VLADA RSK


 

 

 

Odaberite knjigu!


cijena 150 Kn

 Ovaj banner možete
postaviti na
svoju stranicu

 

 

Domovinski rat kroz srpske dokumente

FOKUS, 12. studenoga 2004.

Dossier RSK (9)

 

Sudija Čedomir posuđuje pisaću mašinu

Nenad Piskač

Kako bismo stekli uvid u "pravosuĐe" bivšega nam okupiranoga prostora,
možemo se poslužiti recimo dokumentom od 25. siječnja 1993., broj: S-09-P-5/93 sastavljen od "Opštinski sud za prekršaje, Karlovac sa sjedištem u Krnjaku", upućenome "Ministarstvu pravosuda
i uprave Republike srpske Krajine-Hok" i "Republičkom sudu za prekršaje -Knin", koji je potpisao "Predsjednik Opštinskog suda za prekršaje Krnjak" -prezime nečitko, imenom Čedomir, koji je svoje izvješce zapečatio prigodnim pečatom.

Čedomir podsjeća primatelje izvješća kako ga je "ratno predsjedništvo Opštine Karlovac, sa sjedištem u Krnjaku" rješenjem od 5. sijećnja 1992. imenovalo za vršitelja
dužnosti "sudije za prekršaje Opštine" te da je "Skupština Republike Srpske Krajine 21.02. 1992." donijela odluku o imenovanju Čedomira "za sudiju". Za predsjednika "Opštinskog suda za , prekršaje Karlovac- Krnjak"spomenuta skupština izabrala ga je 18. svibnja 1992., podsjeća Čedomir. Poćetak rada ovoga suda pratile su velike poteškoce:
"Opština Karlovac sa sjedištemu Krnjaku novoformirana (je) Opština li Republici Srpska Krajina, gdje ranije nije postojao sud za prekršaje, što znači da je najprije trebalo stvoriti osnovne "organizacione i
materijalne uslove za rad suda".

Pa tako najprije"osigurnaje privremeno kancelarija za ovaj sud; a zatim sam morao nabavljati na razne načine najpotrebnije propise, bilo savezne bilo republičke, neophodne za vodenje postupka...". Kad je na razne načine došao do propisa, "sudija" Čedomir, kako sam priznaje,shvatio kako zapravo "na početku nisam ništa zatekao od bilo kojih propisa, pa sam ih nabavljao uz veliku pomoć iz Knina, Gline i Beograda, tako da je danas situacija u tom pogledu puno bolja, iako još nedovoljno dobra."No trudećise "uspio je donekle nabaviti" ..."obrasce, zapisnike, pozive,omotespisa i drugo".

Ali, jao, "nadležniorgani nisu mi podnosili zahtjeve za
pokretanje prekršajnog postupkazbog njihovih organizacionih problema, pa sam nastojao pomoći organima unutrašnjih poslova i inspekciji opštine u pripremanju za podnošenje zahtjeva".Čedomir se trudio
u davanju "pravne pomoci" i to "opštini", "stanovništvu(posebno obiteljima
poginulih boraca) i privrednim poduzecima" - hoce li se danas zaposliti u
Ministarstvu branitelja, ne,znamo. Bio je u tomu razdoblju i "predsjednik opštinske komisije za procjenu ratne štete".

U trenutku podnošenja izvješća "sve ove aktivnosti nastavljam i dalje zbog još uvijek postojećih izvanrednih okolnosti". U travnju 1992. "počeli su Sudu pristizati zahtjevi
za pokretanje prekršajnog postupka, najprije od Tržišru inspekcije
Opštine, a zatim od organa unutrašnjih poslova. Statistički gledano,
izvješće o radu Suda bilo bi sljedece:u 1992. godini podnesenoje
ovom Sudu ukupno 62 zahtjevaza pokretanje prekršajnog postupka...". I da ne duljimo - po Čedomiru "izrečene su 34 novcane kazne, 1 kazna zatvora i 1 opomena" te tri zaštitne mjere.

Čedomir smatra "svakako je potrebno prihvatiti, uz sve navedeno, činjenicu da je predsjednik Suda bio sve do 14. XII.1992.
godine jedini radnik Suda, zatim da je veliki problem za ažurnost Suda dostava s obzirom na veliko područje opštine, još uvijek nepotpuno pokriveno odgovarajućim službama, te dugo vremena nerješeno
pitanje financiranja materijalnih' troškova Suda. I dalje je veliki problem pitanje dostave poziva, rješenja i drugih pismena, naročito u pogledu izvršenja, u čemu smo zasada praktično nemocni".

Nevjerojatno,ali istinto, Čedomir je "donio svoj Pravilniko sistematizaciji radnih mjesta, nakoji je Ministarstvo dalo svoju suglasnost,
pa je na taj način sistematizirano radno mjesto referent - upisničar". Temeljem toga Čedonir više nije bio sam, pridružila mu se sredinom prosinca "radnica za obavljanje tih poslova". Potom, napominje "predsjednik Opštinskog suda za prekršaje Krnjak",."uspio sam otvoriti
žiro-racun Suda kod SDK u Vojnicu, na koji način bi se ubuduće trebalo trajno rješavati pitanje materijalnih troškova Suda. Za sada je još uvijek veliki problem što Opština nije trajno dodijelila Sudu kancelariju... Zatim,
Sud još uvijek nema vlastitu pisaću mašinu, pa moramo svaki put uzimati na posudbu pisaću mašinu od Opštine, za što na sreću
ima razumijevanja. Također, problem nam je udaljenost od Vojnića gdje nam je otvoren žiro-račun radi pojedinih isplata i od Gline gdje jedino možemo nabaviti potrebne obrasce, papir i ostali kancelarijski
materijal, za što sve moram koristiti osobni automobil". Strašni uvjeti rada, zbog kojih je "sudija Čedomir" vjerojatno zaradio i aboliciju i konvalidaciju i beneficirani radni staž s povišicom zbog otežanih uvjeta
rada, a moguće će steći i status hrvatskoga branitelja!

I dok je sudija Cedomir uspostavljao teroristicko pravosudnu vlast u Krnjaku, istodobno radio je i "vrhovni sud republike srpske krajirie":U dopisu "ministarstvu financija - na. ruke Ministra" od "5. juna
1992.", potpisanom od "Sudija vrhovnog suda Kljajic Branko", saznajemo elemente "isplate licnih dohodaka za radnike pravosudja". I to Uv"okružni sud Knin": Kresović Đuro, Sijan Branka, Lalić Zeljko, Pavlica Đuro, Petrović Đuro, Crnobrnja Mira, Jarić Janja, Dobrota Milena, Subotić Đuro i Kostić Dušan.

Potom informacija kako "opštinski sud Knin"nije dostavio podatke, "predsjednik suda" Dozet Mitodrag"ne zna kako će ih dostaviti". Slijedi "okružno javno tužilaštvo Knin"; Jokic Čedomir, Sladaković Jela i Čubrilo Vesna, a u "opštinsko javno tužilaštvo Knin" navode se: Nikolić Jadivoj,
Zelenbaba Radojka i Milić Jovanka.
U čijemu pravosuđu danas rade ovi djelatnici terorističkoga pravosuđa RSK?
(nastavlja se)

 

USTROJ TERORISTIČKOGA PRAVOSUĐA

PEČETKOM 1994. U PRAVOSUĐU RSK BILO JE ANGAŽIRANO 883 "PRAVOSUDNA RADNIKA", SVAKI OD NJIH JE IMAO SVOJ "KOEFICIJENT"

Iz dokumenata "ministarstva pravosuda !RSK"od 10. ožujka
1994;'"broj: 120-69/94-XII-01", upućenoga "ministarstvu financija
RSK";kojega je potpisao "ministar Radomir Kužet", možemo rekonstruirat i"pravosudni "sustav ove teroristicke tvorevine utemeljene na etnickome cišcenju nesrba. On je izravno odgovoranza poteškoce koje je imao "sudija ČCedomir" u Krnjaku, dok za počinjeno etničko cišcenje
nad nesrbima u toj tvorevini istodobno nitko nije odgovarao.
Ako će ikad Radomir Kužet odgovarati, bit će to zbog toga što nije osigurao pravosudni sustav terorističke republike srpske krajine. U
"pravosuđu" rsk djelovalo je petnaest "opštinskih"sudova: Glina (14 zaposlenih), Benkovac (17), ;Knin (26), Korenica (16), Donji Lapac(12), Gračac (14), Obrovac (8), Dvor(11), Vrginmost (12), Petrinja (15),
Okucani .'. (9), Vojnic (6), IKostajnica (13), Vukovar (29) i Beli Manastir (34)". (ukupno 476, op.a.). Svaki je od njih imao svoj žiroračun. Postajala
su i tri "okružna"suda: Knin (21), Glina(25), Beli Manastir (30) (ukupno 76, op.a). Uz njih djelovalo je i sedam "opštinskih javnih tužjlaštva": Knin
(3), Korenica (3), Benkovac(2),Okucani (3), Vukovar (5), Beli Manastir (4) i Glina (5) -(ukupno 25, op.a). Slijedom toga postojala su. tri "okružna javna tužilaštva: Kniri (7), Glina (4) i Beli Manastir (10) - (ukupno. 21, op.a). "Republičko javno tužilaštvo" nalazilo 'se u Vukovaru i imalo. je četiri (4) zaposlena. I "Vrhovni sud" s osam (8) zaposlenih nalazio se u Vukovaru. "Opštinski sudovi za prekršaje" nalaziti su se u: Glina (3),
Obrovac(2), Slunj,(2),Vojnić, (2), Vrginmost(2),Gracac(2), Dvor(3), Donji Lapac(2), Korenica(4), Petrinja (3), Vukovar (11), Krnjak (2), Plaški . (2), Knin (11), Beli Manastir (7), Okučcani (2), Kostajnica (2), Benkovac (3) -(ukupno 55, op.a). "Republički sud za prekšaje" smješten je u Knin (4).
"Okružni zatvori KP domovi" nalazilisu se u: Glina(68), Beli Manastir (46), Knin (40) Stara Gradiška (24) ,. (ukupno 198, op.a). "Ministarstvo
pravosuda i uprave'": Knin (9) i Ilok (7) - ukupno 16.
Poznat je i popis "radnika Ministarstva pravosuda, uprave u Kninu. za 3. mjesec 1994. god. s pregledom koeficijenata i godinama radnog staža, dostavlja se". U toj kninskoj upravi radili su: 'Radomir Kužet. (koeficijent
5,10), Radić Simo (4,50), ,Radovan Štrbac (4,50), Vrletić Goranka (3,75), Babić Anka I (2,00), Žegar Milena (2,00) Karanović Nenad(2,00), Martic
Nevena (2,00), Rujak Nedjeljko 2,50) i Ljubojević Nikola (bez upisanog koeficijenta); U pravosudu teroristicke rsk ukupno je pocetkom 1994{ godine "radilo" osam stotina osamdeset tri (883) osobe! Gdje i što danas rade, po čijim propisima i zakonima, te je li tko od njih odgovarao za svoj
pravosudni rrsk-rad pred pravosuđem Republike Hrvatske, nismo
uspjeli istražiti.

Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bulletin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre