Psk txtOsnovne karakteristike Psk txt formataOsnovne karakteristike Psk txt formata usko su vezane uz njegovu primjenu u digitalnim komunikacijama. PSK, što je kratica za faznu modulaciju (Phase Shift Keying), predstavlja tehniku modulacije koja se koristi za...