitu i spasavanje. Štabovi CZ ostvarili saradnju sa k-dantom jedinica SVK (Srpske Vojske Krajina, op. a.). U štabovima je uspostavljeno permanentno dežurstvo". "Opštinski štabovi" po mjesnim zajednicama izrađivali su "Spisak lica za evakuaciju" koje je za Knin potpisivao načelnik OŠ CZ Drago Vujatović. U napomeni toga dokumenta piše: "1. Po prijemu rješenja i ovog spiska upoznajte lica koja ste obavezni evakuisati, 2. O mjestu i količini preuzimanja goriva za prevoz bićete na vrijeme obaviješteni.".
RŠ CZ dne 29. srpnja 1995., "broj: pov. 01-78/95, ODBRANA, SLUŽBENA TAJNA, POVJERLJIVO", dramatično "naređuje" "Regionalni štabovi civilne zaštite, svima": "aktivirati RŠ,… permanentno dežurstvo… ažuriranje planova sklanjanja, evakuacije i zbrinjavanja…".
RŠ CZ RSK "pov. broj370-29/95, 3.08.1995. god., ODBRANA, SLUŽBENA TAJNA, POVJERLJIVO" piše "REGIONALNIM ŠTABOVIMA" da "O D M A H, a najkasnije 03.08.1995. godine do 19,00 časova" dostave izvještaj po točkama: "1. Sklanjanje… 2. Evakuacija (ažuriranje plana, materijalno obezbjeđenje, pripravnost izvršioca, formiranje odbora - ekipa za prihvat i razmještaj i dr.)…".

 

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre