Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama
 

 

Hrvati u Argentiniknjiga: HRVATI U ARGENTINI
napisala: Carmen Verlichak Vrljičak,
izdavač:

HRVATI U ARGENTINI je dirljiva povjest iseljeništva. Opisuje koliko ih je bilo, kada su stigli, gdje su se smjestili, što su radili, koji su bili značajnij i oni koji su živili u tišini…
Hrvati koji su preživili Bleiburga. Izbigljice u Campo Fermo (Italjie) u ustriju u Egipatu. Koliko Hrvata ima danas u Argentini? Prezimena koja se najčesče pojavljuju u luci Buenos Airesu:

Ocacich, Obilinovich, Ognjenović, Oguić, Ostojić, Osvaldini, Dukić, Paunović, Pavlinović, Pedišić, Pejascevich, Inkey de Pallin, Perak, Peranić, Samardzić, Santich, Sarjanovich, Saskor, Sazunić, Sinovčić, Smilovich, Pericich, Perović, Maroevich, Martich, Masle, Godachevich, Gracich, Gregov, Grivicić, Grizelj, Grubicich, Mihanović, Mihojevich, Mijich, Mikšić, Hranilović, Hrostar, Hrsak, Šoštarić, Soljan, Sonich, Spaić, Spiller, Stancich, Stanich, Stanišić, Horvat, Stapich, Stipetić, Stipičić, Mladineo, Strojih, Hubmajer, Hunjet, Ivancich, Ivanissevich,Ivković, Simlesa, Juranovich, Justijanovich, Matijević, Matkovich, Matošević, Mažuranić, Mažuranić,  Mikolji, Miseta, Modrić, Mustapić, Knežević, Negogevich, Petrak, Petrić, Petrich, Pintarić, Plencovich, Plivelić, Pirsić, Poduje, Posinkovich, Poštek, Prodan, Puljić, Pušić, Rade, Radić, Radinković, Radonich, Rehak, Restović, Rivicich, Stipičić, Roich, Rojnica, itd itd.

Knjige LOS CROATAS DE LA ARGENTINA (Hrvati u  Argentini) i CROACIA, CUADERNOS DE UN PAIS (Hrvatska, biliješke o jednoj zemlji) od 2011. godine dio su bibliografije na Katedri za Etnopolitiku Odsjeka za Sociologiju na Sveucilistu u Buenos Airesu.

Cijena

Narudžba:croatasdelaargentina@hotmail.com
http://carmenverlichak.com.ar

 

 
Vijesti | Audio | Dom i svijet | Turizam | HIC TV | Oglasnik | Knjige | Hrvati izvan domovine | Linkovi | Marketing | O nama

© Copyright 1999 - 2001 Croatian Information Centre. All rights reserved.
Included in this bullet_redin: Reproduction or copying of images is prohibited.
Croatian Information Centre - Service Agreements
Contact Croatian Information Centre