Radno vrijeme pskDefiniranje Radnog vremena PSK-a: Kako se organizira?Definiranje radnog vremena poštanskih servisa ključno je za njihovu efikasnost i uspješnost u pružanju usluga korisnicima. Radno vrijeme PSK-a (poštanskog servisa) koncipirano je tako da odgovara...